Εσωτερικός Κανονισμός Α.Π.Θ.

(1/1)

Alexkasgr:
Επισυνάπτω τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Π.Θ. ο οποίος ισχύει και για το τμήμα μας. Κοινώς, δεν έχουμε εσωτερικό κανονισμό τμήματος.
Σε αυτόν αναφέρονται διάφορα πράγματα που μπορεί κάποιους να ενδιαφέρουν. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει και αυτός κάπου δημοσιευμένος. Να επισημάνω μόνο ότι η τελευταία σελίδα (17η) είναι ουσιαστικά μια αντικατάσταση ενός προηγούμενου άρθρου χρονικά μεταγενέστερη, όπως αναφέρει.

edit by moderator: Επισυνάπτω ξανά τα αρχεία, το ΦΕΚ 1099 που είναι ο εσωτερικός κανονισμός, και τα ΦΕΚ 1517 και 1562 που αφορούν τις τροποποιήσεις του.

Navigation

[0] Message Index