Τι θα λέγατε για μια συνεργασία με το HafenCity University του Αμβούργου?

(1/1)

gpap:
Με τη χορηγία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) συνεργάζεται με την ομάδα Βιώσιμου Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος και Υποδομών (Sustainable Urban and Infrastructure Planning) του Πανεπιστημίου HafenCity του Αμβούργου. Η συνεργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Resource efficiency in Architecture and Planning (REAP) του Πανεπιστημίου HafenCity και έχει σαν στόχο τη διερεύνηση δράσεων που να σχετίζονται με την αειφορία και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος μια ομάδα 24 φοιτητών του HCU πρόκειται να επισκεφτεί από τις 2 μέχρι τις 10 Νοέμβρη την Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ στα πλαίσια των projects που πρέπει να υλοποιήσουν.

Οι στόχοι των projects είναι:
   α) Σε τι βαθμό έχουν αναπτυχθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις σχετικές με την αειφορία στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ; Ποιά στοιχεία λείπουν; Τι προβλήματα και προκλήσεις πρέπει να υιοθετηθούν;
   β) Πως ο προβληματισμός για την κλιματική αλλαγή και η διαρκώς αυξανόμενη πίεση για αειφόρο ανάπτυξη επηρεάζουν το σχεδιασμό της Πανεπιστημιούπολης
   γ) Σύγχρονα εργαλεία και υπάρχουσες μέθοδοι. Να σκιαγραφηθούν τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για το σχεδιασμό μιας αειφόρου Πανεπιστημιούπολης, καθώς και όργανα προσαρμογής και εμπλοκής της τοπικής κοινότητας.

Το πρόγραμμα ανταλλαγής περιλαμβάνει δύο στάδια.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την παραπάνω επίσκεψη των φοιτητών του HCU στο ΑΠΘ, προκειμένου να εκπονήσουν σε ομάδες μια μελέτη για την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και τεχνολογιών και να προτείνουν λύσεις που θα συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ.
Οι φοιτητές του HafenCity θα συνεργαστούν με 10 φοιτητές του Τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, οι οποίοι θα συμμετέχουν τόσο ως μελλοντικοί υποψήφιοι μηχανικοί όσο και ως ‘κάτοικοι’ της Πανεπιστημιούπολης. Στο στάδιο αυτό οι φοιτητές του ΑΠΘ θα πρέπει:
   α) Να αναζητήσουν και να εντοπίσουν δράσεις ή μελέτες οι οποίες να σχετίζονται με την αειφορία και την ενεργειακή αποδοτικότητα της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ
   β) Να προτείνουν ως ‘κάτοικοι’ του ΑΠΘ, όποιες ιδέες θεωρούν καλύτερες και πιο ενδιαφέροντες
   γ) Να συνεργαστούν με τους φοιτητές του Hafencity κατά την επίσκεψή τους στη Θεσαλονίκη, να τους ξεναγήσουν στην Πανεπιστημιούπολη και να τους ενημερώσουν για τα ευρήμάτα τους.
        δ) Να παρουσιάσουν εργασίες που έχουν υλοποιηθεί σχετικά με την ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίων του ΑΠΘ.

Στο δεύτερο στάδιο οι 10 Έλληνες φοιτητές θα επισκεφτούν με τη σειρά τους το HCU του Αμβούργου στις αρχές Δεκεμβρίου και θα ξεναγηθούν σε εκαταστάσεις όπου έχουν ήδη εφαρμοστεί μέθοδοι αειφόρου ανάπτυξης και θα συμμετέχουν σε μια ημερίδα. Στην ημερίδα αυτή θα παρουσιαστούν οι μελέτες που θα εκπονήσουν οι φοιτητές απο το Πανεπιστήμιο HafenCity, ενώ οι φοιτητές του ΑΠΘ θα αξιολογήσουν τις προτάσεις αυτές και θα παρουσιάσουν νέες δικές τους. Στο στάδιο αυτό οι φοιτητές του ΑΠΘ θα πρέπει να παρουσιάσουν δικές τους ιδέες ενεργειακής αναβάθμισης και αειφόρου ανάπτυξης για κάποια επιλεγμένα κτίρια του ΑΠΘ.
Προφανώς τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής θα καλυφθούν από την DAAD.

Ψάχνουμε λοιπόν επειγόντως να βρούμε 10 φοιτητές, από το 7ο εξάμηνο και πάνω που να θέλουν να συμμετάσχουν στη συνεργασία αυτή. Απαραίτητη προϋπόθεση έιναι η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η όρεξη για διεθνείς συνεργασίες και γνωριμίες!

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να στείλουν άμεσα και όχι αργότερα από 30/10 τη συνημμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος και ένα σύντομο (μέχρι 300 λέξεις) motivation letter στα Αγγλικά, στον Δρ. Θεόφιλο Παπαδόπουλο, thpapa@auth.gr

Andrikos:
Καλησπέρα.

Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο της ανταλλαγής φοιτητών με το πανεπιστήμιο του HafenCity. Οι φοιτητές του HCU βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη και εκπονούν τη μελέτη τους σε συνεργασία με το ΑΠΘ και τους προπτυχιακούς φοιτητές μας.

Στα πλαίσια του project, μας ζητήθηκε να απαντήσουμε σε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο βρίσκεται εδώ.

Αφιερώστε λοιπόν λίγα λεπτά από το χρόνο σας :)

Ευχαριστώ.

robaudelaire:
εκπονούν τη μελέτη τους .

Navigation

[0] Message Index