THMMY.gr

Πίνακας Ανακοινώσεων => Σχετικά με τον COVID-19 => Topic started by: feoudarxhs on April 01, 2020, 16:16:00 pmTitle: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: feoudarxhs on April 01, 2020, 16:16:00 pm
Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού είναι πρωτόγνωρη για όλους μας και απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ανθρώπινη ζωή. Πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η επόμενη μέρα να βρει τον καθένα και την καθεμία μας υγιή. Σ’ αυτές τις συνθήκες όμως, είναι σημαντικό να υπάρξει ταυτόχρονα όλη η απαραίτητη μέριμνα, που θα διασφαλίζει την όσο το δυνατό ομαλότερη συνέχιση των σπουδών μας. Η πανδημία να μην αποτελέσει άλλο ένα εργαλείο και δικαιολογία για την περαιτέρω υποβάθμιση της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Η κύρια απαίτησή μας είναι να μην χαθεί το εξάμηνο για τους φοιτητές/τριες και να ολοκληρωθεί δίχως καμία υποβάθμιση των πτυχίων μας. Το Υπουργείο Παιδείας  οφείλει να ανακοινώσει άμεσα μέτρα στήριξης των πανεπιστημίων προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε οι φοιτητές να γνωρίζουν τι μέλλει γενέσθαι με τις σπουδές τους. Για το λόγο αυτό, καταθέτουμε μια σειρά άμεσα υλοποιήσιμων αιτημάτων και προτάσεων:

 • Εφαρμογή ενός καθολικού και ενιαίου σχεδίου από το υπουργείο παιδείας, το οποίο θα διασφαλίζει την ισοτιμία των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων με τα φυσικά, ώστε να μην υπάρχει καμία τυπική διαφορά στους τίτλους σπουδών. Να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση των άμεσων αναγκών των Πανεπιστημίων για την διεξαγωγή του εξαμήνου εξ’ αποστάσεως καθώς και για τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής στους πανεπιστημιακούς χώρους.
 • Μαγνητοσκόπηση και ανέβασμα των διαλέξεων σε κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς πολλοί φοιτητές δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν άμεσα τη στιγμή της διδασκαλίας. Αυτό συμβαίνει καθώς πολλοί φοιτητές δε διαθέτουν καθόλου ηλεκτρονικά μέσα (πχ. χρησιμοποιούσαν τους υπολογιστές του πανεπιστήμιου το οποίο τώρα είναι κλειστό ή έχουν μετακινηθεί στο σπίτι των γονιών τους όπου μπορεί να μην υπάρχει υπολογιστής ή διαδίκτυο). Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις τα ηλεκτρονικά μέσα τη στιγμή της διδασκαλίας είναι κατειλημμένα (πχ. αδέρφια που δουλεύουν από κοινό υπολογιστή).
 • Δημιουργία περισσότερων τμημάτων σε διαδικτυακά μαθήματα στα οποία παρατηρείται πολύ μεγάλη συμμετοχή, ώστε οι διδάσκοντες να μπορούν επαρκώς να απαντούν στις απορίες των φοιτητών. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται δεν είναι κατάλληλες ούτε για τον αριθμό των φοιτητών, ούτε για τη φύση κάποιων μαθημάτων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα κατά τη σύνδεση των φοιτητών και την παρακολούθηση. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρξουν οδηγίες για την καταλληλόλητα κάθε πλατφόρμας και για το ποια πλατφόρμα θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθήματος.
 • Να υπάρξει άμεσα  λύση για τη διανομή των συγγραμμάτων κατ’ οίκον σε όλους τους φοιτητές. Το υπουργείο παιδείας σε συνεννόηση  με τους εκδότες να διασφαλίσουν ότι τα βιβλία θα σταλούν άμεσα στον τόπο κατοικίας των φοιτητών ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το διάβασμα .
 • Εισαγωγή εναλλακτικών μορφών βαθμολόγησης, είτε μέσω απαλλακτικών εργασιών και quiz, είτε μέσω διαδικτυακών εξετάσεων, είτε μέσω ενός συνδυασμού και των δύο. Η διασφάλιση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων σε εκτεταμένες εργασίες μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και αυτόματα με λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής. Σε περιπτώσεις διαδικτυακών εξετάσεων, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω των ήδη υπαρχόντων ηλεκτρονικών πλατφορμών των ιδρυμάτων, είτε μέσω ψηφιακών πιστοποιητικών που εκδίδονται είτε από την HARICA, είτε από την ΑΠΕΔ. Η διεξαγωγή αυτών σε καθορισμένες ημερομηνίες και χρονικά πλαίσια, με χρήση έξυπνων τεχνικών εξέτασης από την πλευρά των διδασκόντων, μπορούν να διασφαλίσουν ισότιμη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων συγκριτικά με την εποπτεία ενός πάσο.
 • Παροχή από το κράτος δωρεάν mobile internet για τις ακαδημαϊκές ανάγκες σε όσους φοιτητές δε διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω άμεσης συνεργασίας με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Το μέτρο θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον την απεριόριστη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για τα διαδικτυακά μαθήματα, καθώς και να προβλέπει επαρκή όγκο δεδομένων γενικής χρήσης για τις ανάγκες εκπόνησης εργασιών ή αναζήτησης επιπλέον υλικού για τα μαθήματα στο διαδίκτυο.
 • Παροχή δωρεάν υπολογιστή από το κράτος, μέσω άμεσης επιχορήγησης για online αγορά, σε όσους φοιτητές δε διαθέτουν. Το μέτρο θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών. Επίσης, για το σύνολο των φοιτητών, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, θα πρέπει να προβλέπεται κάλυψη από το κράτος κατά 60% του ανωτέρω κόστους, ώστε να διασφαλισθεί πως κάθε φοιτητής θα έχει επαρκή πρόσβαση σε υπολογιστή τη στιγμή της διδασκαλίας.
 • Για την ολοκλήρωση των εργαστηρίων:
  • Για όσα εργαστήρια χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο λογισμικό δίχως ιδιαίτερες απαιτήσεις υλικού, διεξαγωγή αυτών διαδικτυακά, με την άμεση παροχή των αδειών χρήσης για το σύνολο του απαραίτητου λογισμικού.
  • Όσα εργαστήρια είναι συμπληρωτικά του κυρίως μαθήματος και δε γίνεται να πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως, να αφαιρεθούν εντελώς από τις υποχρεώσεις των φοιτητών. Αν υπάρχει η δυνατότητα, μπορούν να συμπεριληφθούν ως εθελοντικά εργαστήρια σε μαθήματα επόμενων εξαμήνων.
  • Για όσα εργαστήρια είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως και είναι απολύτως απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, αναπλήρωσή τους σε μεταγενέστερη χρονική ημερομηνία. Για τους επί πτυχίο φοιτητές, τα συγκεκριμένα μαθήματα είτε θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου, είτε να αντικατασταθούν με άλλα, ώστε να μην τίθεται ο κίνδυνος για την καθυστέρηση απόκτησης του πτυχίου.
 • Καμία προσμέτρηση απουσιών σε εργαστήρια και μαθήματα τα οποία θα αναπληρωθούν εκτός του αρχικού προγράμματος.
 • Καθώς δεν μπορούν όλοι οι καθηγητές να στήσουν κάποια πλατφόρμα διαλέξεων, απαιτείται η άμεση παροχή τεχνικής υποστήριξης τους ή η επιμόρφωσή τους με διαδικτυακά κρατικά σεμινάρια καθώς και η  κάλυψη του κόστους για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, απαιτείται η επιμόρφωσή τους επάνω σε ζητήματα έξυπνων τεχνικών εξέτασης που είναι διαθέσιμες και χρησιμοποιούνται ήδη ανά τον κόσμο.
 • Καμία σκέψη για διπλή εξεταστική το Σεπτέμβριο, καθώς μία τέτοια πιθανότητα δεν προσφέρει από ακαδημαϊκής πλευράς, διότι οι φοιτητές θα κληθούν να εξεταστούν στο ίδιο μάθημα δύο φορές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δίχως χρόνο για να προετοιμαστούν ξανά. Επίσης, μία τέτοια πιθανότητα δεν επιτρέπει τη λήψη πτυχίου από τους επί πτυχίο φοιτητές μέσα στο καλοκαίρι.
 • Περιορισμένης έκτασης παράταση του εξαμήνου σε περιπτώσεις πανεπιστημίων που υπάρχουν καθυστερήσεις με την προσαρμογή στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία , δεδομένου πως με την εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεων είναι δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση του εξαμήνου.

BLOCO Ριζοσπαστικής Αριστεράς στους Ηλ./Μηχ. Μηχανικούς


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: negrep on April 01, 2020, 19:02:25 pm
Να υπάρξει λυση λέει για την διανομή συγγραμμάτων.Η λύση εχει βρεθεί θα μοιραστουν στα σπίτια μας.Βέβαια απ ότι φαίνεται εκεί στο μπλόκο και τα τέσσερα μέλη πρέπει να είστε τελείως πέρα βρέχει.Γενικά αν δεν έχει γράψει κατι η αυγή παίζει να μην το ξέρετε.Τραγικό το μέτρο με το τσάμπα λάπτοπ οταν 95% των φοιτητών ήδη έχει.Ακόμη πιο τραγικό το οτι πρέπει να στηθούν ολοκληρα σεμιναρια για να μάθουν τα windows άνθρωποι με 2 μαστερ κι ενα διδακτορικο.Καλά για την εναλλακτικη βαθμολόγηση άλλο που δεν θέλετε λες κι υπάρχει περίπτωση τα γνωστά κομματόσκυλα να πάρουν αλλιώς πτυχιο!!


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Argirios on April 01, 2020, 19:49:55 pm
 • Εισαγωγή εναλλακτικών μορφών βαθμολόγησης, είτε μέσω απαλλακτικών εργασιών και quiz, είτε μέσω διαδικτυακών εξετάσεων, είτε μέσω ενός συνδυασμού και των δύο. Η διασφάλιση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων σε εκτεταμένες εργασίες μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και αυτόματα με λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής. Σε περιπτώσεις διαδικτυακών εξετάσεων, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω των ήδη υπαρχόντων ηλεκτρονικών πλατφορμών των ιδρυμάτων, είτε μέσω ψηφιακών πιστοποιητικών που εκδίδονται είτε από την HARICA, είτε από την ΑΠΕΔ. Η διεξαγωγή αυτών σε καθορισμένες ημερομηνίες και χρονικά πλαίσια, με χρήση έξυπνων τεχνικών εξέτασης από την πλευρά των διδασκόντων, μπορούν να διασφαλίσουν ισότιμη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων συγκριτικά με την εποπτεία ενός πάσο.
Δε γίνεται να γίνουν οι εξετάσεις ηλεκτρονικά, θα τα λύνουν όλοι μαζί, το ίδιο και τα quiz. Και απαλλακτικές εργασίες δε μπορούν να μπουν σε όλα τα μαθήματα, πχ πεδία. Οπότε νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να ανοίξουν οι σχολές και να γίνουν κανονικές εξετάσεις.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: feoudarxhs on April 01, 2020, 20:06:23 pm
Να υπάρξει λυση λέει για την διανομή συγγραμμάτων.Η λύση εχει βρεθεί θα μοιραστουν στα σπίτια μας.Βέβαια απ ότι φαίνεται εκεί στο μπλόκο και τα τέσσερα μέλη πρέπει να είστε τελείως πέρα βρέχει.Γενικά αν δεν έχει γράψει κατι η αυγή παίζει να μην το ξέρετε.Τραγικό το μέτρο με το τσάμπα λάπτοπ οταν 95% των φοιτητών ήδη έχει.Ακόμη πιο τραγικό το οτι πρέπει να στηθούν ολοκληρα σεμιναρια για να μάθουν τα windows άνθρωποι με 2 μαστερ κι ενα διδακτορικο.Καλά για την εναλλακτικη βαθμολόγηση άλλο που δεν θέλετε λες κι υπάρχει περίπτωση τα γνωστά κομματόσκυλα να πάρουν αλλιώς πτυχιο!!

1. Για τα συγγράμματα βεβαίως και έχει υπάρξει ανακοίνωση των εκδοτών, γι' αυτό και πλέον μιλάμε για διανομή κατοίκων, καθώς σε αυτή τη φάση πρέπει να υπάρξει η συνεργασία με τους εκδότες (αλλιώς υπάρχουν και άλλες λύσεις). Κεντρικό σχεδιασμό του υπουργείου όμως δεν έχουμε δει ακόμη, ούτε λεπτομέρειες για το τι και το πως. Ναι, είναι αίτημα λοιπόν η διαδικασία να εκκινήσει άμεσα και να λάβουμε άμεσα τα συγγράμματα. Γιατί, αν θέλεις να διαβάσεις τώρα που και η κατάσταση ευνοεί το διάβασμα, και πάρεις τελικά στα χέρια σου το βιβλίο τον Ιούνιο, όχι, δεν είναι λύση.

2. Όχι 5%. Ούτε ένας φοιτητής δε θα πρέπει να μείνει απ' έξω από τα μαθήματα για κανένα λόγο. Λυπάμαι, αλλά οι λογικές του πετάμε το 5% έξω από την παιδεία, ένα άλλο 5% έξω από την υγεία και πάει λέγοντας, είναι ακριβώς αυτές που πολεμάμε. Και δε στέκομαι καν στο ποσοστό. Αν σκεφτείς πόσοι φοιτητές έχουν φύγει από το φοιτητικό σπίτι και στο σπίτι γονιών, συγγενών κλπ δεν υπάρχει όχι υπολογιστής, αλλά ούτε καν ίντερνετ, ίσως αναθεωρήσεις κατά πάρα πολύ το 5% προς τα πάνω, που θεωρείς πως δε σε αγγίζει.

3. Επίσης, θα ήταν καλό να μη χρειάζεται σε συνάδελφο ηλ. μηχ. να εξηγώ ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα για να γίνουν σωστά οι online διαλέξεις από το να ξέρει κανείς να χειρίζεται τα windows. Και τα ζητήματα δεν περιορίζονται μονάχα στο πως θα μπει κάποιος σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα ή το πως θα χειριστεί κάποιο πρόγραμμα για διαδραστικό πίνακα. Τα οποία ζητήματα και 23 διδακτορικά να έχει κάποιος, αν δεν έχει εξοικείωση μπορεί να χρειαστεί να φάει και μέρες να ψάχνει μέχρι να βρει τι και πως θα το χρησιμοποιήσει. Αλλά και όσοι πιστεύουν ότι ανοίγουμε ένα zoom και τέλος, πάλι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γενικά, πρέπει να ξέρει κανείς τους περιορισμούς κάθε πλατφόρμας (πχ. αριθμό ατόμων, bandwidth που απαιτεί, δυνατότητες που προσφέρει κλπ.), αλλά επίσης και προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά. Για παράδειγμα το zoom είναι σουρωτήρι και για άλλα προβλήματά του βγαίνουν workarounds για τα οποία προφανώς κάποιος πρέπει να ενημερώνει όσους το χρησιμοποιούν, ενώ για άλλα απλά απαιτείται αλλαγή πλατφόρμας. Παραθέτω μερικά άρθρα των τελευταίων ημερών.
 • https://www.bleepingcomputer.com/news/software/how-to-secure-your-zoom-meetings-from-zoom-bombing-attacks/
 • https://www.eff.org/deeplinks/2020/03/what-you-should-know-about-online-tools-during-covid-19-crisis
 • https://www.theverge.com/2020/1/28/21082331/zoom-vulnerability-hacker-eavesdrop-security-google-hangouts-skype-checkpoint
 • https://www.androidcentral.com/zooms-company-directory-feature-pooled-thousands-personal-email-addresses-exposing-user-data?utm_source=ac_tw&utm_medium=tw_card&utm_content=88224&utm_campaign=social
 • https://thehackernews.com/2020/03/zoom-video-coronavirus.html

Υ.Γ. Το ξέρω ότι απαντάω σε ένα account που δημιουργήθηκε τέλη Γενάρη και έχει 3 μόνο ποστς και αυτά αποκλειστικά για πολιτική κριτική.

Δε γίνεται να γίνουν οι εξετάσεις ηλεκτρονικά, θα τα λύνουν όλοι μαζί, το ίδιο και τα quiz. Και απαλλακτικές εργασίες δε μπορούν να μπουν σε όλα τα μαθήματα, πχ πεδία. Οπότε νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να ανοίξουν οι σχολές και να γίνουν κανονικές εξετάσεις.

Κατ' αρχήν όλοι θα θέλαμε να παρέλθει η πανδημία και σήμερα αν είναι δυνατόν και τα πανεπιστήμια να ανοίξουν αύριο. Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, ούτε είναι σίγουρο το πότε θα μπορούν να ανοίξουν, πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένος προγραμματισμός από τώρα ώστε όλοι να ξέρουμε σε κάθε περίπτωση ότι θα υπάρξει εξεταστική Ιουνίου, αυτοί που είναι επί πτυχίο θα λάβουν το πτυχίο τους, ενώ κανείς δε θα χάσει το εξάμηνό του.

Τώρα για τις εξετάσεις. Αν απαιτηθούν ηλεκτρονικές εξετάσεις, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν να γίνουν εξετάσεις απομακρυσμένα και να είναι αξιόπιστες. Δεν μπορείς να λύσεις πχ. κάτι μαζί με κάποιον άλλον, όταν δεν έχετε τίποτα κοινό ή όταν τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Υπάρχουν άτομα με διδακτορικά που μελετούν τέτοιες μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται σε διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Είναι τόσο αξιόπιστες όσο αξιόπιστη είναι και η εποπτεία ενός πάσο. Αν είσαι σε θέση να καταβάλεις υπέρογκη προσπάθεια για να κλέψεις, ούτε οι φυσικές εξετάσεις είναι αξιόπιστες.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Thunderlord on April 01, 2020, 20:16:50 pm
Απλά μου φαίνονται πολύ μη ρεαλιστικά. Πώς ακριβώς θα αγοραστούν όλα αυτά τα λάπτοπ;
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: feoudarxhs on April 01, 2020, 20:55:09 pm
Απλά μου φαίνονται πολύ μη ρεαλιστικά. Πώς ακριβώς θα αγοραστούν όλα αυτά τα λάπτοπ;
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 

Δεν καταλαβαίνω αν η ερώτηση είναι για το πως θα γίνουν αιτήσεις χρηματοδότησης ή για το πως θα μεταφερθούν στα σπίτια ή για τη διαθεσιμότητα.

Γενικά πάντως, για τις αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετές πλατφόρμες των υπουργείων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Ο στόχος της πρότασης είναι να λάβουν άμεσα στα χέρια τους υπολογιστή (και σταθερό κιόλας, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει περιορισμός σε λάπτοπ αν πρόκειται για το ίδιο κόστος) όσοι αυτή τη στιγμή δε διαθέτουν τίποτα για να ξεκινήσουν άμεσα τα μαθήματα. Μιλάμε δηλαδή για έναν αριθμό υπολογιστών που επείγει της τάξης των δεκάδων χιλιάδων. Το ελληνικό κράτος κάθε χρόνο τρέχει προγράμματα στήριξης με πολύ μεγαλύτερους αριθμούς.

Αν τώρα η ερώτηση είναι για τη μεταφορά στο σπίτι μερικών δεκάδων χιλιάδων online παραγγελιών, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο ζητάμε άμεσο σχεδιασμό του υπουργείου για τη μεταφορά πολλαπλάσιων παραγγελιών βιβλίων ώστε να μη φτάσουμε να λαμβάνουμε με καθυστέρηση μηνών τα βιβλία.Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 02, 2020, 00:53:16 am
Παίδες εκεί στο Bloco, ενημερώστε τον Grecs που με λέει εδώ και 5,5 χρόνια Συριζαίο ότι δε σας ξέρω καν και εσείς λογικά δε με ξέρετε καν πέρα από εδώ μέσα ίσως από το φόρουμ.
Επίσης το ότι πετάχτηκε πρώτος ο negrep το αφήνω ασχολίαστο. Μη του δίνετε καν σημασία. Είχε δηλώσει όμορφες σκέψεις όπως το "και τι έγινε αν πεθάνουν 1000 παππούδια" από τον SARS Cov 2. Και έχει το θράσος και ξαναμιλάει
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: Argirios on April 02, 2020, 02:21:23 am
Κατ' αρχήν όλοι θα θέλαμε να παρέλθει η πανδημία και σήμερα αν είναι δυνατόν και τα πανεπιστήμια να ανοίξουν αύριο. Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, ούτε είναι σίγουρο το πότε θα μπορούν να ανοίξουν, πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένος προγραμματισμός από τώρα ώστε όλοι να ξέρουμε σε κάθε περίπτωση ότι θα υπάρξει εξεταστική Ιουνίου, αυτοί που είναι επί πτυχίο θα λάβουν το πτυχίο τους, ενώ κανείς δε θα χάσει το εξάμηνό του.

Τώρα για τις εξετάσεις. Αν απαιτηθούν ηλεκτρονικές εξετάσεις, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν να γίνουν εξετάσεις απομακρυσμένα και να είναι αξιόπιστες. Δεν μπορείς να λύσεις πχ. κάτι μαζί με κάποιον άλλον, όταν δεν έχετε τίποτα κοινό ή όταν τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Υπάρχουν άτομα με διδακτορικά που μελετούν τέτοιες μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται σε διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Είναι τόσο αξιόπιστες όσο αξιόπιστη είναι και η εποπτεία ενός πάσο. Αν είσαι σε θέση να καταβάλεις υπέρογκη προσπάθεια για να κλέψεις, ούτε οι φυσικές εξετάσεις είναι αξιόπιστες.

Μα μπορείς να έχεις άτομα να σε βοηθάνε, να μιλάς στο facebook κλπ, όταν είναι απομακρυσμένα, είναι πολύ εύκολο όταν δε γράφεις με φυσική παρουσία.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: pthan on April 02, 2020, 14:19:31 pm
Απλά μου φαίνονται πολύ μη ρεαλιστικά. Πώς ακριβώς θα αγοραστούν όλα αυτά τα λάπτοπ;
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 
Δεν είναι θέμα τεχνικό ή οικονομικό απλά είναι θέμα στόχευσης της Πολιτείας. Αντί για παράδειγμα η κυβέρνηση να κάνει δώρο στους καναλάρχες 21 εκατομμύρια ευρώ (αναστέλλει την φετινή δόση για τις άδειες των ιδιωτικών καναλιών) , ας δώσει αυτά τα χρήματα για να καλυφθούν οι ανάγκες των νοσοκομείων πρώτα από όλα που δεν έχουν ούτε καν μάσκες οι άνθρωποι και έπειτα για τις υπόλοιπες κοινωνικές ανάγκες όπως οι δικές μας. Βλέπουμε σε Ευρωπαικό επίπεδο οι χώρες να δίνουν τεράστια ποσά για αυτή την κρίση( λέω ενδεικτικά Ισπανία πάνω από 10% του ΑΕΠ, Ιταλία και Γαλλία πάνω απο 20% του ΑΕΠ) και εμείς μόνο μέτρα 5% του ΑΕΠ . Δεδομένου ότι οι στόχοι για Πλεονάσματα δεν ισχύουν πλέον για φέτος και χρήματα στα ταμεία της χώρας (35 δις μαξιλάρι)  υπάρχουν τα μέτρα πρέπει να είναι γενναία για να ξεπεραστεί γρήγορα η κρίση.
Για το ζήτημα των εξετάσεων για παράδειγμα ακόμα και να πάνε καλά τα πράγματα και να αρθούν κάποια περιοριστικά μέτρα μέχρι τον Ιούνη, αν δεν παρθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα στους Πανεπιστημιακούς Χώρους που δεν έχουμε ούτε σαπούνι στις τουαλέτες δεν πρόκειται να ανοίξουν τα Πανεπιστήμια.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: feoudarxhs on April 03, 2020, 18:51:53 pm
Μα μπορείς να έχεις άτομα να σε βοηθάνε, να μιλάς στο facebook κλπ, όταν είναι απομακρυσμένα, είναι πολύ εύκολο όταν δε γράφεις με φυσική παρουσία.

Ξαναλέω, όλοι πιστεύω επιθυμούμε η πανδημία να παρέλθει και σήμερα αν είναι δυνατόν και από αύριο όλα να λειτουργούν όπως πριν. Επειδή όμως αυτό είναι μάλλον απίθανο, πρέπει να υπάρξουν κατ' εξαίρεση λύσεις σε μια κατ' εξαίρεση κατάσταση, οι οποίες μακάρι να μη χρειαστεί να εφαρμοστούν ποτέ. Αν λοιπόν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν να γίνει η εξεταστική του Ιουνίου με φυσική παρουσία και στην ώρα της, η άλλη επιλογή που απορρίπτουμε (πέραν του να ακυρωθεί εντελώς) είναι να γίνει διπλή εξεταστική το Σεπτέμβριο. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως πρακτικά η εξεταστική του Ιουνίου ακυρώνεται, γιατί μέσα σε λίγες ημέρες το Σεπτέμβριο θα κληθείς να δώσεις το ίδιο μάθημα δύο φορές, που όχι δε θα έχεις χρόνο να προετοιμαστείς ξανά, ούτε οι βαθμοί της πρώτης φοράς δε θα έχουν βγει. Επίσης, σε ένα τέτοιο σενάριο οι επί πτυχίο δεν μπορούν να πάρουν πτυχίο το καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν κλείσει μεταπτυχιακά ή δουλειές από το Σεπτέμβριο. Το να μην πάρουν πτυχίο έγκαιρα σημαίνει ότι μπορεί να χάσουν και 1-2 χρόνια, ειδικά σε περιπτώσεις μεταπτυχιακών που επαναλαμβάνονται κάθε δύο χρόνια. Άρα λοιπόν, ο σχεδιασμός για τις εξετάσεις δεν μπορεί να μείνει στο "θα δούμε".

Οπότε, πρέπει να καταβληθεί όλη η προσπάθεια που χρειάζεται προκειμένου να μπορούν να διεξαχθούν ηλεκτρονικές εξετάσεις. Για χάρη επεξήγησης, μπαίνω τώρα σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν μελετήσει επί χρόνια και θα ήταν πολύ καλύτερο να τα εξηγήσουν οι ίδιοι σε σεμινάρια προς τους διδάσκοντες, ώστε να εφαρμοστούν στην πράξη. Οι σωστές ηλεκτρονικές εξετάσεις λοιπόν δεν είναι απλά ανοίγω ένα κουίζ στο e-learning με 20 πολλαπλής επιλογής, όλοι τα αντιγράφουν και τέλος. Υπάρχουν γεννήτριες ασκήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυασμένα με μεγάλα pools εντελώς διαφορετικών θεμάτων και χρονικούς περιορισμούς (οι οποίοι μπορούν να εφαρμόζονται και σε sections αντί σε όλη την εξέταση), οπότε πρακτικά αν δεν ξέρεις πως να καταλήξεις μόνος σου στο αποτέλεσμα, να είναι σχεδόν απίθανο να συλλέξεις έγκαιρα τη διαδικασία επίλυσης από κάποιον άλλον, να την προσαρμόσεις στα δικά σου δεδομένα και έγκαιρα να καταλήξεις στο δικό σου σωστό αποτέλεσμα. Επίσης, σε περιπτώσεις που απαιτείται ακόμη περισσότερη επίβλεψη, ή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι τρόποι, μπορεί να υπάρξει και η επιτήρηση μέσω webcam και συνήθως και με λογισμικό που κάνεις εγκατάσταση στον υπολογιστή και την ώρα την εξέτασης δε σου επιτρέπει να χρησιμοποιείς άλλες εφαρμογές, κάνει αναγνώριση προσώπου, παρακολουθεί εκείνη τη στιγμή τη δραστηριότητά σου, έχει τρόπους να ανακαλύπτει αν το τρέχεις σε VM, κλπ. Το ΕΑΠ ανακοίνωσε ήδη ηλεκτρονικές εξετάσεις αυτής της μορφής (μάλλον ως διαφήμιση μιας πλατφόρμας, παρά με καλό σχεδιασμό, αλλά θα φανεί). Βέβαια, εδώ πρέπει να υπάρξει πολύ λεπτός και διαφανής χειρισμός των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, και εδώ ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός θα μπορούσε να πει μα μπορεί κάποιος να κάνει reverse το πρόγραμμα και να το πατσάρει ώστε να μην κάνει ελέγχους. Και στις φυσικές εξετάσεις όμως που απλά δείχνεις ένα πάσο, αν κάποιος θέλει να κάνει τα πάντα για να κλέψει, υπάρχουν πιο εύκολοι τρόποι.

Γενικά λοιπόν, το νόημα των παραπάνω είναι ότι λύσεις υπάρχουν αν στόχος όλων είναι να μη χαθεί σε καμία περίπτωση το εξάμηνο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο χρόνος προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες. Δε θα δεχτούμε όμως να ακούσουμε τον Ιούνιο δικαιολογίες του τύπου "δεν περιμέναμε να κρατήσει τόσο πολύ" ή "τώρα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα, πρέπει να χαθεί  το εξάμηνο".


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: feoudarxhs on April 18, 2020, 20:07:51 pm
Επειδή ο χρόνος δίνει τις καλύτερες απαντήσεις, απλά θα προσθέσω ένα σχόλιο στην πρόταση του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων τις ημέρες της πανδημίας.

Κάποιοι, δίχως κακία μάλιστα, είχαν την απορία του αν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και αν είναι κοστολογημένο ένα μέτρο παροχής δωρεάν υπολογιστή σε όλους τους φοιτητές που αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Τότε, είχαμε στο μυαλό μας κάποιες δεκάδες χιλιάδες υπολογιστές. Οπότε, αν δινόταν 500-550€ για κάθε υπολογιστή, 40.000 υπολογιστές θα κόστιζαν γύρω στα 20 εκ. €. Σήμερα, με τα #σκοιλ_ελικικου δήθεν σεμινάρια κατάρτισης, το επιπλέον κόστος σε σχέση με το να δινόταν η κανονική ενίσχυση των 800€ σε επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, ανέρχεται σε 50 εκ. €. Αυτό γιατί, μαζί με τα 600€ που δίνονται ως επίδομα, υπάρχουν και τα 470€ που δίνονται για τα ανύπαρκτα σεμινάρια (άρα 1070€ κόστος) σε λίγους και εκλεκτούς. Με 50 εκ €. , θα μπορούσαν να είχαν αγοραστεί γύρω στους 100.000 υπολογιστές για φοιτητές και μαθητές.

Άρα, έχει να διαλέξει κανείς:
 • Την ίδια ενίσχυση των 800€ σε όλους τους πολίτες (όχι ότι είναι το ιδανικό μέτρο να χρηματοδοτείς την ανεργία, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση) και 100.000 υπολογιστές σε φοιτητές και μαθητές.
 • Ή 600€ σε επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, σπατάλη χρημάτων που πηγαίνουν στις τσέπες λίγων και εκλεκτών και εξευτελισμός των δικαιούχων που παρότι είναι από τους πλέον καταρτισμένους πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή σε σεμινάρια με αντικείμενο το πως θα ανοίγουν και θα κλείνουν τον υπολογιστή.

Εκτός, αν οι "άριστοι" της κυβέρνησης πιστεύουν ότι οι φοιτητές δε θα ξέρουν πως να ανοίγουν και να κλείνουν τον υπολογιστή, οπότε ναι, τι να τον κάνουν τον υπολογιστή χωρίς την "άριστη" κατάρτιση...


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Grecs on April 18, 2020, 21:14:36 pm
Ρε συριζαιοι λιγο αιδω γαμω την πουτανα μου. Τα ΚΕΚ και τα κεντρα δια βιου μαθησης ειναι Ευρωπαικη πολιτικη και τα χρησιμοποιουσε και ο συριζα. Τα voucher και το αλισβερισι με τα κεκ μεσω ΕΣΠΑ με αντιστοιχα σαπιες υπηρεσιες δεν ειναι καινουριο φρουτο. Ανεξαρτητως αν ιδεολογικα δεν συμφωνω με τα σεμιναρια και την δια βιου εκπαιδευση, γιατι ο καθενας μας θα πρεπε να βρισκει δουλεια με το πτυχιο του και να εκπαιδευεται στην εργασια του και οχι σπιτι του και σε κεκ με δημοσιο χρημα ή εξ' ολοκληρου δικα του εξοδα να μαζευει σκιλλς ακυρα για να ζητιανευει μια δουλεια, φανταζομαι οτι εκτος ελλαδας τα σεμιναρια ειναι καλυτερα οργανωμενα και δεν γινεται η τσομπανια  που γινεται εδω και χρονια εδω περα για να τρωμε τα ΕΣΠΑ και την ανακαλυψε τωρα ο συριζα.  


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 19, 2020, 00:39:48 am
Ρε συριζαιοι λιγο αιδω γαμω την πουτανα μου. Τα ΚΕΚ και τα κεντρα δια βιου μαθησης ειναι Ευρωπαικη πολιτικη και τα χρησιμοποιουσε και ο συριζα. Τα voucher και το αλισβερισι με τα κεκ μεσω ΕΣΠΑ με αντιστοιχα σαπιες υπηρεσιες δεν ειναι καινουριο φρουτο..  


Πιο Μητσοτακικός κι απ' το Μητσοτάκη αλλά είσαι τόσο εριστικός που λες εμένα Συριζαίο εδώ και 5,5 χρόνια. Εύγε. Σε λίγο θα σε χειροκροτάνε και οι χουντικοί εκτός από τους φασίστες που σε χειροκροτάνε ήδη.

Πολύ βολική η καραμέλα σου ότι είναι "Ευρωπαϊκή πολιτική" αλλά δεν έμαθες καν ότι τελικά από τα ταμεία του κράτους χρηματοδοτήθηκαν και όχι από κάποια Ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ όπως γράφεις, ούτε σκέφτηκες καν γιατί να μην τα πάρουν τα δημόσια ΑΕΙ τα 193.000.000 € ζεστό χρήμα, τα οποία ΑΕΙ και φυσικά θα μπορούσαν να κάνουν σεμινάρια που θα ήταν και  χρήσιμα στην πραγματικότητα, και όχι να μαθαίνουν σε πτυχιούχους πως συρράπτεις 10 σελίδες Α4 με συρραπτικό, και πως στοιχίζεις πρώτα τις κόλλες Α4 πριν τις συρράψεις.

Με ποια κριτήρια επιλέχτηκαν τα ΚΕΚ που θα υπολοποιήσουν τα σεμινάρια δεν το εξέτασες φυσικά και κάνεις πως δεν έχει σημασία.
Ούτε σκέφτηκες πόσες μάσκες FFP2 FFP3 θα μπορούσαν να αγοράσουν με 30.000.000 €, όχι με 193.000.000 €. Από αυτές τις καλές που δεν είχαν ούτε για τους γιατρούς και τους νοσοκόμους και μολύνονται κατά δεκάδες από την επιδημία.

Αλλά το καλύτερο είναι που θα μαθαίνουν σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς τι είναι το Restart στους υπολογιστές. Θεϊκό.

Μπροστά στην μίζα τι είναι η ντροπή ?

"Λίγο αιδώ".
Η αιδώς είναι, η ντροπή, όχι το αιδώ. Σιγά μην είναι και το εκεί.

sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy)  


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Grecs on April 19, 2020, 01:10:11 am
Καταραμενο θα ακουσεις κανα μπινελικι με τις μαλακιες σου. Τονιζω οτι οι συριζαιοι δεν μπορουν να κανουν αντιπολιτευση για παπαριες που κανανε και αυτοι και ειναι παθογενειες χρονων που δεν μπορεσανε ή δεν θελανε να τις διορθωσουν.

https://voucher.gov.gr/project/view/id/25

Αυτα τα προγραμματα με τα σαπια ΚΕΚ γινονται απο τοτε που υπαρχουν τα ΕΣΠΑ και εχουμε παραδειγματα γνωστων μας που στο παρελθον υποστηκανε τετοια ηλιθια σεμιναρια για να τους γινει ενα κονε με εργοδοτη
 και να παρουν ενα χαρτζιλικι σε αντιστοιχα προγραμματα. Ολα αυτα γινονται εν γνωσει της ΕΕ οπως και το φαγοποτι προ μνημονιου.


Η διαφορα ηταν οτι τα τοτε σεμιναρια γινονταν δια ζωσης και οχι μεσω ιντερνετ, οπου ο καθενας μπορει πολυ ευκολα με ενα σκρινσοτ να δειξει την σαπιλα.

ΥΓ https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%E1%BC%B0%CE%B4%CF%8E%CF%82

Πτώση   Ενικός
Ονομαστική   αἰδώς
Γενική   αἰδοῦς
Δοτική   αἰδοῖ
Αιτιατική   αἰδῶ
Κλητική   αἰδώς


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 19, 2020, 01:33:10 am
Είσαι τέρμα φανατισμένος και προκατειλημμένος. Γιατί ? Γιατί καταρχήν δεν το αποκάλυψε καν ο Σύριζα ή Συριζαίοι το σκάνδαλο. Αλλά στο μυαλό σου όποιος μίλησει κατά του Μητσοτάκη και την ΝΔ, που είχες δηλώσει ότι τον προτιμάς κιόλας από τον Σύριζα (ο ορισμός του τυφλωμένου από το μίσος του σε κάθε τι που δεν είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που προτιμάει ο ίδιος και καταντάει να υποστηρίζει την χειρότερη για τον λαό επιλογή, έναν Μητσοτάκη δλδ) είναι Συριζαίος και άρα δεν χρειάζεται να σκεφτείς περαιτέρω να πεις και κανένα επιχείρημα πέρα από την ταμπέλα ή να καταρρίψεις κάτι που λέει ο "Συριζαίος" με στοιχεία ή επιχειρήματα.
Και για να μη κουράζομαι : Έκανε και ο Σύριζα τέτοια ξεφτιλισμένα "σεμινάρια" για να δώσει σε υμέτερους 193.000.000 € ? Αν ναι τότε δε δικαιούται να μιλάει, ο Σύριζα. Εγώ πάντα έχω δικαίωμα να βρίζω για τέτοια σκάνδαλα , αφού δεν είμαι ούτε Συριζαίος ούτε τίποτα παρά τα όσα έχεις πείσει ακόμα και τον εαυτό σου από τις χιλιάδες φορές που το είπες γκεμπελίζοντας εναντίον μου για λόγους που δεν ξέρω.
Εγώ πάντως δεν είχα ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο. Αν είχε κάνει απέδειξε το και απέδειξε ότι οι ιδιοκτήτες των ΚΕΚ ήταν υμέτεροι του Σύριζα , κομματόσκυλα, που μάλιστα, όπως συμβαίνει εδώ είχαν κατηγορηθεί και παλιότερα για διασπάθιση δημοσίου χρήματος.
Και θα τους βρίσω και αυτούς.
Μ αρέσει που νομίζεις ότι μπορείς να με βρίζεις επί 5,5 χρόνια αλλά να θέλεις να μην απαντήσω κιόλας.
Σα πολύ καιρό δε σε καλόμαθα λόγω του οτι σε γνώρισα ως φίλο της Αιμιλίας ? Εντάξει και η υπομονή έχει και τα όριά της.
Το ότι σε γνώρισα μέσω κάποιου δεν είναι λόγος να σε ανέχομαι μια ζωή να με προσβάλλεις χωρίς να απαντάω. Δε σ' άρεσε η απάντησή μου όμως ε? Και που να δεις τι μπορώ να σου λέω για 5,5 χρόνια και εγώ.
Μη τα βάζεις μαζί μου. Είσαι χαμένος από χέρι. Ξέρω κόλπα που δε τα φαντάζεσαι καν.
Πάνε "γάμα την πουτάνα σου τώρα" ("συ είπας").
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy)  


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 19, 2020, 01:40:30 am
ΥΓ Από το link σου :

αἰδώς θηλυκό

Άρα : λίγη αιδώς,
όχι λίγο αιδώς

sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Grecs on April 19, 2020, 02:05:50 am
Καταραμενο εδω κραζω μια παραταξη του συριζα που εχει τα μουτρα να κραζει την ξεφτιλα των ΚΕΚ, οταν τον ιδιο μηχανισμο χρησιμοποιουσαν και αυτοι.  Τα εκκατομυρια δεν δινονται σε υμετερους, τα ΚΕΚ ειναι μια ανοργανωτη σαπιλα που μασαει ΕΣΠΑ και ολες οι ηγεσιες των προηγουμενων χρονων τα συντηρουν υπο την ανοχη της ΕΕ. Τα κεκ ειναι οι ΜΚΟ της εκπαιδευσης.

Εσυ τι ανακατευεσαι? σου θιξαμε τον συριζα? Και που ειδες να λεω καλο λογο για τον μητσοτακη? Απλα δεν μπορω να το παιζει ο συριζα οτι εχει καποιο ηθικο πλεονεκτημα ενω στα βασικα (οικονομια) ειναι τα ιδια σκατα με τους νεοδημοκρατες, αφου ρουφανε το σκατο της ΕΕ αμφοτεροι.


ΥΓ https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BF


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 19, 2020, 02:35:32 am
Μπα? Άλλος Grecs ήταν που έλεγε προεκλογικά "Καλύτερα Μητσοτάκη και ΝΔ παρά Σύριζα και Τσίπρα"? ( ή πως ακριβώς το είπες? είμαι και με από κινητό και βαριέμαι πολύ να το ψάχνω). Αλλά το θυμάμαι γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση.
Βλέπεις που είναι το πρόβλημα? Εσύ δήλωνες καλύτερα Μητσοτάκη και ΝΔ αλλά λες εμένα Συριζαίο που έλεγα ας βγει το ΚΚΕ ή η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αν δε σας κάνει ο Σύριζα αλλά προς Θεού όχι ΝΔ με Μητσοτάκη ειδικά.

Και μάλλον δεν πήρες χαμπάρι ποιο είναι το θέμα με το σκάνδαλο των ημερών εν μέσω Πανδημίας.
Τα εκατομμύρια δεν δίνονται σε υμέτερους? Σοβαρά μιλάς? Σε αναρχοκομμούνια τα έδωσαν? Τι λες τώρα? Ακριβώς τα αντίθετα από όσα λες, για να τι? Για να μας πείσεις ότι είναι "μια σαπίλα που και ο Σύριζα το έκανε και άρα τι μιλάει τώρα?" και είναι κλασσικό γνωστό κόλπο και τακτική με τα προγράμματα ΕΣΠΑ?.
Γενικόλογες μπούρδες δλδ, πάλι γκεμπελίζεις, το μόνο που δεν ξέρω είναι αν το κάνεις καταλάθος ή επίτηδες.
Επειδή μ αρέσει να δίνω πάντα μια τελευταία ευκαιρία, ένα τελευταίο δωράκι θεώρησε το :

Δεν το αποκάλυψε ο Σύριζα ! Τόσο απλό. Άρα εσύ πως νομίζεις ότι νομιμοποιείσαι να λες "λίγο αιδώς" στον Σύριζα ενώ έχεις καταπιεί πάλι αμάσητα τα "επιχειρήματα" της Νέας Δημοπρασίας του Μητσοτάκη που προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ?
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Grecs on April 19, 2020, 02:47:12 am
κουραστικος το λιγοτερο. Εχω εξηγησει, σε σενα κιολας νομιζω, γιατι ειπα το παραπανω, και αποτι φαινεται βγαινω αληθινος αφου για τις ιδιες παπαριες ο κοσμος φαινεται να αντιδραει περρισοτερο οταν τις κανει η δεξια παρα το πασοκ και ο συριζα. Αυτο διαχρονικα συνεβαινε με την σοσιαλδημοκρατια στην Ελλαδα. Αμα δε θες να καταλαβεις στα παπαρια μου. Αυτα και γενικα μην ξαναναφερθεις σε μενα γιατι δεν θα σου ξαναπαντησω, εισαι εμμονικος, κουραστικος και δεν βγαζεις κανενα νοημα.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 19, 2020, 02:58:03 am
Κουράζεις πολύ όταν δικαιολογείς τα αδικαιολόγητα στην ΝΔ και ειδικά στην ακροδεξιά ΝΔ του Μητσοτάκη, που δήλωσες ότι τον προτιμάς κιόλας, και στην προσπάθεια σου να την δικαιολογήσεις, στραμπουλήγεις την πραγματικότητα τόσο που καταλήγεις να μπουρδολογείς γενικολογώντας ασυστόλως.
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy)  


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Argirios on April 19, 2020, 03:08:10 am
έχει ξεκινήσει πόλεμος στο τημμυ


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: feoudarxhs on April 19, 2020, 18:35:48 pm
Ρε συριζαιοι λιγο αιδω γαμω την πουτανα μου. Τα ΚΕΚ και τα κεντρα δια βιου μαθησης ειναι Ευρωπαικη πολιτικη και τα χρησιμοποιουσε και ο συριζα. Τα voucher και το αλισβερισι με τα κεκ μεσω ΕΣΠΑ με αντιστοιχα σαπιες υπηρεσιες δεν ειναι καινουριο φρουτο. Ανεξαρτητως αν ιδεολογικα δεν συμφωνω με τα σεμιναρια και την δια βιου εκπαιδευση, γιατι ο καθενας μας θα πρεπε να βρισκει δουλεια με το πτυχιο του και να εκπαιδευεται στην εργασια του και οχι σπιτι του και σε κεκ με δημοσιο χρημα ή εξ' ολοκληρου δικα του εξοδα να μαζευει σκιλλς ακυρα για να ζητιανευει μια δουλεια, φανταζομαι οτι εκτος ελλαδας τα σεμιναρια ειναι καλυτερα οργανωμενα και δεν γινεται η τσομπανια  που γινεται εδω και χρονια εδω περα για να τρωμε τα ΕΣΠΑ και την ανακαλυψε τωρα ο συριζα.  

Γίνονται τόσα λογικά άλματα μέσα στην ίδια παράγραφο, που δέχομαι ότι απλά οφείλονται στην έλλειψη ενημέρωσης. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Αυτή τη στιγμή τα vouchers ΔΕΝ είναι μέρος κανενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Τα vouchers αυτά λοιπόν δεν απορροφούν αυτή τη στιγμή κανένα ευρώ από το ΕΣΠΑ. Χρηματοδοτούνται εξ' ολοκλήρου από το κράτος. Τα περίπου 90 εκ. € δηλαδή που δίνονται για αυτά, είναι χρήματα δικά μας. Κάποια στιγμή, μέλη της κυβέρνησης που κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις είπανε πως κάποτε στο μέλλον θέλουν να τα εντάξουν στο ΕΣΠΑ. Πιστεύει κανείς, πως μετά και από όλον αυτό το σάλο, υπάρχει περίπτωση να πειστεί έστω και ένας στα κοινοτικά όργανα πως πρέπει να δώσει το οτιδήποτε σε χρηματοδότηση για αυτό το έκτρωμα; 90 εκ. € που φύγαν από το δημόσια ταμεία και το μαξιλάρι ασφαλείας είναι...

Δεύτερον, οι πλατφόρμες με τα προγράμματα επιμόρφωσης που βλέπουμε είναι 7 (με τους ιδιοκτήτες τους να φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι λιγότεροι). Αυτές οι 7 πλατφόρμες εγκρίθηκαν από το υπουργείο, σε σύνολο 20 αιτήσεων. Οι υπόλοιπες αιτήσεις κρίθηκαν απαράδεκτες. Με ποια κριτήρια λοιπόν κρίθηκαν κατάλληλες αυτές οι 7 πλατφόρμες και οι υπόλοιπες 13 απαράδεκτες, όταν ένα γρήγορο πέρασμα να έκανε κάποιος στα μαθήματα επιμόρφωσης, θα έσκαγε από τα γέλια με αυτά που είδαμε; Οπότε, τα ΚΕΚ αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να πληρώνουν μία από αυτές τις 7 πλατφόρμες συν μία εταιρία πιστοποίησης, κάνοντας απλά το μεσάζοντα και λαμβάνοντας χρήματα γι' αυτό. Θα δοθούν στοιχεία για το πως καταμερίστηκαν τελικά τα χρήματα στα ΚΕΚ, καθώς απ' ότι φαίνεται υπάρχουν ΚΕΚ που έχουν αναλάβει τη συντριπτική πλειοψηφία των vouchers; Επίσης θα δοθούν στοιχεία για το ποιες εταιρείες διαθέτουν και ΚΕΚ και πλατφόρμα και εταιρεία πιστοποίησης και θα λάβουν ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων; Διότι για να μαζευτούν 90 εκ. € στην περίοδο των μνημονίων, κάποιοι κόβαν και από το φαγητό τους. Δεν μπορεί τώρα να δίνονται 90 εκ. € και να μην ξέρει κανείς που πάνε.

Άρα, αυτό που στην πραγματικότητα έχουμε σήμερα, δεν είναι προγράμματα κατάρτισης (καλά ή κακά) από ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι ότι χρησιμοποιούνται τα ΚΕΚ ως αχρείαστοι μεζάσοντες σε μία διαδικασία χορήγησης ενός επιδόματος 600€ σε επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες (αντί 800€ όπως σε όλους τους υπόλοιπους), με στόχο να αρπάξουν 90 εκ. €. κρατικού χρήματος.

Επίσης, επειδή γίνεται λόγος για το ότι τα ΚΕΚ λειτουργούσαν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Τα ΚΕΚ λειτουργούσαν ακριβώς για να απορροφούν ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία κατευθύνονταν σε ανέργους. Άρα σε αυτή τη συζήτηση δεν έχει καν νόημα με το αν συμφωνείς ιδεολογικά με τα ΚΕΚ, το πόσο καλά θεωρείς ότι είναι κλπ. Σημασία έχει το ότι τα ΚΕΚ απορροφούσαν ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία δεν μπορούσαν να απορροφηθούν με άλλον τρόπο και έτσι βοηθήθηκαν λίγο ή πολύ χιλιάδες άνεργοι. Η άλλη όψη θα ήταν αυτά τα κονδύλια να μην απορροφηθούν καθόλου. Άρα αν θεωρείς πως έστω και λίγο κάποιοι βοηθήθηκαν, η ανταπάντηση σου είναι να μη λάμβαναν ούτε αυτή τη βοήθεια.


PS. Για τον πόλεμο Katarameno vs Grecs δώστε τους δύο vouchers να ηρεμήσουν.  :P


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 19, 2020, 19:18:33 pm
pxion vgazeis glossa, a?  ;D

Καλά είναι τώρα αυτό nickname για αριστερό άνθρωπο? Φεουδάρχης? Α πα πα. Κάτω η φεουδαρχία.

Η ξεφτίλα της ΝΔ είναι ότι μέσω πανδημίας βρήκαν τα αρρωστημένα μυαλά τους ευκαιρία για μίζες σε κολλητούς.
Όχι ότι δεν μας είχε περάσει απ' το μυαλό ότι θα το έκαναν. Αυτοί ήταν πάντα, δεν αλλάζουν, όσα χρόνια και να περάσουν.
Το κατεξοχήν κόμμα της μίζας, της αρπαχτής, της πελατειακής σχέσης, της γκεμπελίστικης προπαγάνδας, της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, της πολιτικής αλητείας και οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες.
Και ειδικά το Μητσοτακέϊκο.
Μη ξεχνάμε ότι ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, ο επίσης  πρωθυπουργός (σόι πάει το βασίλειο) ήταν αυτός που πήρε τις εκλογές τότε υποσχόμενος αυξήσεις 14% για να δώσει τελικά 0% + 0% .
Με αυτές τις αρχές γαλουχήθηκε και το μούλικο με τα γουρλά μάτια και το κληρονομικό χάρισμα της γκαντεμιάς.
Βαθειά αντιδημοκρατικοί βαθειά ναζιστές βαθειά χουντοβασιλικοί , παριστάνουν τους δημοκράτες και τους ανθρώπους που νοιάζονται κιόλας ενώ το μόνο που τους νοιάζει είναι να μη τους πάρει χαμπάρι ο κόσμος και μπουν ισόβια μαζί με όλη την  εγκληματική τους συμμορία, σκέλος της οποία δήθεν δικάζεται κιόλας.
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy)  


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: Grecs on April 20, 2020, 01:11:13 am
Γίνονται τόσα λογικά άλματα μέσα στην ίδια παράγραφο, που δέχομαι ότι απλά οφείλονται στην έλλειψη ενημέρωσης. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Αυτή τη στιγμή τα vouchers ΔΕΝ είναι μέρος κανενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Τα vouchers αυτά λοιπόν δεν απορροφούν αυτή τη στιγμή κανένα ευρώ από το ΕΣΠΑ. Χρηματοδοτούνται εξ' ολοκλήρου από το κράτος. Τα περίπου 90 εκ. € δηλαδή που δίνονται για αυτά, είναι χρήματα δικά μας. Κάποια στιγμή, μέλη της κυβέρνησης που κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις είπανε πως κάποτε στο μέλλον θέλουν να τα εντάξουν στο ΕΣΠΑ. Πιστεύει κανείς, πως μετά και από όλον αυτό το σάλο, υπάρχει περίπτωση να πειστεί έστω και ένας στα κοινοτικά όργανα πως πρέπει να δώσει το οτιδήποτε σε χρηματοδότηση για αυτό το έκτρωμα; 90 εκ. € που φύγαν από το δημόσια ταμεία και το μαξιλάρι ασφαλείας είναι...

Δεύτερον, οι πλατφόρμες με τα προγράμματα επιμόρφωσης που βλέπουμε είναι 7 (με τους ιδιοκτήτες τους να φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι λιγότεροι). Αυτές οι 7 πλατφόρμες εγκρίθηκαν από το υπουργείο, σε σύνολο 20 αιτήσεων. Οι υπόλοιπες αιτήσεις κρίθηκαν απαράδεκτες. Με ποια κριτήρια λοιπόν κρίθηκαν κατάλληλες αυτές οι 7 πλατφόρμες και οι υπόλοιπες 13 απαράδεκτες, όταν ένα γρήγορο πέρασμα να έκανε κάποιος στα μαθήματα επιμόρφωσης, θα έσκαγε από τα γέλια με αυτά που είδαμε; Οπότε, τα ΚΕΚ αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να πληρώνουν μία από αυτές τις 7 πλατφόρμες συν μία εταιρία πιστοποίησης, κάνοντας απλά το μεσάζοντα και λαμβάνοντας χρήματα γι' αυτό. Θα δοθούν στοιχεία για το πως καταμερίστηκαν τελικά τα χρήματα στα ΚΕΚ, καθώς απ' ότι φαίνεται υπάρχουν ΚΕΚ που έχουν αναλάβει τη συντριπτική πλειοψηφία των vouchers; Επίσης θα δοθούν στοιχεία για το ποιες εταιρείες διαθέτουν και ΚΕΚ και πλατφόρμα και εταιρεία πιστοποίησης και θα λάβουν ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων; Διότι για να μαζευτούν 90 εκ. € στην περίοδο των μνημονίων, κάποιοι κόβαν και από το φαγητό τους. Δεν μπορεί τώρα να δίνονται 90 εκ. € και να μην ξέρει κανείς που πάνε.

Άρα, αυτό που στην πραγματικότητα έχουμε σήμερα, δεν είναι προγράμματα κατάρτισης (καλά ή κακά) από ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι ότι χρησιμοποιούνται τα ΚΕΚ ως αχρείαστοι μεζάσοντες σε μία διαδικασία χορήγησης ενός επιδόματος 600€ σε επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες (αντί 800€ όπως σε όλους τους υπόλοιπους), με στόχο να αρπάξουν 90 εκ. €. κρατικού χρήματος.

Επίσης, επειδή γίνεται λόγος για το ότι τα ΚΕΚ λειτουργούσαν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Τα ΚΕΚ λειτουργούσαν ακριβώς για να απορροφούν ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία κατευθύνονταν σε ανέργους. Άρα σε αυτή τη συζήτηση δεν έχει καν νόημα με το αν συμφωνείς ιδεολογικά με τα ΚΕΚ, το πόσο καλά θεωρείς ότι είναι κλπ. Σημασία έχει το ότι τα ΚΕΚ απορροφούσαν ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία δεν μπορούσαν να απορροφηθούν με άλλον τρόπο και έτσι βοηθήθηκαν λίγο ή πολύ χιλιάδες άνεργοι. Η άλλη όψη θα ήταν αυτά τα κονδύλια να μην απορροφηθούν καθόλου. Άρα αν θεωρείς πως έστω και λίγο κάποιοι βοηθήθηκαν, η ανταπάντηση σου είναι να μη λάμβαναν ούτε αυτή τη βοήθεια.


PS. Για τον πόλεμο Katarameno vs Grecs δώστε τους δύο vouchers να ηρεμήσουν.  :P

Ειτε ειναι ΕΣΠΑ ειτε οχι δημοσιο χρημα ειναι... Τι σημασια εχει αν ειναι ευρωπαικο ? Ξερεις κι εμεις συνεισφερουμε στον προυπολογισμο της ΕΕ απο οπου ερχονται τα ΕΣΠΑ.

Τα υπολοιπα που λες  ειναι αστεια. Για χιλιοστη φορα τα ΚΕΚ δεν ειναι καινουριο φρουτο και υπαρχουν απο τοτε που υπαρχουν και τα ΕΣΠΑ με παρομοια ποιοτητα υπηρεσιων οταν προκειται να φανε ΕΣΠΑ. Και αν κανεις στον κοπο και πας στο λινκ σε voucher του 17 θα δεις  την διαδικασια να χει πολλες ομοιοτητες με την σημερινη διαδικασια. Προφανως γιατι μιλαμε για τον ιδιο μηχανισμο.

Οσο απαραδεκτο ειναι να μπαινουν τα ΚΕΚ μεσαζοντες για το επιδομα τοσο απαραδεκτο ειναι να μπαινουν τα ΚΕΚ σα μεσαζοντες για τους ανεργους για να γινει ενα κονε με τον εργοδοτη (νταβας λεγεται) χωρις να προσφερουν τιποτα ουσιαστικα (κανοντας παρομοια σαπια σεμιναρια για να δειξουν οτι εχουν λογο υπαρξης), που δεν θα μπορουσε και ο οαεδ (η πολιτικη της ΕΕ ειναι απαξιωση του κρατικου φορεα και πριμοδοτηση ιδιωτικων καρκινωματων σαν τα ΚΕΚ). Στην τελικη στην τελευταια παραγραφο περιγραφεις κατι που θα μπορουσε να το πει και η ΝΔ για να δικαιολογησει την δικια της σαπιλα.  

ΝΔ και συριζα συνεχιζουν την παραδοση της ελληνικης πολιτικης του να δινουν γη και υδωρ στους ξενους για να τρωνε δανεια και εσπα και να δινουν στους χαχολους τα ψιχουλα που περισευουν.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 20, 2020, 09:54:00 am
Μπας και καταλάβεις τι υπερασπιζόσουν.

Δεν υπάρχει καλύτερο συνοδευτικό για την ψεύτικη σούβλα και το τηγανητό κατσικάκι που τρώτε μόνοι σας στο σπίτι, από ένα επεισόδιο Ανασκόπησης για το πιο γελοίο σκάνδαλο όλων των εποχών.

Επειδή πολλοί λένε ότι κάνουμε μόνο κριτική και δεν έχουμε προτάσεις, έχουμε να σας πούμε ότι αυτό είναι αλήθεια, γιατί η κριτική έχει πιο πολλή πλάκα, και επίσης ότι η Ανασκόπηση διοργανώνει τα δικά της επιδοτούμενα σεμινάρια. Τα διαφημίζει ένα αγνό λαϊκό παιδί, που βγάζει κάθε μήνα το ψωμί του από voucher σε voucher.

https://www.youtube.com/watch?v=dwSI2hAw86w

https://www.youtube.com/watch?v=dwSI2hAw86w


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 20, 2020, 10:54:08 am
Ειτε ειναι ΕΣΠΑ ειτε οχι δημοσιο χρημα ειναι... Τι σημασια εχει αν ειναι ευρωπαικο ? Ξερεις κι εμεις συνεισφερουμε στον προυπολογισμο της ΕΕ απο οπου ερχονται τα ΕΣΠΑ.

Τα υπολοιπα που λες  ειναι αστεια. Για χιλιοστη φορα τα ΚΕΚ δεν ειναι καινουριο φρουτο και υπαρχουν απο τοτε που υπαρχουν και τα ΕΣΠΑ με παρομοια ποιοτητα υπηρεσιων οταν προκειται να φανε ΕΣΠΑ. Και αν κανεις στον κοπο και πας στο λινκ σε voucher του 17 θα δεις  την διαδικασια να χει πολλες ομοιοτητες με την σημερινη διαδικασια. Προφανως γιατι μιλαμε για τον ιδιο μηχανισμο.

Οσο απαραδεκτο ειναι να μπαινουν τα ΚΕΚ μεσαζοντες για το επιδομα τοσο απαραδεκτο ειναι να μπαινουν τα ΚΕΚ σα μεσαζοντες για τους ανεργους για να γινει ενα κονε με τον εργοδοτη (νταβας λεγεται) χωρις να προσφερουν τιποτα ουσιαστικα (κανοντας παρομοια σαπια σεμιναρια για να δειξουν οτι εχουν λογο υπαρξης), που δεν θα μπορουσε και ο οαεδ (η πολιτικη της ΕΕ ειναι απαξιωση του κρατικου φορεα και πριμοδοτηση ιδιωτικων καρκινωματων σαν τα ΚΕΚ). Στην τελικη στην τελευταια παραγραφο περιγραφεις κατι που θα μπορουσε να το πει και η ΝΔ για να δικαιολογησει την δικια της σαπιλα. 

ΝΔ και συριζα συνεχιζουν την παραδοση της ελληνικης πολιτικης του να δινουν γη και υδωρ στους ξενους για να τρωνε δανεια και εσπα και να δινουν στους χαχολους τα ψιχουλα που περισευουν.

Πάλι γκεμπελίζεις ασύστολα.
Θες να στο αναλύσω κιόλας ? Γιατί αν με αναγκάσεις δε θα χεις που να κρυφτείς.

Η "θεωρία" σου και εσύ φυσικά, τρώτε συνεχόμενες απανωτές σφαλιάρες και καταρρίπτεστε από την πραγματικότητα με την οποία αποδεικνύεις ότι δεν έχεις καθόλου καλή επαφή. Τα βλέπεις όλα μέσα από διαστρευλωτικό φακό για να τα στραμπουλήξεις όλα ώστε να ταιριάζουν στο παραμυθάκι σου.
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Αιμιλία η φτερωτή χελώνα on April 20, 2020, 16:07:27 pm
Πάλι γκεμπελίζεις ασύστολα.
Θες να στο αναλύσω κιόλας ? Γιατί αν με αναγκάσεις δε θα χεις που να κρυφτείς.

Η "θεωρία" σου και εσύ φυσικά, τρώτε συνεχόμενες απανωτές σφαλιάρες και καταρρίπτεστε από την πραγματικότητα με την οποία αποδεικνύεις ότι δεν έχεις καθόλου καλή επαφή. Τα βλέπεις όλα μέσα από διαστρευλωτικό φακό για να τα στραμπουλήξεις όλα ώστε να ταιριάζουν στο παραμυθάκι σου.
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 
αυτο το ποστ περιεχει μηδεν πληροφορια. ή θα του απαντησεις ή θα το φερνεις γυρω-γυρω χωρις να απαντας.

υγ: ολη αυτη η κουβεντα πρεπει να γινει σπλιτ τοπικ, γιατι δεν κολλαει με το αρχικο ποστ του thread


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 20, 2020, 18:20:33 pm
Επίτηδες είχε 0 ανάλυση και μόνο το συμπέρασμα. Μη με αναγκάσεις να το αναλύσω, εγώ κρατήθηκα για να μη το κάνω για να μη χαλάσουμε τις καρδιές μας. Ξεκολλήστε λίγο τα μυαλά σας.
Δεν είναι καθόλου αριστερό και καθόλου κομμουνιστικό να υποστηρίζετε ουσιαστικά τον Μητσοτάκη και την ακροδεξιά ΝΔ του.
Τόσο απλό, τόσο κατανοητό.


Όποιος καταγγέλλει ένα σκάνδαλο της ΝΔ δεν σημαίνει ότι είναι Συριζαίος.
Και όπως "ύποπτη" και ύπουλη και γκεμπελίστικη ήταν η θεωρία των 2 άκρων του Σαμαρά, έτσι ακριβώς είναι και η θεωρία σας , των 2 ίδιων, ειδικά αφού στηρίζεται μόνο στα λόγια σας και σε 0 αποδείξεις.
Αποδείξτε ρε σεις πρώτα ότι έκαναν τα ίδια σκάνδαλα και οι μαλάκες του Σύριζα και μετά εξισώστε τους με τους κάφρους της ΝΔ.


Το συγκεκριμένο με τα σεμινάρια, για το σκέλος των χρημάτων που φάγανε, αν δεν κάνω λάθος το αποκάλυψε η εφημερίδα "Δημοκρατία" που δεν ξέρω καν ποιας πτέρυγας της ΝΔ είναι. Πάντως κάργα ΝΔ είναι. Μόνο Συριζαϊκή δεν είναι.
Όσο για την πτέρυγα της γελοιότητας χιλιάδες κόσμος τα είδε τα ρεζιλίκια της ΝΔ.
Το να πετάγεται ο Grecs και να λέει ότι σεμινάρια υπήρχαν και επί Σύριζα λες και δεν υπήρχαν από το παλιό ΠΑΣΟΚ το ορθόδοξο, δεν λέει κάτι γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα σεμινάριο. Είναι σκάνδαλο ολκής από τα κλασσικά της ΝΔ.
Και θέλετε να τα βάλετε όλα σε ένα τσουβάλι μπουζουριάζοντας τα πάντα. Αμ δεν είναι έτσι παίδες.
Ενώ μεν η θεωρητική προσέγγιση του είναι σωστή, καταφεύγει σε τεράστια λογικά άλματα για να αποδείξει αυτό που τον βολεύει. Δε πάει έτσι όμως.
Εδώ επί 5,5 χρόνια κατηγορούσατε το Σύριζα για πράγματα που έκανε η ΝΔ. Και τι δεν ακούσαμε. Ακόμα και οτι ετοιμάζονται να στήσουν θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Να που όταν το έστησε όμως ο Μητσοτάκης και η ΝΔ το θερμό επεισόδιο στον Έβρο δεν το είδατε, δε το σχολιάσετε κανένας, και όλη αυτή η μονόπλευρη κριτική σας μόνο εναντίον του Σύριζα είναι από άκρως περίεργη ως καραύποπτη.
Ο καθένας έχει δικαίωμα να προπαγανδίζει τις απόψεις που θεωρεί ότι είναι οι σωστότερες αλλά δεν σας αρέσει όταν σας καταρρίπτω και τις δικές σας τις μπούρδες, όταν λέτε και καμιά μπούρδα, γιατί γενικά έχετε πολύ καλύτερα ποσοστά από την δεξιά πολυκατοικία. Ειδικά σε σύγκριση με κάτι ραδίκια τύπου panos98 negrep trollolol που έχουν πιάσει πάτο. Για να μην μπερδεύεστε.
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy)  


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 20, 2020, 18:28:15 pm
Βέβαια τώρα επειδή τον κράζω σε τόπικ που ξεκίνησε το CocoBloco που από εδώ από το φόρουμ έμαθα ότι πρόσκειται στον Σύριζα, τόσο Συριζαίος που είμαι, θα σκέφτεται πάλι το ίδιο που παπαγαλίζει επί 5,5 χρόνια. Και ξαναλέω : Ο Τσίπρας μπορεί να παίρνει ιδέες από μένα, εγώ απ' τον Τσίπρα χλωμό. Για να μην ανοίξω το στόμα μου και τρώει παντοφλιές από την Περιστέρα  ::) :P
Είμαι υπέρ της παντόφλας, για προληπτικούς λόγους  :P
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Belafonte on April 20, 2020, 22:23:03 pm
Ρε feoudarxh από που κι ως που χρηματοδοτούνται εξ' ολοκλήρου από το κράτος ??? Και επίσης τι σημασία έχει αν τα vouchers είναι μέρος ευρωπαϊκού προγράμματος ? Ποιός γνωμοδοτεί για το είναι ή τι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορεί η κυβέρνηση αν θέλει να πει ότι υπάγεται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ (που αυτό λέει στην ουσία)? Ειδικό ευρωπαικό επενδυτικό ταμείο, ESM, σχέδια Μάρσαλ, από παντού χρήμα μπαίνει της πουτάνας γίνεται. Για άλλο λόγο δίνονται τα λεφτά, αλλού πηγαίνουν, πρώτη φορά βλέπεις να γίνεται αυτό? Ή θες να μου πεις ότι στο παρελθόν δεν το είδαμε να χάνονται στην πορεία κάπως μαγικά δεκάδες εκατομμύρια ενώ ήταν να δοθούν για ένα συγκεκριμένο σκοπό? Τι προσπαθείς να αποδείξεις, έλεος !!!


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 20, 2020, 22:56:59 pm
Ρε feoudarxh από που κι ως που χρηματοδοτούνται εξ' ολοκλήρου από το κράτος ???
Όχι είναι αποκλειστικά με κρατικό χρήμα. Λένε βέβαια ότι δύναται να επιδοτηθούν από Ευρωπαϊκά προγράμματα (στο μέλλον). Βάλανε και μια σημαία της Ευρώπης εκεί και όλα καλά, λεφτά από ΕΕ είναι, δε χρειάζεται να το ψάξετε ... Δε τα λέω εγώ οι εφημερίδες που ασχολήθηκαν το βρήκαν. Ανάμεσα στις οποίες και η "Δημοκρατία" που είναι κάργα  ΝΔ αλλά όχι της ίδιας ΝΔ με τον Μητσοτάκη. Έχουν βλέπεις φαμίλιες μέσα στο ίδιο κόμμα, ουπς, στην ίδια μαφία εννοώ, και προφανώς δεν τάισαν και τις άλλες φαμίλιες της ίδιας μαφίας.
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: feoudarxhs on April 21, 2020, 15:43:16 pm
Ρε feoudarxh από που κι ως που χρηματοδοτούνται εξ' ολοκλήρου από το κράτος ??? Και επίσης τι σημασία έχει αν τα vouchers είναι μέρος ευρωπαϊκού προγράμματος ? Ποιός γνωμοδοτεί για το είναι ή τι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορεί η κυβέρνηση αν θέλει να πει ότι υπάγεται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ (που αυτό λέει στην ουσία)? Ειδικό ευρωπαικό επενδυτικό ταμείο, ESM, σχέδια Μάρσαλ, από παντού χρήμα μπαίνει της πουτάνας γίνεται. Για άλλο λόγο δίνονται τα λεφτά, αλλού πηγαίνουν, πρώτη φορά βλέπεις να γίνεται αυτό? Ή θες να μου πεις ότι στο παρελθόν δεν το είδαμε να χάνονται στην πορεία κάπως μαγικά δεκάδες εκατομμύρια ενώ ήταν να δοθούν για ένα συγκεκριμένο σκοπό? Τι προσπαθείς να αποδείξεις, έλεος !!!

Αν κάτι δεν χρηματοδοτηθεί από τα κοινοτικά ταμεία, χρηματοδοτείται από το κράτος. Από που αλλού μπορεί να χρηματοδοτηθεί; Στην προκειμένη λοιπόν, ειδικά μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, τα συγκεκριμένα vouchers έχουν όλα τα στοιχεία ώστε να κριθούν τελικά ως μη επιλέξιμη δαπάνη από τα κοινοτικά ταμεία. Στο παρελθόν μάλιστα έχουν απορριφθεί προγράμματα που είχαν πραγματικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και δεν είχαν καμία σχέση με σκανδαλο-vouchers. Γενικά, τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα γύρω από τα κοινοτικά κονδύλια και τη διάθεσή τους. Δεν είναι τόσο απλό πλέον να εντάξεις ότι δαπάνες θέλεις στην κοινοτική χρηματοδότηση, επειδή και μόνο τις βαφτίζεις κατ' όνομα με τον τίτλο κάποιας επιλέξιμης δαπάνης. Άρα το επιχείρημα του ΕΣΠΑ δεν υπάρχει.

Το αστείο είναι, πως το επίδομα των 800€ σύμφωνα με έγγραφα που ήρθαν στο φως τις τελευταίες μέρες φαίνεται να αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή και ο κίνδυνος το μέτρο των 800€ να καλυφθεί από κοινοτικά κονδύλια, ενώ να πληρώσουμε εξ' ολοκλήρου με κρατικό χρήμα το δώρο σε φίλους και γνωστούς των "αρίστων".


Ειτε ειναι ΕΣΠΑ ειτε οχι δημοσιο χρημα ειναι... Τι σημασια εχει αν ειναι ευρωπαικο ? Ξερεις κι εμεις συνεισφερουμε στον προυπολογισμο της ΕΕ απο οπου ερχονται τα ΕΣΠΑ.

Τα υπολοιπα που λες  ειναι αστεια. Για χιλιοστη φορα τα ΚΕΚ δεν ειναι καινουριο φρουτο και υπαρχουν απο τοτε που υπαρχουν και τα ΕΣΠΑ με παρομοια ποιοτητα υπηρεσιων οταν προκειται να φανε ΕΣΠΑ. Και αν κανεις στον κοπο και πας στο λινκ σε voucher του 17 θα δεις  την διαδικασια να χει πολλες ομοιοτητες με την σημερινη διαδικασια. Προφανως γιατι μιλαμε για τον ιδιο μηχανισμο.

Οσο απαραδεκτο ειναι να μπαινουν τα ΚΕΚ μεσαζοντες για το επιδομα τοσο απαραδεκτο ειναι να μπαινουν τα ΚΕΚ σα μεσαζοντες για τους ανεργους για να γινει ενα κονε με τον εργοδοτη (νταβας λεγεται) χωρις να προσφερουν τιποτα ουσιαστικα (κανοντας παρομοια σαπια σεμιναρια για να δειξουν οτι εχουν λογο υπαρξης), που δεν θα μπορουσε και ο οαεδ (η πολιτικη της ΕΕ ειναι απαξιωση του κρατικου φορεα και πριμοδοτηση ιδιωτικων καρκινωματων σαν τα ΚΕΚ). Στην τελικη στην τελευταια παραγραφο περιγραφεις κατι που θα μπορουσε να το πει και η ΝΔ για να δικαιολογησει την δικια της σαπιλα.  

ΝΔ και συριζα συνεχιζουν την παραδοση της ελληνικης πολιτικης του να δινουν γη και υδωρ στους ξενους για να τρωνε δανεια και εσπα και να δινουν στους χαχολους τα ψιχουλα που περισευουν.

Εδώ έχουμε λοιπόν την πλέον διασταλτική ερμηνεία. Δηλαδή, από το σκάνδαλο του ότι σήμερα η ΝΔ μοιράζει κοντά στα 90 εκ. € κρατικό χρήματα σε λίγους και εκλεκτούς, καταλήγεις στο ότι φταίει η ΕΕ και η πολιτική της. Άρα, αν με ένα μαγικό τρόπο η πολιτική της ΕΕ άλλαζε, ή αν βγαίναμε εντελώς από την ΕΕ, η ΝΔ θα σταματούσε να δίνει δωράκια;  Όχι λοιπόν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι η ΝΔ σπαταλάει 90 εκ. € κρατικό χρήμα, που μαζεύτηκε από όλους μας στα χρόνια των μνημονίων, με κάποιους να στερούνται ακόμη και το φαΐ τους. Καμία ΕΕ ή κανένας άλλος οργανισμός δεν της επέβαλε να μοιράσει ζεστό χρήμα σε μερικές εταιρείες κατάρτισης. Μπορούμε να συζητήσουμε ιδεολογικά λοιπόν γύρω από την ΕΕ για ώρες. Όμως στην παρούσα συζήτηση και σε άλλο πλανήτη να τη μετακινούσαμε τη χώρα, η όρεξη της ΝΔ να μοιράζει χρήμα σε κολλητούς και φίλους θα παραμείνει η ίδια. Μάλιστα, όπως γράφω ήδη και παραπάνω, φαίνεται πως το επίδομα των 800€ αποτελεί επιλέξιμη κοινοτική δαπάνη. Άρα, πέρα από το ότι δεν της επέβαλε κανείς να σπαταλήσει δημόσιο χρήμα, υπάρχει και ο κίνδυνος να χρηματοδοτηθεί το 800άρι, ενώ το κόστος των 1070€ (600€ + 470€ η κατάρτιση) να το πληρώσουμε εξ' ολοκλήρου με κρατικό χρήμα, με τη χασούρα να είναι πολύ μεγαλύτερη από 90 εκ. €.

Επίσης, προσπαθώντας να ασκήσεις κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για ένα σκάνδαλο της ΝΔ, κάνεις και κάτι άλλο πολύ επικίνδυνο. Λες στους ανέργους που ωφελήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από τα κοινοτικά κονδύλια πως δεν έπρεπε να τα αποδεχτούν. Διότι, λες ουσιαστικά ότι δεν έπρεπε να τα απορροφήσουμε ποτέ από την ΕΕ. Άρα, κάτι που ποτέ για εσένα δεν έπρεπε να το απορροφήσουμε, δίχως κιόλας να υπάρχει διαφορετικός τρόπος απορρόφησης, καθιστά και όποιον ατομικά το πήρε συνυπεύθυνο.

Ακόμη, λες ότι επειδή διαφωνείς ιδεολογικά με την πολιτική της ΕΕ, μια κυβέρνηση που ανέλαβε τη χώρα με 28% ανεργία, τη στιγμή της κρίσης δε θα έπρεπε να έχει απορροφήσει ότι κονδύλιο ήταν διαθέσιμο. Διότι, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με τα ΚΕΚ, δεν υπήρχε η επιλογή τα κονδύλια να απορροφηθούν διαφορετικά, διότι οι επιλέξιμες δαπάνες είναι πολύ συγκεκριμένες. Άρα, η άλλη επιλογή είναι να μην τα απορροφήσεις καθόλου, να μην κάνεις ότι περνάει από το χέρι σου για να μειώσεις το 28% ανεργίας και γενικά να μην κερδίσεις τίποτα. Σεβαστή η άποψη, αλλά διαφωνώ.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: Grecs on April 21, 2020, 16:53:26 pm
Εδώ έχουμε λοιπόν την πλέον διασταλτική ερμηνεία. Δηλαδή, από το σκάνδαλο του ότι σήμερα η ΝΔ μοιράζει κοντά στα 90 εκ. € κρατικό χρήματα σε λίγους και εκλεκτούς, καταλήγεις στο ότι φταίει η ΕΕ και η πολιτική της. Άρα, αν με ένα μαγικό τρόπο η πολιτική της ΕΕ άλλαζε, ή αν βγαίναμε εντελώς από την ΕΕ, η ΝΔ θα σταματούσε να δίνει δωράκια;  Όχι λοιπόν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι η ΝΔ σπαταλάει 90 εκ. € κρατικό χρήμα, που μαζεύτηκε από όλους μας στα χρόνια των μνημονίων, με κάποιους να στερούνται ακόμη και το φαΐ τους. Καμία ΕΕ ή κανένας άλλος οργανισμός δεν της επέβαλε να μοιράσει ζεστό χρήμα σε μερικές εταιρείες κατάρτισης. Μπορούμε να συζητήσουμε ιδεολογικά λοιπόν γύρω από την ΕΕ για ώρες. Όμως στην παρούσα συζήτηση και σε άλλο πλανήτη να τη μετακινούσαμε τη χώρα, η όρεξη της ΝΔ να μοιράζει χρήμα σε κολλητούς και φίλους θα παραμείνει η ίδια. Μάλιστα, όπως γράφω ήδη και παραπάνω, φαίνεται πως το επίδομα των 800€ αποτελεί επιλέξιμη κοινοτική δαπάνη. Άρα, πέρα από το ότι δεν της επέβαλε κανείς να σπαταλήσει δημόσιο χρήμα, υπάρχει και ο κίνδυνος να χρηματοδοτηθεί το 800άρι, ενώ το κόστος των 1070€ (600€ + 470€ η κατάρτιση) να το πληρώσουμε εξ' ολοκλήρου με κρατικό χρήμα, με τη χασούρα να είναι πολύ μεγαλύτερη από 90 εκ. €.
Λοιπον καταρχας ημετερους εχουν οι μεν και οι δε. Δηλαδη οπως μιλαμε για μαρινακη-μητσοτακη ετσι μπορουμε να μιλαμε ωρες για σαββιδη-τσιπρα ή κοκκαληδες-τσιπρα. Το συστημα αυτο ηταν στην Ελλαδα απο παντα. Δεν ξερω αν οι ημετεροι ειναι κουμπαροι ή απλα διαπλεκομενοι επιχειρηματιες, αλλα χωρις διαπλεκομενους επιχειρηματιες με κρατη καπιταλισμος δεν υπαρχει, αυτη ειναι η αστικη δημοκρατια. Το διπολο ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ για μενα ουσιαστικα ειναι το καλος κακος μπατσος, ενω στην τελικη τα ιδια σκατα υπηρετουν. Αποδειξεις δεν εχω οτι τα ΚΕΚ του ΣΥΡΙΖΑ πηγαν σε ημετερους οπως το εννοεις εσυ. Αλλα οταν ενα τετοιο τεραστιο εργο σε μικρο χρονο μπορουν να το υλοποιησουν 5-6 μεγαλοεταιριες ή το κρατος γιατι αυτα εχουν τα resources, τα λεφτα θα πανε στις 5-10 μεγαλοεταιριες προφανως. Τωρα αν επι νεας δημοκρατιας πανε στις 5 εταιριες που ειναι μπατζανακης ο ταδε ή επι συριζα πανε στις αλλες 5 εταιριες επειδη ο ταδε ειναι μπατζανακης δεν ξερουμε, ας βγειτε να το αποδειξετε τουλαχιστον για την ΝΔ. Παντως το οτι και στις 2 περιπτωσεις αντι να αξιοποιησουμε τα πανεπιστημια μας και τον ΟΑΕΔ βαζουμε νταβαδες επιχειρηματιες ειναι θεμα πολιτικης της ΕΕ που υπηρετουν και οι 2 και μας εφερε ως εδω.

Quote
Επίσης, προσπαθώντας να ασκήσεις κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για ένα σκάνδαλο της ΝΔ, κάνεις και κάτι άλλο πολύ επικίνδυνο. Λες στους ανέργους που ωφελήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από τα κοινοτικά κονδύλια πως δεν έπρεπε να τα αποδεχτούν. Διότι, λες ουσιαστικά ότι δεν έπρεπε να τα απορροφήσουμε ποτέ από την ΕΕ. Άρα, κάτι που ποτέ για εσένα δεν έπρεπε να το απορροφήσουμε, δίχως κιόλας να υπάρχει διαφορετικός τρόπος απορρόφησης, καθιστά και όποιον ατομικά το πήρε συνυπεύθυνο.

Ακόμη, λες ότι επειδή διαφωνείς ιδεολογικά με την πολιτική της ΕΕ, μια κυβέρνηση που ανέλαβε τη χώρα με 28% ανεργία, τη στιγμή της κρίσης δε θα έπρεπε να έχει απορροφήσει ότι κονδύλιο ήταν διαθέσιμο. Διότι, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με τα ΚΕΚ, δεν υπήρχε η επιλογή τα κονδύλια να απορροφηθούν διαφορετικά, διότι οι επιλέξιμες δαπάνες είναι πολύ συγκεκριμένες. Άρα, η άλλη επιλογή είναι να μην τα απορροφήσεις καθόλου, να μην κάνεις ότι περνάει από το χέρι σου για να μειώσεις το 28% ανεργίας και γενικά να μην κερδίσεις τίποτα. Σεβαστή η άποψη, αλλά διαφωνώ.
Αυτα τα λες εσυ δεν τα λεω εγω. Ειπα σε κανεναν να μην τα παρει? ΟΧΙ. Και δεν προκειται να το πω αν υπαρχει εστω και ενας να χει αναγκη. Δεν προκειται να το πω ουτε σε εναν που δεν εχει αναγκη οταν ξερουμε οτι τα μνημονια ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ εχουν κανει αυτη την ευημερια του τερμα ασταθη.

Προσπαθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να καθαρισει την σαπιλα των ΚΕΚ? ΟΧΙ. Προσπαθησε εστω να βγει να πει οτι προσπαθησε να απορροφησει τα ΕΣΠΑ μεσω ΟΑΕΔ και πανεπιστημιων? ΟΧΙ. Γιατι? Γιατι εμπεδωσε οτι αυτη ειναι η ΕΕ μετα το δημοψηφισμα και περιχαρακωθηκε στο να κανει οτι λεει η ΕΕ γιατι ηταν πολυ χεστης να κανει οτιδηποτε αλλο. Επειδη χτες ο ΣΥΡΙΖΑ τα ιδια σκατα υπηρετησε, και μεθαυριο τα ιδια σκατα θα υπηρετησει δεν μπορει να κανει αντιπολιτευση,. Αυτο φαινεται να το χουν καταλαβει και οι ιδιοι γιατι ειναι αφαντοι μετα τις εκλογες και ασχολουνται με το πως θα πασοκοποιηθουν περισσοτερο πετοντας οτι αριστερο βαριδιο εχει μεινει εκει μεσα. Αλλα πολυ περισσοτερο ο κοσμος ο οποιος ακομα και αν μερικως πιστεψουμε τις δημοσκοπησεις προκειται για μια τεραστια διαφορα 20+%

Λοιπον ας κανει ο ΣΥΡΙΖΑ οτι του γουσταρει αλλα να μην καπηλευεται το ονομα της αριστερας και ας μας πει οτι ειναι η αριστερη πτερυγα του νεοφιλελευθερισμου να τελειωνουμε. Γιατι αν αυτη η πολιτικη θεωρηθει αριστερα στην Ελλαδα, οπως και στο εξωτερικο, και εμπεδωθει καηκαμε.

ΥΓ Στην τελευταια παραγραφο συνοψιζεται γιατι ο ΣΥΡΙΖΑ ειναι πολυ πιο επικινδυνος απο τον Κουλη για οποιοδηποτε κινημα, και ο λογος που την 5ετια του δεν κουνιοταν φυλλο για τα αισχη του. Μιας και εμπεδωσε το αδιεξοδο και "εξ αριστερων" σε πολλα απαιδευτα μυαλα


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 21, 2020, 16:59:36 pm
Αφού πιστεύεις και τις δημοσκοπήσεις της ΝΔ τι να πούμε άλλο.

Απέδειξε και τίποτα ξαναλέω. Το ότι το λες και δε πα να το λέτε και άλλοι 1000 παπαγάλοι, αν δεν το αποδεικνύετε γκεμπελίζετε.

Θυμήσου τα αποδεδειγμένα :  Κόκκαλης - ΚΚΕ & Κόκκαλης - ΧΑ και Μαρινάκης - ΧΑ &  Μαρινάκης - ΝΔ λίγο, έτσι, γιατί μας έχεις και για ηλίθιους.
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Karaμazoβ on April 21, 2020, 17:19:52 pm
Οι δημοσκοπησεις πριν τις εκλογες του 2019 δεν επιασαν το κλιμα των εκλογων? Οντως βγηκε πρωτη η ΝΔ με +8 μονάδες


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 21, 2020, 18:04:00 pm
Τα είχαμε πει και τότε. Είναι γνωστό το παιχνιδάκι των εταιριών δημοσκοπήσεων. Δημιουργούν το κλίμα επικράτησης πάντα υπέρ της ΝΔ φυσικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι έπεσαν όλες  έξω από 5 ως 11 % τον Ιανουάριο του 2015 όπως και τότε με το δημοψήφισμα που βλέπαμε διάφορες αστείες.
Μετά τα ρεζιλίκια του 2015 όταν πλησιάζουν οι εκλογές σοβαρεύονται κάπως για να μην εκτεθούν ξανά ανεπανόρθωτα.
Να θυμίσω επί 3 χρόνια έδιναν ως και +25 στην ΝΔ.
Φυσικά κανένα συστημικό ΜΜΕ δεν έδειξε την δημοσκόπηση που βγάζει 1ο το Σύριζα και 2η τη ΝΔ.
Δε το είδατε φυσικά πουθενά. Κι όμως κάποιοι το έγραψαν.
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 21, 2020, 18:13:34 pm
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Η Ευρώπη αποκαλύπτει το σκάνδαλο Βρούτση για τα Voucher
21 Απριλίου 2020

(https://eretikos.gr/wp-content/uploads/2018/06/komision1.jpg)

Tους ισχυρισμούς του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και της ΝΔ καταρρίπτει έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την παροχή στήριξης εν μέσω πανδημίας σε αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο η κυβέρνηση θα μπορούσε λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας να επιχορηγήσει χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους απευθείας με κοινοτικά κονδύλια, δίχως να χρειαστεί να μπουν στο παιχνίδι τα voucher και οι μεσάζοντες ΚΕΚατζήδες. Με λίγα λόγια καταρρίπτεται το βασικό επιχείρημα του υπουργείου Εργασίας αναφορικά με την χρησιμότητα των ΚΕΚ και των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, ότι δήθεν μπήκαν στο παιχνίδι προκειμένου τα χρήματα να δικαιολογηθούν από εθνικούς πόρους.

Ειδικότερα το έγγραφο της Κομισιόν αναφέρεται στην παροχή στήριξης σε αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις. Όπως αναφέρει, τα «Short time work schemes STW, είναι δημόσια προγράμματα τα οποία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα να μειώσουν προσωρινά να μειώσουν τις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων τους, οι οποίοι με τη σειρά τους λαμβάνουν εισοδηματική ενίσχυση από ο κράτος για τις ώρες που δούλεψαν».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στο ίδιο έγγραφο η Κομισιόν, τα STW δεν απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους. Εργαζόμενους δηλαδή που μπορούν να οργανώσουν την εργασία τους ελεύθερα.

«Ωστόσο, εξαιτίας της τρέχουσας εξαιρετικής κατάστασης το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να παρέχει στήριξη σε ειδικά προγράμματα για αυτοαπασχολούμενους» επισημαίνεται στο έγγραφο της Κομισιόν.

Δείτε το έγγραφο

(https://eretikos.gr/wp-content/uploads/2020/04/5e9ef81b825e6323b16ee0e2.jpg)

Να σημειωθεί ότι το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί δράσεις σε 17 Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (4 Τομεακά και όλα τα Περιφερειακά). Επομένως οι ισχυρισμοί Βρούτση για τα voucher και την προσπάθεια χρηματοδότησής τους από κοινοτικά κονδύλια δεν ισχύουν. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να δώσει απευθείας τα 800 ευρώ σε 180.342 επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς). Μάλιστα με έναν απλό πολλαπλασιασμό προκύπτει ότι αν ελάμβαναν τα 800 ευρώ του ειδικού επιδόματος θα έπρεπε να λάβουν 144,27 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα όμως που έχει εκπονήσει η Κυβέρνηση δiα του πρωτομάστορα των voucher Γ. Βρούτση ανέρχεται στο ποσό των 192.965.940,00. Τίθενται επομένως ένα ερώτημα γιατί επέλεξε υπό υπό το πρόσχημα της αξιοποίησης κοινοτικών πόρων να επιβαρύνει τελικά τον κρατικό προϋπολογισμό με επιπλέον 48,69 εκατ. ευρώ.


«Πυρά» Αχτσιόγλου
Τη δυνατότητα παροχής στήριξης σε χιλιάδες επιστήμονες μέσω ΕΣΠΑ δίχως την μεσολάβηση των ΚΕΚ στηλίτευσε με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook η πρώην υπουργός Εργασίας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου.

«Ήδη από τα τέλη Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι λόγω του κορονοϊού έκτακτο πακέτο ΕΣΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων χωρίς να χρειάζεται η διαμεσολάβηση των ΚΕΚ ή οποιαδήποτε είδους κατάρτιση.

Επομένως η κυβέρνηση μπορούσε να δώσει απευθείας ενίσχυση στους επιστήμονες με πόρους του ΕΣΠΑ και χωρίς καμία επιβάρυνση του προϋπολογισμού. Επέλεξε όμως να μην το κάνει εξυπηρετώντας τα συμφέροντα μεγάλων κέντρων κατάρτισης.


Η κυβέρνηση επέλεξε ένα σχέδιο δήθεν τηλεκατάρτισης που εμπαίζει τον επιστημονικό κόσμο της χώρας και προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια χιλιάδων επιστημόνων. Όσο δεν δίνει εξηγήσεις και δεν παίρνει πίσω αυτήν την απόφαση, θα δημιουργεί σκιές και εύλογη καχυποψία για τα κίνητρα της επιλογής της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://eretikos.gr/i-eyropi-apokalyptei-to-skandalo-vroytsi-gia-ta-voucher-pic/311685
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: pthan on April 21, 2020, 21:12:41 pm

Προσπαθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να καθαρισει την σαπιλα των ΚΕΚ? ΟΧΙ. Προσπαθησε εστω να βγει να πει οτι προσπαθησε να απορροφησει τα ΕΣΠΑ μεσω ΟΑΕΔ και πανεπιστημιων? ΟΧΙ. Γιατι? Γιατι εμπεδωσε οτι αυτη ειναι η ΕΕ μετα το δημοψηφισμα και περιχαρακωθηκε στο να κανει οτι λεει η ΕΕ γιατι ηταν πολυ χεστης να κανει οτιδηποτε αλλο. Επειδη χτες ο ΣΥΡΙΖΑ τα ιδια σκατα υπηρετησε, και μεθαυριο τα ιδια σκατα θα υπηρετησει δεν μπορει να κανει αντιπολιτευση,. Αυτο φαινεται να το χουν καταλαβει και οι ιδιοι γιατι ειναι αφαντοι μετα τις εκλογες και ασχολουνται με το πως θα πασοκοποιηθουν περισσοτερο πετοντας οτι αριστερο βαριδιο εχει μεινει εκει μεσα. Αλλα πολυ περισσοτερο ο κοσμος ο οποιος ακομα και αν μερικως πιστεψουμε τις δημοσκοπησεις προκειται για μια τεραστια διαφορα 20+%

Λοιπον ας κανει ο ΣΥΡΙΖΑ οτι του γουσταρει αλλα να μην καπηλευεται το ονομα της αριστερας και ας μας πει οτι ειναι η αριστερη πτερυγα του νεοφιλελευθερισμου να τελειωνουμε. Γιατι αν αυτη η πολιτικη θεωρηθει αριστερα στην Ελλαδα, οπως και στο εξωτερικο, και εμπεδωθει καηκαμε.

Αν και δεν εχει να κανει με την κουβεντα του ποστ και θα απαντησω για να μην τσουβαλιαζουμε τα πάντα . Να πω ενα συγκεκριμένο παράδειγμα για αυτα τα προγράμματα ,τι έκανε ο Συριζα για τους νέους επιστήμονες, χωρις να λεω οτι ειχε λυσει τα προβληματα τους, αλλα δείχνει μια διαφορετικη λογικη σε σχέση με αυτην την τραγωδία των σεμιναριων αυτων .Το  Πρόγραμμα ύψους 90 εκ. για 5500 νεους πτυχιουχους επιστημονες 22-29 ετών με μισθο γυρω στα 1000+ ευρω το μηνα ωστε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία αλλα και να καλυφθούν ανάγκες του Δημοσίου (π.χ. ενεργειακη αναβαθμιση των δημοσίων κτήριων απο νεους μηχανικους) ,  το οποιο ηρθε και κατηργησε η ΝΔ τους πρωτους μηνες , ήταν σε μια τέλειως διαφορετική λογική του να δινούμε λεφτα σε ιδιωτικα ΚΕΚ για άχρηστα σεμινάρια.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Grecs on April 21, 2020, 23:52:47 pm
  Με παρομοιο voucher ειχαν βρει δουλεια μου 2 γνωστοι μου σε ιδιωτικες επιχειρησεις οπου παιρνανε 600+ τα οποια κατα 75% τα πληρωνε το κρατος.  Η μια δασκαλα πηγε σε φροντιστηριο και εκανε κανονικα μαθημα, οταν τελειωσε το 5μηνο της την προσλαβανε. Η αλλη τοπογραφος εκατσε το 5μηνο γιατι ειχε αναγκη τα λεφτα αλλα εφυγε κακην κακως γιατι την αναγκαζανε να δουλευει παρανομως 10ωρα και 12ωρα. Και οι 2 πριν πανε να δουλεψουν παρακολουθησανε αναγκαστηκα παρομοιας ποιοτητας σεμιναρια στα ΚΕΚ για 2 μηνες και μαλιστα δια ζωσης. Μπορει να μην ειχανε σκοιλ ελικικου αλλα μου ειπανε οτι ηταν χαμηλης ποιοτητας και ηταν 2 χαμενοι μηνες απο την ζωη τους. Αυτη ειναι η εμπειρα 2 γνωστων μου στα  voucher επι συριζα.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 22, 2020, 03:43:56 am
 Με παρομοιο voucher ειχαν βρει δουλεια μου 2 γνωστοι μου σε ιδιωτικες επιχειρησεις οπου παιρνανε 600+ τα οποια κατα 75% τα πληρωνε το κρατος.  Η μια δασκαλα πηγε σε φροντιστηριο και εκανε κανονικα μαθημα, οταν τελειωσε το 5μηνο της την προσλαβανε. Η αλλη τοπογραφος εκατσε το 5μηνο γιατι ειχε αναγκη τα λεφτα αλλα εφυγε κακην κακως γιατι την αναγκαζανε να δουλευει παρανομως 10ωρα και 12ωρα. Και οι 2 πριν πανε να δουλεψουν παρακολουθησανε αναγκαστηκα παρομοιας ποιοτητας σεμιναρια στα ΚΕΚ για 2 μηνες και μαλιστα δια ζωσης. Μπορει να μην ειχανε σκοιλ ελικικου αλλα μου ειπανε οτι ηταν χαμηλης ποιοτητας και ηταν 2 χαμενοι μηνες απο την ζωη τους. Αυτη ειναι η εμπειρα 2 γνωστων μου στα  voucher επι συριζα.

Δλδ τα "χαμηλού επιπέδου" voucher που έκαναν 2 γνωστοί σου (αποδείξεις εκτός της μαρτυρίας για την οποία δεν αμφιβάλλω, υπάρχουν ? για το "χαμηλό επίπεδο" ή έτσι το είπαμε, άρα αποδείχτηκε?) επί Σύριζα είναι το ίδιο με το ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πανδημίας, και ενώ μπορούσαν να δώσουν απευθείας τα 800€ για ενάμιση μήνα (!) χωρίς μεσάζοντες και να βγει και λιγότερο, αλλά, το πιο εξοργιστικό, ενώ μπορούσαν δεν τα δίνει όλα (και τα 800 και σίγουρα και παραπάνω αφού σε άλλες χώρες δεν εγκρίνει 800 για ενάμιση μήνα η ΕΕ αλλά πολύ περισσότερα). Και όλα αυτά ενώ είναι οι κολλητοί τους πίσω από τα σεμινάρια και μόλις σήμερα ξαναείπε ψέματα ο Βρούτσης ότι δεν κόπηκε καμία εταιρία από την ουσιαστικά απ' ευθείας ανάθεση, χαρακτηριστικό γνώρισμα των σκανδάλων.  

Ακόμα δεν έχεις καταλάβει ποιο είναι το εμετικό σκάνδαλενώ δεν έχουν δώσει ούτε 20 εκατομμύρια € για να προμηθευτούμε σα χώρα προστατευτικά υλικά για τους γιατρούς και τους νοσοκόμους του ΕΣΥ ενώ έχουν μολυνθεί ήδη πολλοί  από την έλλειψη προστατευτικών υλικών,  αλλά και μάσκες για όλο τον πληθυσμό της χώρας που θέλουν και να την επαναφέρουν στην "κανονικότητα" (αλλά χωρίς μάσκες?!!!) και μέχρι τώρα έχουμε μάσκες από "δωρεές" ευαγών ιδρυμάτων όπως του Νιάρχου που έχει πάρει τζάμπα το μεγαλύτερο φιλέτο της Ευρώπης, το Ελληνικό, δίνουν 50 ως 80 (ακόμα και αυτό δεν είναι ξεκάθαρο) εκατομμύρια € σε κολλητούς τους για σεμινάρια παρωδία τα οποία δεν χρειαζόταν, και το λέει με κάθε επισημότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας τους ρόμπα ξεκούμπωτη.
Πρωτοφανή ρόμπα.
Φυσικά και δεν επέλεξαν τη χρηματοδότηση από ΕΕ, πο  γιαταφού στο μυαλό τους είναι η μίζα και η αρπαχτή.

Δεν είχαν δλδ στο μυαλό τους να βοηθήσουν έστω με το εξευτελιστικό ποσό των 800 € για 45 μέρες που ακόμα δεν έχουν πάρει ούτε αυτό οι δικαιούχοι
Δεν είχαν στο μυαλό τους να χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατότητα να αντληθούν αυτά τα χρήματα από Ευρωπαϊκά Κονδύλια (γι'αυτό υπάρχουν τα Ευρωπαϊκά ταμεία) γιατί έρχεται κρίση.
Τι είχαν μόνο στο μυαλό τους ΣΕ ΚΑΙΡΌ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩ ΗΔΗ ΕΊΝΑΙ ΕΔΩ ΤΕΡΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ?

ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΜΥΑΛΌ ΤΟΥΣ.

ΚΛΑΣΙΚΉ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ. ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ. Τόσο προβλέψιμη που άνοιξα το τόπικ με τα σκάνδαλα που θα κάνει πριν καν βγει Κυβέρνηση. Και τσούζει αυτό πολλούς νουδούλες
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy)  


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Μπιγκόνια on April 22, 2020, 19:04:26 pm
https://www.news247.gr/oikonomia/katargeitai-to-voucher-ton-600-eyro-apeytheias-ta-chrimata-stoys-epistimones.7628358.html (https://www.news247.gr/oikonomia/katargeitai-to-voucher-ton-600-eyro-apeytheias-ta-chrimata-stoys-epistimones.7628358.html)

Καταργείται το voucher των 600 ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας

Οι επιστήμονες, όμως, τους οποίους αφορούσε το Πρόγραμμα, θα λάβουν κανονικά την ενίσχυση των 600 ευρώ για τον μήνα Απρίλιο χωρίς προϋποθέσεις.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: feoudarxhs on April 22, 2020, 19:54:20 pm
Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε για ένα από τα πιο γελοία σκάνδαλα διαχρονικά, στο οποίο οι "άριστοι" πιάστηκαν πραγματικά με τη γίδα στην πλάτη και πίστευαν πως θα κάλυπταν αφού είχαν τη στήριξη της πλειοψηφίας των ΜΜΕ, αναγκάστηκαν να τα μαζέψουν, ακυρώνοντας την τηλεκατάρτιση.

Ωστόσο, γεννάται το ερώτημα του τι θα γίνει με τα χρήματα που ήδη έχουν δοθεί, ή αφορούν το κομμάτι της τηλεκατάρτισης που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Γιατί, πολλοί δικαιούχοι έχουν εγγραφεί, έχουν ολοκληρώσει μέρος ή το σύνολο αυτής, και ουσιαστικά το μόνο κομμάτι των χρημάτων που μένει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα 50€ από τα 470€ που αφορούν την πιστοποίηση. Θα πληρώσει λοιπόν το κράτος κανονικά αυτά τα χρήματα; Διότι τότε, θα μιλάμε και για τεράστια επικοινωνιακή απάτη, όπου ναι μεν θα έχουν καταργηθεί τα προγράμματα, αλλά οι φίλοι και κολλητοί θα έχουν αρπάξει κανονικά το κρατικό χρήμα.


Όσο για το ποιοι είναι οι 6 φίλοι και κολλητοί των οποίων οι πλατφόρμες εγκρίθηκαν σε ένα βράδυ και διαθέτουν ΚΕΚς, κάποιοι μάλιστα με πλούσιο παρελθόν σε "γαλάζια άριστα σκάνδαλα", υπάρχουν εκτενή ρεπορτάζ τα οποία ενημερώνουν τον κόσμο για τα πραγματικά πολιτικά ζητήματα και όχι για το νέο κούρεμα του υπουργού:
 • https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/240157_kollitoi-oi-kalesmenoi-sto-parti-ton-hryson-vouchers
 • https://www.documentonews.gr/article/apokalypsh-oi-platformes-me-ta-ekatommyria-xtyphsan-se-synergatida-toy-broytsh


Τέλος, για την απέλπιδα προσπάθεια οποιασδήποτε σύγκρισης με τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ, που προσέφεραν ανάσα σε χιλιάδες ανέργους και επαγγελματική διέξοδο σε νέους επιστήμονες, χαίρομαι που από εκεί που ξεκίνησε ως σύγκριση με ένα από τα πιο γελοία σκάνδαλα που έχουν υπάρξει, έφτασε να έχει ως κύριο επιχείρημα το ότι στη δουλειά που τελικά βρήκαν κάποιοι το αφεντικό τους δεν ήταν καλό, και αυτό δίχως να γίνεται αναφορά στο ποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά και ποιες επιχειρήσεις, με πηγή φίλος φίλου φίλης (δεν θέλω να το αμφισβητήσω πάντως). Αν συνεχίσουμε κιόλας μερικά ποστς ακόμη, παίζει τελικά να μάθουμε ότι το πρόβλημα ήταν ότι στη δουλειά η καφετιέρα δεν έκανε καλό καφέ (χωρίς και πάλι να αμφισβητώ ότι διάφορα προβλήματα πάντοτε μπορούν να υπάρξουν). Κάποιοι μάλλον αναζητούν εναγωνίως τρόπους για να ασκήσουν κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται στην αντιπολίτευση, πολύ περισσότερο από ότι το κάνουν στη σημερινή κυβέρνηση.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Grecs on April 22, 2020, 20:14:55 pm
 Ενω το φοιτητικο παραρτημα του ΣΥΡΙΖΑ ειναι υπεραξιοπιστη πηγη.  :D :D

Κοιτα συριζοπουλο μην βγει ο κουλης να το εκκμεταλλευτει και πει οτι καθαρισε το παρτυ με τα ΚΕΚ που γινοταν χρονια και μετα ψαχνεστε καπου εκει που ησασταν πριν το αντιμνημονιο  ;D ;D.

Τις ειρωνιες με τις καφετιερες να πας να τις πεις σε κανα ανεργο που ανεχοταν αυτη την αλητεια να σε φτυσει κιολα απαραδεκτε, που το διαφημιζεις κιολας σαν ευεργετημα του συριζα την επιδοτηση επιχειρησεων απο δημοσιο χρημα (τους φορους των γονιων τους δλδ) + το  φαγοποτι των ΚΕΚ, για να εργαζονται γιαυτους νεα παιδια για ενα χαρτζιλικι.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Αιμιλία η φτερωτή χελώνα on April 22, 2020, 20:31:15 pm
Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ μοιραζε κρατικο χρημα στην εργοδοσια για να την ξαλαφρωσει απο τα βαρη των ασφαλιστικων εργοδοτικων εισφορων, ηταν καλα ;D
Μιλαμε για κρατικη επιβραβευση εργοδοτων που συγκαλυμμενα απασχολουσαν εργαζομενους που κανονικα θα επρεπε να ειχαν εξαρτημενη σχεση εργασιας, ως μπλοκακηδες.
Με προχειρο υπολογισμο, 40.000 εργαζομενοι, επι 12 μηνες, επι 100 ευρω το μηνα (ανωτατο οριο ειχε τα 350, αλλα ας το ξεφτιλισω να βαλω λιγο), βγαζει 48 εκατομμυριακια.
Τοτε λοιπον βαφτιζοταν "ωφελουμενοι" οι εργαζομενοι που πληρωνουν φορους στο κρατος, για να πανε οι φοροι τους ως επιδοτηση στον εργοδοτη τους και να τον απαλλαξουν απο τις εργοδοτικες εισφορες.
Μουγκα στη στρουγκα τοτε συριζαιοι; Ξερω ξερω τι θα μου πειτε, και τι θελω δλδ; Να χαναν τη δουλεια τους οι ωφελουμενοι; Ε α παρατηστε μας ρε, ξεφτιλισμενοι, εχετε και μουτρα και μιλατε....
Η κατρακυλα δεν εχει τελειωμο.

ενδεικτικο λινκ για το προγραμμα:
https://www.iefimerida.gr/news/351090/tsipras-epidotisi-gia-toys-ergodotes-poy-tha-metatrepsoyn-tin-apasholisi-me-mplokaki-se


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Grecs on April 23, 2020, 10:25:03 am
Κοιτα συριζοπουλο μην βγει ο κουλης να το εκκμεταλλευτει και πει οτι καθαρισε το παρτυ με τα ΚΕΚ που γινοταν χρονια και μετα ψαχνεστε καπου εκει που ησασταν πριν το αντιμνημονιο  ;D ;D.
Παλι μαγκα θα τον κανετε τον κουλη, ακομα και σαν αντιπολιτευση ειστε επικινδυνοι  ;D ;D ;D


(https://thefaq.gr/wp-content/uploads/2020/04/portosalte-tweet-tilekatartisi-300x171.jpg)


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 23, 2020, 16:11:48 pm
Κοιτα συριζοπουλο μην βγει ο κουλης να το εκκμεταλλευτει και πει οτι καθαρισε το παρτυ με τα ΚΕΚ που γινοταν χρονια και μετα ψαχνεστε καπου εκει που ησασταν πριν το αντιμνημονιο  ;D ;D.
Γιατί? Δεν ήταν αναμενόμενο? Ότι και να γίνεται αυτοί αντιστρέφουν την πραγματικότητα και παρουσιάζουν τα ρεζιλίκια τους ως επιτυχίε
Και τι νομίζουν? Οτι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει?
Χαίρω πολύ οτι θα το έκαναν. Εδώ δεν ντράπηκαν να βγουν και λένε οτι πήραν μέτρα από το Δεκέμβριο, πριν καν ενημερώσει η Κίνα το γραφείο Κίνας του ΠΟΥ και όλες τις χώρες του πλανήτη, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το οποίο μετά ενημέρωσε τα κεντρικά του ΠΟΥ και μάθαμε 10-15 μέρες μετά οτι "κάτι παίζει" εκεί στην Κίνα.
Kαι επειδή γράφει ο Πρωκτοσάλτε την γκεμπελιά του τι σημαίνει? Οτι ρεζιλεύτηκε όποιος έγραφε για το πρωτοφανές σκάνδαλο?
Προσέξτε μην, μαζί με την ΝΔ, αντιστρέφετε και εσείς την πραγματικότητα στο μυαλό σας.
Επιμένεις να παριστάνεις οτι ή όντως να μη καταλαβαίνεις την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα σε γενικά όλα τα σεμινάρια με τα ΚΕΚ και αυτό της ΝΔ.


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: feoudarxhs on April 24, 2020, 19:05:02 pm
Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ μοιραζε κρατικο χρημα στην εργοδοσια για να την ξαλαφρωσει απο τα βαρη των ασφαλιστικων εργοδοτικων εισφορων, ηταν καλα ;D
Μιλαμε για κρατικη επιβραβευση εργοδοτων που συγκαλυμμενα απασχολουσαν εργαζομενους που κανονικα θα επρεπε να ειχαν εξαρτημενη σχεση εργασιας, ως μπλοκακηδες.
Με προχειρο υπολογισμο, 40.000 εργαζομενοι, επι 12 μηνες, επι 100 ευρω το μηνα (ανωτατο οριο ειχε τα 350, αλλα ας το ξεφτιλισω να βαλω λιγο), βγαζει 48 εκατομμυριακια.
Τοτε λοιπον βαφτιζοταν "ωφελουμενοι" οι εργαζομενοι που πληρωνουν φορους στο κρατος, για να πανε οι φοροι τους ως επιδοτηση στον εργοδοτη τους και να τον απαλλαξουν απο τις εργοδοτικες εισφορες.
Μουγκα στη στρουγκα τοτε συριζαιοι; Ξερω ξερω τι θα μου πειτε, και τι θελω δλδ; Να χαναν τη δουλεια τους οι ωφελουμενοι; Ε α παρατηστε μας ρε, ξεφτιλισμενοι, εχετε και μουτρα και μιλατε....
Η κατρακυλα δεν εχει τελειωμο.

ενδεικτικο λινκ για το προγραμμα:
https://www.iefimerida.gr/news/351090/tsipras-epidotisi-gia-toys-ergodotes-poy-tha-metatrepsoyn-tin-apasholisi-me-mplokaki-se

Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο πράγμα εγκαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ για τα κίνητρα προς μετατροπή της εργασίας με μπλοκάκι, σε μισθωτή εργασία. Ειλικρινά, θα μπορούσα απλά να ποστάρω ως απάντηση ξανά το link του iefimerida που έδωσες με την είδηση, κι ας είναι συνολικά από τις πλέον αντιΣΥΡΙΖΑ σελίδες. Γενικά, το ποστ που γράφεις δεν έχει καμία σχέση με την είδηση.

Έχουμε και λέμε όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έκανε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν να πει πως όποιος εργοδότης προσλάβει κανονικά τον υπάλληλο, που μέχρι τότε τον είχε να φαίνεται ως αυτοαπασχολούμενο και πλήρωνε ο ΙΔΙΟΣ ο εργαζόμενος τις εισφορές του, θα λάβει για 12 μήνες επιδότηση για μέρος των εργοδοτικών εισφορών. Ποιο ακριβώς δώρο στους εργοδότες; Οι εργοδότες έτσι κι αλλιώς δεν πλήρωναν εισφορές για αυτούς τους υπαλλήλους και μπορούσαν κιόλας να τους διώξουν όποτε ήθελαν, γιατί απλά φαινόταν ότι αγοράζουν υπηρεσίες. Ειλικρινά, δώρο στους εργαζόμενους θα μπορούσες να το πεις (αν και το αυτονόητο δεν είναι δώρο), με την έννοια ότι στην πραγματικότητα καλύπτεται μέρος των εισφορών που μέχρι εκείνη τη στιγμή, παράτυπα μεν, αλλά αυτό γινόταν, τις πλήρωνε ο ίδιος εργαζόμενος. Επίσης, ο εργαζόμενος θα είχε πια σχέση μισθωτής εργασίας με ότι αυτό συνεπάγεται. Ακόμη, στο τέλος τους επιδοτούμενου προγράμματος, αν ο εργοδότης πάει να κάνει μαζικές απολύσεις για να τους μετατρέψει ξανά σε εργαζόμενους με μπλοκάκι, είναι αμέσως καμπανάκι για επίσκεψη της επιθεώρησης εργασίας. Γιατί πλέον, όλοι αυτοί οι εργοδότες είχαν καταγραφεί και δε χρειάζονταν ούτε καταγγελίες ούτε τίποτα για να ξέρει κανείς ότι παράτυπα έχουν εργαζόμενους με μπλοκάκι. Και πράγματι, όλα τα στοιχεία από το 2017 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 δείχνουν πως δούλεψαν αυτές οι πολιτικές και όντως μειώθηκαν αυτές οι περιπτώσεις.

Εγώ λοιπόν, πιστεύω ότι θέλεις το καλό του εργαζόμενου. Άρα θέλεις οι εργαζόμενοι όταν δουλεύουν ως υπάλληλοι να είναι όντως έτσι δηλωμένοι και όχι ως αυτοαπασχολούμενοι. Δύο τρόποι λοιπόν υπάρχουν. Ο ένας είναι με πολιτικές, που αφορούν κίνητρα και ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας, όπως και έγινε. Εσύ όμως άσκησες κριτική σε αυτόν. Ο άλλος να φανταστώ λοιπόν πως είναι να πάρουμε τα καλάζνικοφ και να σκάμε στα γραφεία των εργοδοτών;

Να, εδώ λοιπόν φαίνεται ένας τρόπος για να προσληφθούν οι εργαζόμενοι που παράτυπα δούλευαν με μπλοκάκι: https://www.youtube.com/watch?v=6XC4-n6wn3I

Αλλά εγώ ξαναρωτάω. Είναι αυτό το κύριο θέμα που έρχεται σε κάποιον στο μυαλό όταν θέλει να κάνει κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μάλιστα μιλάμε τώρα για ένα από τα πιο γελοία σκάνδαλα; Μα τόση απελπισία για κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ; Ώστε να χρησιμοποιείται ένα θέμα του 2017 και μάλιστα φιλεργατικό (ή τουλάχιστον ότι ιδεολογική χροιά και να προσπαθήσεις να δώσεις, ε αντιεργατικό δεν το λες);Παλι μαγκα θα τον κανετε τον κουλη, ακομα και σαν αντιπολιτευση ειστε επικινδυνοι  ;D ;D ;D


(https://thefaq.gr/wp-content/uploads/2020/04/portosalte-tweet-tilekatartisi-300x171.jpg)

Κορόϊδευε, αλλά εγώ βλέπω τους ιδιοκτήτες των εταιρειών των πλατφορμών και των ΚΕΚ να ζητάνε και αποζημίωση από το κράτος για διασυρμό και αυτά δεν είναι λόγια ούτε του Πορτοσάλτε ούτε του Μπογδάνου. Δηλαδή και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του σκανδάλου να πληρώσει το κράτος στους φίλους και κολλητούς επειδή θα ισχυριστούν ότι οι δικαιούχοι γράφτηκαν και ξεκίνησαν την κατάρτιση, αλλά και να τους πληρώσει και επιπλέον αποζημίωση. "Άριστα" σκάνδαλα...

https://left.gr/news/proedros-toy-syndesmoy-kek-diasyrthikame-tha-zitisoyme-ithiki-kai-yliki-apozimiosi


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας
Post by: Katarameno on April 24, 2020, 20:12:23 pm
Τι θέλουν? Και αποζημίωση ? Φυλακή τους κάνει?
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 


Title: Re: Προτάσεις του BLOCO για τη λειτουργία των πανεπιστημ
Post by: Αιμιλία η φτερωτή χελώνα on April 25, 2020, 00:00:03 am
Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο πράγμα εγκαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ για τα κίνητρα προς μετατροπή της εργασίας με μπλοκάκι, σε μισθωτή εργασία. Ειλικρινά, θα μπορούσα απλά να ποστάρω ως απάντηση ξανά το link του iefimerida που έδωσες με την είδηση, κι ας είναι συνολικά από τις πλέον αντιΣΥΡΙΖΑ σελίδες. Γενικά, το ποστ που γράφεις δεν έχει καμία σχέση με την είδηση.
Δεν εχει σχεση με την ειδηση αμεσα, εχει σχεση με την εννοια οτι μιλαμε παλι για μοιρασμα κρατικου χρηματος σε ιδιωτες, για να χρυσωσει το χαπι του ασφαλιστικου Κατρουγκαλου και να χεις λιγοτερα τρανταγματα στη μεταβαση.

Έχουμε και λέμε όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έκανε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν να πει πως όποιος εργοδότης προσλάβει κανονικά τον υπάλληλο, που μέχρι τότε τον είχε να φαίνεται ως αυτοαπασχολούμενο και πλήρωνε ο ΙΔΙΟΣ ο εργαζόμενος τις εισφορές του, θα λάβει για 12 μήνες επιδότηση για μέρος των εργοδοτικών εισφορών. Ποιο ακριβώς δώρο στους εργοδότες; Οι εργοδότες έτσι κι αλλιώς δεν πλήρωναν εισφορές για αυτούς τους υπαλλήλους και μπορούσαν κιόλας να τους διώξουν όποτε ήθελαν, γιατί απλά φαινόταν ότι αγοράζουν υπηρεσίες. Ειλικρινά, δώρο στους εργαζόμενους θα μπορούσες να το πεις (αν και το αυτονόητο δεν είναι δώρο), με την έννοια ότι στην πραγματικότητα καλύπτεται μέρος των εισφορών που μέχρι εκείνη τη στιγμή, παράτυπα μεν, αλλά αυτό γινόταν, τις πλήρωνε ο ίδιος εργαζόμενος.
Δωρο ειναι πρωτον γιατι η προηγουμενη περιοδος της παρατυπης απασχολησης ειναι περασμενα-ξεχασμενα, και δευτερον γιατι απο τη στιγμη που τον αλλαζεις σε μισθωτο τον εργαζομενο, θα πρεπε να επωμισθει μερος των εισφορων ο εργοδοτης. Το να τον γλυκανεις για ενα διαστημα 12 μηνων με κρατικο χρημα, ειναι γλειψιμο προς τη μερια του εργοδοτη.

Επίσης, ο εργαζόμενος θα είχε πια σχέση μισθωτής εργασίας με ότι αυτό συνεπάγεται. Ακόμη, στο τέλος τους επιδοτούμενου προγράμματος, αν ο εργοδότης πάει να κάνει μαζικές απολύσεις για να τους μετατρέψει ξανά σε εργαζόμενους με μπλοκάκι, είναι αμέσως καμπανάκι για επίσκεψη της επιθεώρησης εργασίας. Γιατί πλέον, όλοι αυτοί οι εργοδότες είχαν καταγραφεί και δε χρειάζονταν ούτε καταγγελίες ούτε τίποτα για να ξέρει κανείς ότι παράτυπα έχουν εργαζόμενους με μπλοκάκι. Και πράγματι, όλα τα στοιχεία από το 2017 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 δείχνουν πως δούλεψαν αυτές οι πολιτικές και όντως μειώθηκαν αυτές οι περιπτώσεις.
Καλο να εχεις εμφανως εξαρτημενη σχεση εργασιας, καλο και οτι για ενα διαστημα απαγορευεται η απολυση.
Απο κει και περα, χωρις να δω νουμερα, δεν μπορω να πειστω για το οτι πχ το 2019 μπορει να του δινοταν η δυνατοτητα να σουταρει τους μισθωτους και να παρει μπλοκακηδες.
Ομως ειμαστε στο 2020 και συνεχιζουν να υπαρχουν ενα σωρο μπλοκακηδες με ο,τι αυτο συνεπαγεται ως προς τα δικαιωματα σε αδειες, μητροτητα, κλπ κλπ.
Και η μεγαλη εικονα δεν αλλαξε, με αυτο το προγραμμα. Κι επι ΣΥΡΙΖΑ η επιθεωρηση εργασιας μια χαρα σφυριζε αδιαφορα σε παμπολλες περιπτωσεις, και στις τεχνικες εταιριες και παντου.
Ο κυριος σκοπος του προγραμματος ηταν η διευκολυνση στους εργοδοτες, οχι η εξασφαλιση των δικαιωματων των εργαζομενων.

Τεσπα, δεν εκπλησσομαι που το βρισκεις θετικο και φιλεργατικο τελεια και παυλα το ολο μετρο, αλλωστε ΣΥΡΙΖΑ υποστηριζεις :P
Εκει εξω παντως υπαρχουν παμπολλοι ανθρωποι που δουλευουν ακομα με μπλοκακια, και δεν """ωφεληθηκαν""" και αυτο το ζουν στο πετσι τους.
Ο,τι θετικο παραπλευρο αποτελεσμα μπορει να ειχε προσκαιρα ενα τετοιο προγραμμα, αυτο που εχει σημασια εν τελει ειναι η αρνηση να μιλησεις σοβαρα για τα μπλοκακια και να τα καταργησεις.
Με αυτο σαν εμπεδωμενα δεδομενο και φυσιολογικο, ειναι πολυ ευκολο να εφευρισκουμε απο μια νεα ομαδα """ωφελουμενων""" καθε τοσο.


Να, εδώ λοιπόν φαίνεται ένας τρόπος για να προσληφθούν οι εργαζόμενοι που παράτυπα δούλευαν με μπλοκάκι: https://www.youtube.com/watch?v=6XC4-n6wn3I

υπηρχε καποτε στο youtube μια παραλλαγη με τιτλο "αναρχικοι τραμπουκιζουν μπολσεβικους" οπου ειχαν βαλει τις φατσες του μπακουνιν κλπ πανω στις φατσες του βιντεο, να σπαν στο ξυλο μαρξ και τροτσκι. λεω να κανω κι εγω μια σε φαση "ωφελουμενοι τραμπουκιζουν εργοδοτες" :P