THMMY.gr

Τμήμα-Πανεπιστήμιο-Παιδεία => DECODE => Topic started by: eecs1234 on September 17, 2011, 18:37:44 pm



Title: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: eecs1234 on September 17, 2011, 18:37:44 pm
Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών

Η ιδέα

Η ραγδαία ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και του Παγκόσμιου Ιστού τα τελευταία χρόνια, έχει καταστήσει την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών έναν κλάδο ανταγωνιστικό και πολλά υποσχόμενο που προάγει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καινοτομία. Οι δυνατότητες που παρέχει κεντρίζουν το ενδιαφέρον όχι μόνο επαγγελματιών που ασχολούνται με την ανάπτυξη λογισμικού, αλλά και ατόμων που ενδιαφέρονται για νέες τεχνολογίες και επιθυμούν να διεισδύσουν στον κόσμο του διαδικτύου. Αφουγκραζόμενοι αυτήν την ανάγκη και παρακινούμενοι από την επιτυχημένη πρωτοβουλία των συναδέλφων μας στο ΕΜΠ(http://web-seminar.softlab.ntua.gr/ (http://web-seminar.softlab.ntua.gr/)), αποφασίσαμε να διοργανώσουμε μια σειρά ανοιχτών σεμιναρίων με θέμα “Ανάπτυξη Web και Mobile Εφαρμογών” που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2011-2012 στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών H/Y του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ποιοι είμαστε

Το σεμινάριο διοργανώνεται από μέλη της φοιτητικής ομάδας λογισμικού DE.CO.DE. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(http://issel.ee.auth.gr/doku.php/groups/decode (http://issel.ee.auth.gr/doku.php/groups/decode)). H DE.CO.DE. είναι μια ομάδα του ISSEL (Intelligent Systems & Software Engineering Laboratory )με υπεύθυνους τον καθηγητή κ. Περικλή Α. Μήτκα και τον Λέκτορα κ.Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2010 και απαρτίζεται από προπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Η ομάδα ασχολείται με ποικίλα θέματα που αφορούν τόσο τις τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού όσο και τους προγραμματιστικούς και υπολογιστικούς αλγορίθμους. Τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου θα επιμεληθούν οι Θεοδόσης Σουργκούνης, Αντώνης Χρυσόπουλος, Στέλιος Μόσχογλου και άλλα μέλη της ομάδας DECODE με εμπειρία στις τεχνολογίες διαδικτύου.

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που επιθυμούν να γνωρίσουν στην πράξη και να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη σελίδων και εφαρμογών στο διαδίκτυο. Απευθύνεται επίσης σε φοιτητές άλλων σχολών, αλλά και σε οποιονδήποτε θα ήθελε να ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες τεχνολογίες.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών καθώς απευθύνεται σε αρχάριους. Οι παρουσιάσεις των θεματικών ενοτήτων έχουν δομηθεί έτσι ώστε να ξεκινούν από τις πρωταρχικές έννοιες,να τις αναπτύσσουν σταδιακά με οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο και τελικά να καταλήγουν στα πιο προχωρημένα θέματα ανάπτυξης λογισμικού. Η εξοικείωση με κάποια γλώσσα προγραμματισμού ή τουλάχιστον με θεμελιώδεις έννοιες προγραμματισμού και στοιχειώδεις γνώσεις της Επιστήμης Υπολογιστών θα βοηθούσε, χωρίς όμως να κρίνεται απαραίτητη.

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν ευχέρεια με τις πιο σημαντικές τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών, να πειραματιστούν με το διαδικτυακό προγραμματισμό και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του Web Development (HTML 5, CSS 3, mobile applications). Μετά το πέρας των μαθημάτων, εφόσον ασχοληθούν ενεργά, θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν εφαρμογές ακολουθώντας πρότυπα οργάνωσης και τεχνικές επαγγελματικού επιπέδου.

Θεματικές Ενότητες

Οι ενότητες που θα καλύψουμε στις παρουσιάσεις είναι οι εξής:

•   Eισαγωγή και προχωρημένα θέματα σε XML, HTML, CSS, διαχωρισμός περιεχομένου και παρουσίασης.
•   Γενικές πληροφορίες – Εισαγωγή στις τεχνολογίες αιχμής XHTML, HTML 5, και CSS 3.
•   Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών. Πρωτόκολλα TCP/IP και HTTP, Domain Names, DNS, Client – Server Model, Get – Post Commands.
•   Στήσιμο from-scratch σε Linux Apache – MySQL – PHP, File Permission.
•   Εισαγωγή και προχωρημένα θέματα στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με PHP.
•   Εισαγωγή στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων και χρήση τους σε πρακτικό επίπεδο.
•   Εισαγωγή στην MySQL.
•   Εφαρμογή των PHP και MySQL για ανάπτυξη client-server εφαρμογών.
•   Θέματα δόμησης κώδικα: Front-End – Back-End, Controllers, Η αρχιτεκτονική MVC.
•   Διδασκαλία της γλώσσας προγραμματισμού Javascript για την ανάπτυξη διαδραστικών σελίδων.
•   AJAX: Συνδυασμός Javascript και αρχιτεκτονικής client-server.
•   Debugging Javascript – Javascript Events.
•   Κανονικές εκφράσεις(regular expressions) σε PHP και Javascript. Πρότυπα ΒΟΜ – DOM. Συναρτησιακός Προγραμματισμός σε Javascript.
•   Ανάπτυξη Mobile εφαρμογών με διάφορες τεχνικές και τεχνολογίες. Βελτιστοποίηση σε εφαρμογές κινητών και PDAs. Θέματα ταχύτητας και ορθότητας σε περίπτωση μεγάλης ανταπόκρισης.
•   Ασφάλεια: SQL injections, XSS. Απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα. Firewalls. DoS και DDoS.
•   Ανάπτυξη λογισμικού σε ομάδες: Version control με χρήση του subversion και του git.
•   Έλεγχος ορθότητας με unit testing, και test-driven development.


Οργανωτικά Θέματα

Η σειρά σεμιναρίων θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου. Κάθε βδομάδα θα γίνονται 2 διαλέξεις διάρκειας 2 ωρών η καθεμία. Θα λάβει χώρα σε αίθουσα ή αμφιθέατρο του Τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που θα ανακοινωθεί σύντομα.  Θα ολοκληρωθεί λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής εξεταστικής 2012. Θα καταβάλουμε προσπάθεια ώστε τα σεμινάρια να μη συμπίπτουν όσο το δυνατόν με μαθήματα του ΤΗΜΜΥ όλων των εξαμήνων.

Μια σειρά από προαιρετικές εργασίες θα ανατεθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου με σκοπό να βοηθήσουν στην κατανόηση και να ωθήσουν τους ενδιαφερόμενους να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη. Τα θέματα των εργασιών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σεμιναρίου. Η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών θα είναι περίπου 1 βδομάδα μετά την ανάθεσή τους. Στη συνέχεια οι εργασίες θα διορθώνονται από μέλη της ομάδας DECODE. Η ενασχόληση με τις εργασίες δεν πρόκειται να είναι υποχρεωτική, αλλά συστήνεται ανεπιφύλακτα σε όσους επιθυμούν να μάθουν στην πράξη και να εμβαθύνουν στις θεματικές ενότητες. Επίσης, οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν και θα παραδώσουν όλες τις εργασίες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναριακών μαθημάτων.


Περισσότερες πληροφορίες

...θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σεμιναρίου:
http://webseminars.ee.auth.gr
 (http://webseminars.ee.auth.gr)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: The Stig on September 17, 2011, 19:14:47 pm
Μπράβο ρε παιδιά.

 ^notworthy^


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Issle on September 17, 2011, 19:25:01 pm
Πολύ ωραία κίνηση. Btw, θα μπορούσατε να βάλετε και ένα μάθημα σχετικά με web API design ? Γενικά πράγματα, γνωριμία με τα γνωστά API ( facebook κτλ ), REST, php cURL κτλ .  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on September 17, 2011, 19:33:27 pm
Θα συζητηθεί η πρότασή σου με την ΟΔ/ ΟΣ του σεμιναρίου και αν μπορέσουμε να βάλουμε κάτι σχετικό θα σας ενημερώσουμε. Επειδή το πρόγραμμα όπως είδες είναι αρκετά πιεσμένο και δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθούν και τα πράγματα με τις καταλήψεις είμαστε επιφυλακτικοί.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on September 17, 2011, 19:39:42 pm
Πολύ καλή ιδέα. Αν υπάρχει χρόνος μπορούμε να αναφέρουμε κάποια πράγματα για APIs και REST, ίσως προς το τέλος.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: cyb3rb0ss on September 17, 2011, 20:18:11 pm
Πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον... Μπράβο.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: gt on September 17, 2011, 20:24:31 pm
+1 Πολυ καλη κ χρησιμη ιδεα...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Eru lluvatar on September 17, 2011, 21:04:08 pm
μας εκάνα διαφήμιση και ρωτάνε άμα δεν είσαι THMMY μπαίνεις; (με την άδεια του συντονιστικού πάντα)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ΚΗΜΜΥ on September 17, 2011, 21:05:20 pm
Mπορεις!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on September 17, 2011, 21:06:48 pm
Ναι. Το σεμινάριο είναι ανοιχτό προς φοιτητές του thmmy, προς φοιτητές άλλων σχολών αλλά και προς όποιον άλλο ενδιαφέρεται να μάθει.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: smo on September 18, 2011, 14:14:28 pm
θα στηθει και τπτ ονλινε live με δυνατοτητα διαδρασης απο τους ονλινε χρηστες?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Stu@rt on September 18, 2011, 14:26:59 pm
Ενα μεγαλο μπραβο μονο που βλεπουμε και την αλλη πλευρα του πανεπιστημιου


Λευκες λευκες οι εξεταστικεs :D :D :D :D :D :D ;D ;D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on September 18, 2011, 14:29:09 pm
smo: θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο χρόνο


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pap-x on September 18, 2011, 18:25:34 pm
Πολλά μπράβο παιδιά! Δεν θα λείψω από κανένα.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: zisis00 on September 18, 2011, 18:43:13 pm
Και γαμώ.. Keep up the good work :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Tempus Fugit on September 19, 2011, 00:18:18 am
Μάλλον θα μαζευτούν πολλοί, προετοιμαστείτε να κανονίσετε για μεγάλη αίθουσα.  ;)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ectoras on September 19, 2011, 00:24:45 am
Μάλλον θα μαζευτούν πολλοί, προετοιμαστείτε να κανονίσετε για μεγάλη αίθουσα.  ;)
+1
ναι ναι , να ειναι και ανετη η αιθουσα :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on September 19, 2011, 00:43:50 am
Καταρχάς σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας για τα καλά σας σχόλια. Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό να βλέπεις οτι η προσπάθειά σου αντιμετοπίζεται τόσο θερμά. Σχετικά με την αίθουσα, θα προσπαθήσουμε να επιλέξουμε κάποια που θα είναι ελεύθερη, μεγάλη και άνετη (με αυτή τη σειρά προτεραιότητας :p)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Cr0ne on September 19, 2011, 11:05:44 am
Αυτά είναι, respect


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Roshi on September 19, 2011, 11:23:11 am
Great idea guys...Ανυπομονώ  ;D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: sakisD on September 19, 2011, 12:17:23 pm
Μπράβο παιδιά!!Συγχαρητήρια!!Θα είμαι εκεί ;)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: iathina on September 19, 2011, 23:03:09 pm
prepei na dilwsoume kapou summetoxi?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ValmadiaN on September 19, 2011, 23:58:07 pm
prepei na dilwsoume kapou summetoxi?

http://webseminars.ee.auth.gr/#faq

Πήγαινε εκεί που λέει "Τι πρέπει να κάνω για να δηλώσω συμμετοχή;".

 :D

Edit:Και συγχαρητήρια στους ανθρώπους που το οργάνωσαν!Εξαιρετική ιδέα!!!

 :D :D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: cyb3rb0ss on September 20, 2011, 00:13:38 am
prepei na dilwsoume kapou summetoxi?

οχι


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: sarovios on September 21, 2011, 01:51:47 am
Αψογο!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: mark333 on September 22, 2011, 13:05:05 pm
Πάρα πολύ καλή ιδέα. Ανυπομονώ κι εγώ..! Μία ερώτηση μόνο. Επειδή είμαι εντελώς αρχάριος στο θέμα των εφαρμογών. Όταν λέτε mobile apps εννοείται και του τύπου android και iphone, ipad, κτλ..;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on September 22, 2011, 14:21:06 pm
Πάρα πολύ καλή ιδέα. Ανυπομονώ κι εγώ..! Μία ερώτηση μόνο. Επειδή είμαι εντελώς αρχάριος στο θέμα των εφαρμογών. Όταν λέτε mobile apps εννοείται και του τύπου android και iphone, ipad, κτλ..;

Γιεπ!  ;) μην ανησυχεις για το γεγονος που εισαι αρχαριος σκοπος του σεμιναριου ειναι να προσπαθησουμε να μεταδωσουμε καποιες βασικες και χρησιμες γνωσεις και οχι να κανουμε ποζερια  :P για την ακριβεια σε αρχαριους απευθυνομαστε οι οποιοι μετα το σεμιναριο θα εχουν τις βασεις για να εξελιχθουν εφοσον και ιδιοι το θελουν σε pro.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: mark333 on September 22, 2011, 14:28:25 pm

Γιεπ!  ;) μην ανησυχεις για το γεγονος που εισαι αρχαριος σκοπος του σεμιναριου ειναι να προσπαθησουμε να μεταδωσουμε καποιες βασικες και χρησιμες γνωσεις και οχι να κανουμε ποζερια  :P για την ακριβεια σε αρχαριους απευθυνομαστε οι οποιοι μετα το σεμιναριο θα εχουν τις βασεις για να εξελιχθουν εφοσον και ιδιοι το θελουν σε pro.

Οκ οκ..!!  :) Άντε λοιπον να ξεκινήσουμε και με λίγη τύχη θα γίνουμε και Pro..!  8))

 ;D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: png on September 22, 2011, 14:52:56 pm
φαινεται πολύ ενδιαφέρον!  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: arashi on September 22, 2011, 16:04:53 pm
φαινεται πολύ ενδιαφέρον!  :)

θα ειναι  ;)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: mark333 on September 22, 2011, 16:37:01 pm
Πάρα πολύ καλή ιδέα. Ανυπομονώ κι εγώ..! Μία ερώτηση μόνο. Επειδή είμαι εντελώς αρχάριος στο θέμα των εφαρμογών. Όταν λέτε mobile apps εννοείται και του τύπου android και iphone, ipad, κτλ..;

Γιεπ!  ;) μην ανησυχεις για το γεγονος που εισαι αρχαριος σκοπος του σεμιναριου ειναι να προσπαθησουμε να μεταδωσουμε καποιες βασικες και χρησιμες γνωσεις και οχι να κανουμε ποζερια  :P για την ακριβεια σε αρχαριους απευθυνομαστε οι οποιοι μετα το σεμιναριο θα εχουν τις βασεις για να εξελιχθουν εφοσον και ιδιοι το θελουν σε pro.

Επειδή προς το παρών τουλάχιστον ενδιαφέρομαι για iphone apps είδα γενικά ότι χρησιμοποιούνται objective c, xcode, interface builder. Θα γίνου και διαλέξεις πάνω σε αυτά;  Γιατι είδα στο site http://webseminars.ee.auth.gr/#faq ότι δεν γράφει κάτι τέτοιο.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Ευχαριστο Διαλειμμα on September 22, 2011, 16:46:40 pm
Ανυπομονώ!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on September 22, 2011, 20:16:20 pm
Για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα με τις mobile εφαρμογές, θα γίνουν κάνοντας χρήση τεχνολογιών web. Θα χρησιμοποιηθούν οι γλώσσες που θα έχουμε ήδη μάθει για τις desktop εφαρμογές, όπως HTML, CSS και JavaScript, και θα δούμε πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εφαρμογές αυτές είτε μέσω browser, είτε ως native εφαρμογές. Δεν θα αναφερθούμε σε platform specific γλώσσες, όπως xcode, cocoa ή android sdk, ωστόσο θα δούμε πως μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές σε διάφορες πλατφόρμες.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Katarameno on September 22, 2011, 20:52:35 pm
Πολύ καλή ιδέα παιδιά και συγχαρητήρια για την ιδέα.
Μια ερώτηση, στις παρουσιάσεις που θα βιντεοσκοπηθούν και θα ανεβαίνουν στο διαδίκτυο μερικές μέρες μετά τα μαθήματα, θα υπάρχει και ο κώδικας από τα παραδείγματα των παρουσιάσεων?



Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on September 22, 2011, 22:32:54 pm
Πολύ καλή ιδέα παιδιά και συγχαρητήρια για την ιδέα.
Μια ερώτηση, στις παρουσιάσεις που θα βιντεοσκοπηθούν και θα ανεβαίνουν στο διαδίκτυο μερικές μέρες μετά τα μαθήματα, θα υπάρχει και ο κώδικας από τα παραδείγματα των παρουσιάσεων?



θα ανεβαινουν τοσο οι διαλεξεις οσο και οι παρουσιασεις (αρχεια pdf) καποια κεφαλαια δεν εχουν καν κωδικα. αλλα οσα εχουν οτι παραδειγματα αναφερθουν θα ανεβουν. οπως επισης θα ανεβαινουν και καποια προτυπα λυσεων των εργασιων.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: cyb3rb0ss on September 23, 2011, 05:14:07 am
Θέλω και τον Arashi να με διδάξει τίποτα...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: gate4 on September 23, 2011, 09:17:27 am
Τι με νοιαζουν τα σεμιναρια που οργανωνετε στο υπογειο-γιαπι του κτιριου δ για να εχω και ενστασεις?Επισημανα τον εκφυλισμο που γινεται με τετοιου ειδους σεμιναρια τη στιγμη που υπαρχουν σοβαροτερα θεματα.Εσυ οργανωνε και εχε ο,τι παρε δωσε θες, δεν εχεις θεσμικη θεση οπως ο αγαπημενος σου προεδρος για να περιμενουμε κατι απο σενα.Επισης η μοναδικη προταση σχετικη με τα προηγουμενα,ειναι να ενσωματωσετε τις java web εφαρμογες στο μαθημα δομες δεδομενων αντι να κανετε δεντρα και ριζες.Αλλα η φιλοσοφια της νεας διοικησης ειναι οτι προηγουνται τα σεμιναρια.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pepper ann on September 23, 2011, 10:08:22 am
σούπερ.
 :D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on September 23, 2011, 10:41:09 am
Χαίρομαι που μοιράζεσαι τις σκέψεις σου μαζί μας ανοιχτά, gate. Είσαι ευπρόσδεκτος να έρθεις στο σεμινάριο και να κρίνεις αν σε ενδιαφέρει το αντικείμενο.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: arashi on September 23, 2011, 11:43:40 am
Θέλω και τον Arashi να με διδάξει τίποτα...

ο arashi διδασκει παντου και παντα φιλος!

σε καφετεριες, σε ταβερνες, σε εδρανα, ΑΙΣΙΩΣ και σε πρακτορεια  :D

για σεμιναρια χρονος δε μενει, αλλα εχω υποσχεθει πως θα παω να παρακολουθησω

επιλεγμενα τοπικ και θεματα που με ενδιαφερουν.

( ειδες τωρα δεν μπορουν να με μοντεραρουν  :P )


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Turambar on September 23, 2011, 12:23:55 pm
Επισης η μοναδικη προταση σχετικη με τα προηγουμενα,ειναι να ενσωματωσετε τις java web εφαρμογες στο μαθημα δομες δεδομενων αντι να κανετε δεντρα και ριζες.

Μηχανολόγος είσαι?

Αν και πάλι τόση ασχετοσύνη... Φιλόλογος μου κάνεις...


Finally everything makes sense...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Burlitsa on September 26, 2011, 02:21:19 am
Μπράβο παιδιά!
 ^hat^


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: gate4 on September 26, 2011, 02:52:06 am
Επισης η μοναδικη προταση σχετικη με τα προηγουμενα,ειναι να ενσωματωσετε τις java web εφαρμογες στο μαθημα δομες δεδομενων αντι να κανετε δεντρα και ριζες.

Μηχανολόγος είσαι?

Αν και πάλι τόση ασχετοσύνη... Φιλόλογος μου κάνεις...


Finally everything makes sense...
Εσυ εχεις ανοιξει καμια 10 τοπικ για να γκρινιαζεις που παιρνεις 900 ευρω με το πτυχιο ημμυ στον ιδιωτικο τομεα.Και περιμενεις να σου απαντησω σοβαρα?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on September 26, 2011, 03:34:57 am
αυτος ο κ.μητκας πρεπει να ειναι πολυ καλος τελικα (δν γλειφω)

(και τα παιδια τα σπανε εννοειται)

αυτα τα σεμιναρια μου φαινονται ενδιαφεροντα μετα απο 1 (πρωτο) ετος βαρεμαρας   :(


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Αθηρ on September 26, 2011, 11:07:04 am
Έχει σχέση ο Μήτκας με τα σεμινάρια; Δε νομίζω..


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: diutinus on September 26, 2011, 18:53:49 pm
Έχει σχέση ο Μήτκας με τα σεμινάρια; Δε νομίζω..

Ο Μήτκας είναι ουσιαστικά υπεύθυνος της Decode.
Τα σεμινάρια βέβαια είναι μια ιδέα που ξεκίνησε από το Θεοδόση και τον Αντώνη και υλοποιείται κατ'ουσίαν από τα μέλη.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Αθηρ on September 26, 2011, 19:21:43 pm
Ναι αυτο εννοουσα..Οτι δεν το σκεφτηκε ο Μητκας αυτο το πραγμα..Επειδη ειπε ο συναδελφος

αυτος ο κ.μητκας πρεπει να ειναι πολυ καλος τελικα (δν γλειφω)

(και τα παιδια τα σπανε εννοειται)

αυτα τα σεμιναρια μου φαινονται ενδιαφεροντα μετα απο 1 (πρωτο) ετος βαρεμαρας   :(


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: RaiDeR on September 26, 2011, 23:40:32 pm
μπραβο ρε παιδια... επιτελους κατι ενδιαφερον  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on September 27, 2011, 01:02:11 am
Ναι αυτο εννοουσα..Οτι δεν το σκεφτηκε ο Μητκας αυτο το πραγμα..Επειδη ειπε ο συναδελφος

αυτος ο κ.μητκας πρεπει να ειναι πολυ καλος τελικα (δν γλειφω)

(και τα παιδια τα σπανε εννοειται)

αυτα τα σεμιναρια μου φαινονται ενδιαφεροντα μετα απο 1 (πρωτο) ετος βαρεμαρας   :(

α σορρυ δν κοιτουσα  ::)


(τώρα που το βλεπω μαλλον δε διαβασα προσεκτικα ;P )


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 01, 2011, 10:33:23 am
Μέσα στη βδομάδα θα βγει πρόγραμμα σχετικά με το πότε θα αρχίσουν οι διαλέξεις και ποιες μέρες θα γίνονται. Προσπάθησε η Ομάδα Διαχείρησης να βρει ώρες στο πρόγραμμα που θα χάνονται όσο το δυνατόν λιγότερα μαθήματα/εργαστήρια. Stay tuned...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Mous on October 01, 2011, 20:44:19 pm
επιτελουσ κατι χρησιμο να παρακολουθησει κανεις στην σχολη! περιμενουμε εξελιξεις :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: The Web on October 02, 2011, 03:06:29 am
Αραγε αυτα τα σεμιναρια θα γινουν ακομα και αν συνεχιστει η κατάληψη?
(Προσωπικα, ούτε θέλω να το σκέφτομαι οτι θα συνεχιστει η κατάληψη και τον Οκτώβριο, αλλά ποιος μπορει να το πει αυτο με σιγουρια)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Earendil on October 02, 2011, 03:58:21 am
Τα σεμινάρια θα γίνουν ακόμα και αν πέσει η κυβέρνηση!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on October 02, 2011, 04:20:46 am
Τα σεμινάρια θα γίνουν ακόμα και αν πέσει η κυβέρνηση!

ααααααααχ λεγε μου τετοια


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Κάρβουνο on October 03, 2011, 00:18:39 am
επιτελουσ κατι χρησιμο να παρακολουθησει κανεις στην σχολη! περιμενουμε εξελιξεις :)

Η σχολή έχει τα προβλήματα της με το πρόγραμμα σπουδών αλλά εντάξει δε περιμέναμε από το σεμιναριο για να παρακολουθήσουμε  κάτι χρήσιμο.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ailouros on October 03, 2011, 00:38:37 am
επιτελουσ κατι χρησιμο να παρακολουθησει κανεις στην σχολη! περιμενουμε εξελιξεις :)

Η σχολή έχει τα προβλήματα της με το πρόγραμμα σπουδών αλλά εντάξει δε περιμέναμε από το σεμιναριο για να παρακολουθήσουμε  κάτι χρήσιμο.

Κάτι ενδιαφέρον όμως, σίγουρα...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Mous on October 05, 2011, 13:36:08 pm
επιτελουσ κατι χρησιμο να παρακολουθησει κανεις στην σχολη! περιμενουμε εξελιξεις :)

Η σχολή έχει τα προβλήματα της με το πρόγραμμα σπουδών αλλά εντάξει δε περιμέναμε από το σεμιναριο για να παρακολουθήσουμε  κάτι χρήσιμο.
Κοιτα εγω πρωτο ετος δεν νομιζω οτι εχω παρακολουθησει ακομα πολλα χρησιμα πραγματα παντως


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: gt on October 05, 2011, 15:13:55 pm
επιτελουσ κατι χρησιμο να παρακολουθησει κανεις στην σχολη! περιμενουμε εξελιξεις :)

Η σχολή έχει τα προβλήματα της με το πρόγραμμα σπουδών αλλά εντάξει δε περιμέναμε από το σεμιναριο για να παρακολουθήσουμε  κάτι χρήσιμο.
Κοιτα εγω πρωτο ετος δεν νομιζω οτι εχω παρακολουθησει ακομα πολλα χρησιμα πραγματα παντως
Κ εγω 5ο και θα συμφωνησω μαζι σου..Αναγνωριζω στον Μητκα(ακομα και οτνα παραλολουθουσα το μθμ του...)ενδιαφερον και προσπαθεια για την σχολη μας...και πιστευω θα φανει σε βαθος χρονου και οταν ηρεμησουν τα πραγματα(πραγμα το οποιο δεν το πολυ βλεπω και με τ δικιο μας...)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: COACH on October 05, 2011, 15:19:29 pm
για το προγραμμα θα ενημερωθουμε εδω ε?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Εσύ on October 05, 2011, 15:24:42 pm
Συνολικά πόσο καιρό είπαμε πως θα κρατήσει;;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Luffy on October 05, 2011, 15:27:28 pm
Συνολικά πόσο καιρό είπαμε πως θα κρατήσει;;

Η σειρά σεμιναρίων θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου. Κάθε βδομάδα θα γίνονται 2 διαλέξεις διάρκειας 2 ωρών η καθεμία. Θα λάβει χώρα σε αίθουσα ή αμφιθέατρο του Τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που θα ανακοινωθεί σύντομα.  Θα ολοκληρωθεί λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής εξεταστικής 2012. Θα καταβάλουμε προσπάθεια ώστε τα σεμινάρια να μη συμπίπτουν όσο το δυνατόν με μαθήματα του ΤΗΜΜΥ όλων των εξαμήνων.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on October 05, 2011, 20:07:42 pm
Οι διαλέξεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 19:00-21:00 στο μικρό αμφιθέατρο του πολυτεχνείου, και θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 12/10.

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου, έχουμε δημιουργήσει ένα προαιρετικό ερωτηματολόγιο: http://t.co/e2ySOoBY


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on October 05, 2011, 20:58:09 pm
Οι διαλέξεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 19:00-21:00 στο μικρό αμφιθέατρο του πολυτεχνείου, και θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 12/10.

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου, έχουμε δημιουργήσει ένα προαιρετικό ερωτηματολόγιο: http://t.co/e2ySOoBY

ευχαριστουμε !


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: vag on October 05, 2011, 22:17:31 pm
Οι διαλέξεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 19:00-21:00 στο μικρό αμφιθέατρο του πολυτεχνείου, και θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 12/10.

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου, έχουμε δημιουργήσει ένα προαιρετικό ερωτηματολόγιο: http://t.co/e2ySOoBY

κάποιος που δεν τον βολεύουν καθόλου οι ώρες και δε θα μπορεί να έρχεται
θα μπορεί να έχει επαφή με το τι γίνεται σε κάθε διάλεξη (βίντεο-διαφάνειες-ύλη κλπ)

επίσης παρακολούθηση του σεμιναρίου θεωρείται η φυσική παρουσία ή οι εργασίες? :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on October 05, 2011, 23:12:54 pm
Ναι, όλο το υλικό του σεμιναρίου θα ανεβαίνει στην ιστοσελίδα μετά από κάθε διάλεξη.

Παρακολούθηση του σεμιναρίου θεωρείται η παρακολούθηση των διαλέξεων, είτε από κοντά είτε απομακρυσμένα, τα βίντεο που θα ανεβάζουμε.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Matzika on October 05, 2011, 23:25:26 pm
Ναι, όλο το υλικό του σεμιναρίου θα ανεβαίνει στην ιστοσελίδα μετά από κάθε διάλεξη.

Παρακολούθηση του σεμιναρίου θεωρείται η παρακολούθηση των διαλέξεων, είτε από κοντά είτε απομακρυσμένα, τα βίντεο που θα ανεβάζουμε.

 ^super^


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Luffy on October 06, 2011, 00:06:49 am
πιτα το κοβω το αμφιθεατρο των διαλεξεων...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Mistoklas on October 06, 2011, 00:30:25 am
πρεπει να κανουμε καποιου ειδους εγγραφη?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Issle on October 06, 2011, 00:51:51 am
Οι διαλέξεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 19:00-21:00 στο μικρό αμφιθέατρο του πολυτεχνείου, και θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 12/10.

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου, έχουμε δημιουργήσει ένα προαιρετικό ερωτηματολόγιο: http://t.co/e2ySOoBY

κάποιος που δεν τον βολεύουν καθόλου οι ώρες και δε θα μπορεί να έρχεται
θα μπορεί να έχει επαφή με το τι γίνεται σε κάθε διάλεξη (βίντεο-διαφάνειες-ύλη κλπ)

επίσης παρακολούθηση του σεμιναρίου θεωρείται η φυσική παρουσία ή οι εργασίες? :P

Αν τα γνωρίζεις τα επιστημονικά πεδία, δεν νομίζω να χρειάζεσαι κάποια πιστοποίηση από τα παιδιά. Μπορείς να πας βέβαια συμπληρωματικά.

Αν δεν γνωρίζεις, καλό είναι να χάσεις κάποια μαθήματα ( διαλέξεις ) μιας που το σεμινάριο περιέχει πιο χρήσιμα ( άποψή μου ) πράγματα από αυτά που διδάσκονται στα περισσότερα μαθήματα και όσο να κάνεις μαθήματα έχει κάθε χρόνο και είναι πάνω κάτω τα ίδια  ;D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on October 06, 2011, 00:59:35 am
πρεπει να κανουμε καποιου ειδους εγγραφη?
Όχι, δε χρειάζεται κάποια εγγραφή. Αν θέλεις ωστόσο μπορείς να συμπληρώσεις το ερωτηματολόγιο που έχουμε φτιάξει, εδώ: http://t.co/e2ySOoBY


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Δον on October 06, 2011, 01:04:47 am
Παιδιά μια ερώτηση.
Δευτέρα και Τετάρτη θα καλύπτεται το ίδιο υλικό?
Και αν όχι αν κάποιος έρχεται μόνο στη 1 από τις 2 διαλέξεις την εβδομάδα είναι καλυμμένος?
 :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on October 06, 2011, 01:06:30 am
Όχι, οι διαλέξεις θα είναι διαφορετικές, και απαιτούνται όλες για την κατανόηση της ύλης. Αν δε σε βολεύει κάποια από τις μέρες μπορείς να την παρακολουθείς online.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Time_Tripper on October 06, 2011, 01:11:37 am
Μ αρεσει ρε Ted που σε λεω Δευτερα και Τεταρτη μονο δεν μπορω και πηγες και τα εβαλες αυτες τις μερες! :P
Καλα δεν πειραζει, θα σας βλεπω ηλεκτρονικα! Παρτε HD καμερα ε, οχι δουλειες ο,τι κι ο,τι! 8))

εδιτ: 1080p εννοω φυσικα! :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Δον on October 06, 2011, 01:37:21 am
Όχι, οι διαλέξεις θα είναι διαφορετικές, και απαιτούνται όλες για την κατανόηση της ύλης. Αν δε σε βολεύει κάποια από τις μέρες μπορείς να την παρακολουθείς online.


Ευχαριστώωω :) Κάτι τέτοιο θα γίνει λογικά :D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: diutinus on October 06, 2011, 02:22:07 am
Παρτε HD καμερα ε, οχι δουλειες ο,τι κι ο,τι! 8)) 1080p εννοω φυσικα! :P

Μη σε νοιάζει, είμαστε καλυμμένοι high-definitioνικά. Φήμες λένε ότι θα τα μεταδόσει live το STAR  :D ;)
Σοβαρά πάντως, πολύ χαίρομαι που υπάρχει τόσο ενδιαφέρον :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Sunshine on October 06, 2011, 08:54:31 am
Μ αρεσει ρε Ted που σε λεω Δευτερα και Τεταρτη μονο δεν μπορω και πηγες και τα εβαλες αυτες τις μερες! :P
Καλα δεν πειραζει, θα σας βλεπω ηλεκτρονικα! Παρτε HD καμερα ε, οχι δουλειες ο,τι κι ο,τι! 8))

εδιτ: 1080p εννοω φυσικα! :P
.
μην ανησυχείς 1080p έχουμε  8))


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Joseph D. on October 06, 2011, 09:23:16 am
Δεν περιμένω τίποτα λιγότερο από κάμερα 1000fps για slow-mo πλάνα.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: johnvoyager on October 06, 2011, 10:01:00 am
Ναι, όλο το υλικό του σεμιναρίου θα ανεβαίνει στην ιστοσελίδα μετά από κάθε διάλεξη.

Παρακολούθηση του σεμιναρίου θεωρείται η παρακολούθηση των διαλέξεων, είτε από κοντά είτε απομακρυσμένα, τα βίντεο που θα ανεβάζουμε.

Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε και βεβαίωση παρακολούθησης χωρίς να κάνουμε όλες τις εργασίες όπως είχε ειπωθεί στην αρχή?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: xarxarias on October 06, 2011, 10:55:16 am
Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε και βεβαίωση παρακολούθησης χωρίς να κάνουμε όλες τις εργασίες όπως είχε ειπωθεί στην αρχή?

Όχι.

Αν θές να παρακολουθήσεις μόνο για τη βεβαίωση, καλύτερα να μην παρακολουθήσεις καθόλου.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Avraam on October 06, 2011, 12:32:11 pm
Ακριβως σε ποιο μερος θα γινουν οι διαλεξεις ξερουμε...??? :-\


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: elechris on October 06, 2011, 12:39:24 pm

Οι διαλέξεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 19:00-21:00 στο μικρό αμφιθέατρο του πολυτεχνείου, και θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 12/10.

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου, έχουμε δημιουργήσει ένα προαιρετικό ερωτηματολόγιο: http://t.co/e2ySOoBY



Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: NXSnow on October 06, 2011, 15:39:53 pm
Μήπως να γίνει και live streaming κάθε διάλεξης? Υπάρχουν και chat rooms αν εχετε ενα channel για livestreaming και μπορούν από εκεί μεσα να γίνονται ερωτήσεις προς τους ομιλιτές! Είναι πολύ καλό γιατί ακόμα και αν δεν είσαι εκεί, και εαν μπορούν να γίνονται ερωτήσεις, είναι πολύ καλό για όσους δεν θα μπορούν να βρήσκονται εκει!
Πολύ ωραία κίνηση πάντος!!!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: il capitano on October 07, 2011, 15:31:16 pm
Την Τετάρτη θα είναι απλά εισαγωγή-γνωριμία-παρουσίαση ή θα αρχίσετε κατευθείαν με την πρώτη ενότητα?

Btw θα ήταν γενικά καλό να ανακοινωθεί στο site το πρόγραμμα με τις μέρες, και ποιες ενότητες θα γίνονται κάθε μέρα, για καλύτερο προγραμματισμό. Στον βαθμό που είναι δυνατό αυτό πάντα!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on October 07, 2011, 15:34:49 pm
+1
γιατί για μας τα τηλεπάκια πέφτει πάνω σε ηλεκτρακουστική και μικροκύματα το σεμινάριο.  :-\


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ΚΗΜΜΥ on October 07, 2011, 15:35:21 pm
Την Τετάρτη θα είναι εισαγωγή-γνωριμία-παρουσίαση και η πρώτη ενότητα! ;)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on October 07, 2011, 15:40:49 pm
Την τετάρτη θα γίνει μια εισαγωγή και θα πούμε τα βασικά για την HTML. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το τι θα πούμε καθώς και να ρίξετε μια ματιά στην προτεινόμενη ύλη στη σελίδα του σεμιναρίου.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on October 07, 2011, 15:48:40 pm
Ty  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ΚΗΜΜΥ on October 10, 2011, 19:55:38 pm
Καθώς την Τετάρτη 12/10 θα γίνει γενική συνέλευση φοιτητων στο ΤΗΜΜΥ, η πρώτη διάλεξη θα γίνει τη Δευτέρα 17/10.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: dual on October 11, 2011, 22:43:14 pm
τελικά αύριο δε θα γίνει το σεμινάριο?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: corina on October 11, 2011, 22:45:11 pm
Καθώς την Τετάρτη 12/10 θα γίνει γενική συνέλευση φοιτητων στο ΤΗΜΜΥ, η πρώτη διάλεξη θα γίνει τη Δευτέρα 17/10.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pontiki on October 12, 2011, 10:33:04 am
Τελικά σήμερα δεν θα γίνει το σεμινάριο?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 12, 2011, 10:39:02 am
Όχι. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 17/10.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 15, 2011, 15:22:04 pm
Σας υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 17/10 θα ξεκινήσουν τα Ανοιχτά Σεμινάρια Web και Mobile Εφαρμογών που οργανώνει η ομάδα λογισμικού DECODE του ISSEL. Τα σεμινάρια θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη ώρα 19.00-21.00 στο Μικρό Αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής κάτω από το αμφιθέατρο Παναγιωτόπουλος.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 17, 2011, 21:42:40 pm
Η Ομάδα DECODE σας ευχαριστεί για τη μαζική προσέλευσή σας στην πρώτη διάλεξη του σεμιναρίου. Ειλικρινά μας ενθαρρύνετε να συνεχίσουμε δημιουργικά και να βάλουμε τα δυνατά μας για να κάνουμε ακόμη καλύτερες τις επόμενες διαλέξεις. Όπως ανέφερε και ο σημερινός μας ομιλητής Θεοδόσης Σουργκούνης (aka Ted) μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με mail στο info@webseminars.ee.auth.gr, όπου μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας και τις απορίες σας σχετικά με τη διεξαγωγή των διαλέξεων. Η επόμενη παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 19/10 στις 19.00 (εκτός και αν γίνει κάποια απρόοπτη αλλαγή). Λόγω συνωστισμού στο μικρό αμφιθέατρο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την επόμενη διάλεξη στο αμφιθέατρο Παναγιωτόπουλος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μέρος διεξαγωγής θα ενημερωθείτε άμεσα μέσα από το site http://webseminars.ee.auth.gr/ (http://webseminars.ee.auth.gr/) και από το φόρουμ.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on October 17, 2011, 22:08:54 pm
Η Ομάδα DECODE σας ευχαριστεί για τη μαζική προσέλευσή σας στην πρώτη διάλεξη του σεμιναρίου. Ειλικρινά μας ενθαρρύνετε να συνεχίσουμε δημιουργικά και να βάλουμε τα δυνατά μας για να κάνουμε ακόμη καλύτερες τις επόμενες διαλέξεις. Όπως ανέφερε και ο σημερινός μας ομιλητής Θεοδόσης Σουργκούνης (aka Ted) μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με mail στο info@webseminars.ee.auth.gr, όπου μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας και τις απορίες σας σχετικά με τη διεξαγωγή των διαλέξεων. Η επόμενη παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 19/10 στις 19.00 (εκτός και αν γίνει κάποια απρόοπτη αλλαγή). Λόγω συνωστισμού στο μικρό αμφιθέατρο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την επόμενη διάλεξη στο αμφιθέατρο Παναγιωτόπουλος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μέρος διεξαγωγής θα ενημερωθείτε άμεσα μέσα από το site http://webseminars.ee.auth.gr/ (http://webseminars.ee.auth.gr/) και από το φόρουμ.

και εμείς ευχαριστούμε :) και δυστυχώς πέρασε γρήγορα η ώρα :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Lampros on October 18, 2011, 01:23:45 am
Τα βίντεο πότε θα ανεβαίνουν?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: adianohtos on October 18, 2011, 01:32:47 am
Πολυ ωραιο το σεμιναριο! Δεν ξερω αν εχω γινει μιγιαγκιχτος ή γκρινιαρης, αλλα πολυ φασαρια..! Μεγαλα παιδια ειμαστε και το σεμιναριο δεν ειναι υποχρεωτικο... Οποιος θελει κουβεντουλα εχουμε κυλικειο και πολυ ωραιες καφετεριες. Για κουβεντα και χαβαλε ειναι οτι καλυτερο εκει πιστεψτε με! Λιγο περισσοτερη ησυχια και σεβασμος στον ομιλητη δεν θα εβλαπτε!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 18, 2011, 09:13:18 am
ειναι στους στοχους μας να προμηθευτω με μαστιγιο την επομενη φορα γιατι μαλλιασε η γλωσσα μου να λεω σουτ και σουτ.  :D οπως ειπες πολυ σωστα ειμαστε μεγαλοι και ωριμοι ανθρωποι και το κυλικειο ενδεικνύεται για κοινωνικες συναναστροφες.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: arashi on October 18, 2011, 09:42:15 am
πιστευω θα πρυτανευσει η λογικη και δεν θα καταφυγετε σε μαστιγια....

και δεν εννοω η λογικη αυτων που θελουν να παρακολουθησουν

εννοω η λογικη του "καλυτερα στο κυλικειο,εχει και ταβλι"


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: cyb3rb0ss on October 18, 2011, 10:23:20 am
Μην υποτιμάτε τέτοιου είδους σεμινάρια πάντως.
Εγώ θα ήθελα πολύ, πριν μερικά χρόνια να είχα τέτοια ευκαιρία, γιατί πέρα από το ότι μαθαίνεις και κάτι, παίρνεις και αρκετά ερεθίσματα για το τι σου είναι ενδιαφέρον και με τι θελεις να καταπιαστείς (έστω και για μικρό χρονικό διάστημα).
Υπάρχουν και online πλέον οι διαλέξεις, οπότε όποιος θέλει just dload it... do not mumble...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: πρεζ on October 18, 2011, 11:01:03 am
"καλυτερα στο κυλικειο,εχει και ταβλι"
tichu θες να πεις  :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Sunshine on October 18, 2011, 12:16:58 pm
Τα βίντεο πότε θα ανεβαίνουν?
Οι διαφάνεις των παραδόσεων έχουν ήδη ανέβει. Τα βίντεο θα ανέβουν μέσα στην μέρα.

1280 Χ 720
το μέγεθος τους είναι περίπου 450 + 550mb
Σαν γενικός κανόνας περίπου 10mb το λεπτό (περίπου σταθερό επειδή το πλάνο είναι σταθερό)

Περιμένω τα σχόλια σας. Θα προτιμούσατε και μια μικρότερη σε μέγεθος επιλογή με χαμηλότερη ποιότητα όμως?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Issle on October 18, 2011, 14:46:11 pm
Τα βίντεο πότε θα ανεβαίνουν?
Οι διαφάνεις των παραδόσεων έχουν ήδη ανέβει. Τα βίντεο θα ανέβουν μέσα στην μέρα.

1280 Χ 720
το μέγεθος τους είναι περίπου 450 + 550mb
Σαν γενικός κανόνας περίπου 10mb το λεπτό (περίπου σταθερό επειδή το πλάνο είναι σταθερό)

Περιμένω τα σχόλια σας. Θα προτιμούσατε και μια μικρότερη σε μέγεθος επιλογή με χαμηλότερη ποιότητα όμως?

720p και στο youtube παρακαλούμε :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pap-x on October 18, 2011, 16:02:16 pm
Μπράβο παιδιά. Πολύ καλή προσπάθεια.
Όσον αφορά το βίντεο θα ήταν καλό να μπορεί να γίνει με online stream και να μην χρειάζεται να το κατεβάσουμε ολόκληρο. Το youtube είναι καλή ιδέα και νομίζω μπορείς να αφήνεις να βλέπουν το βίντεο μόνο όσοι έχουν το link.
Επειδή παρατήρησα ότι κυρίως τραβούσε τον ομιλητή βίντεο, πιστεύω θα ήταν καλύτερο να τραβάει την παρουσίαση και ο ομιλητής απλά να ακούγεται γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό. Ή θα μπορούσε να πάει πιο πίσω και να τραβάει και τα 2.
Τέλος πιστεύω θα βοηθούσε αν τα "προγράμματα" τα τρέχατε live για να βλέπουν και τα παιδιά πως γίνεται η διαδικασία γιατί μέσα από το powerpoint δεν φαίνονται πολλά πράγματα.
Και πάλι μπράβο για την προσπάθεια γιατί δίνει μια πιο σύγχρονη εικόνα στην σχολή μας.

Υ.Γ.: Μην κάνετε τις παρουσιάσεις σε Mac...pleasee... :D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Issle on October 18, 2011, 16:22:04 pm
Βασικά στις παρουσιάσεις τραβάνε τον ομιλητή με camera και την οθόνη του pc την καταγράφουν με ένα πρόγραμμα ( px fraps ). Στο Video παρουσιάζουν την οθόνη και κάτω δεξιά σε μικρή παράθεση τον ομιλητή.

Κάπως έτσι :

http://www.youtube.com/watch?v=5_qOclI9oJo


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pap-x on October 18, 2011, 16:58:49 pm
Αα τότε οκ. Βιάστηκα να κρίνω... ::)  :-X


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: adianohtos on October 18, 2011, 17:32:24 pm
Δεν θελω να μπαχαλεψω το τοπικ και οπως προειπα μου αρεσε το σεμιναριο και θα το παρακολουθησω οσο περισσοτερο μπορω.. Αλλα μου φαινεται λαθος που αυριο ενω ολη η χωρα θα ειναι νεκρη, τα παντα κλειστα (μεχρι και τα καταστηματα) και ολοι στους δρομους το σεμιναριο θα γινει κανονικα... Περα του οτι πολλοι θα δυσκολευτουν να κατεβουν τιθεται και θεμα ευθιξιας.. Εγω τουλαχιστον γι αυτο τον λογο δεν θα κατεβω..


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: kanos on October 18, 2011, 18:45:17 pm
Τιθεται και πολυ σοβαρο θεμα μετακινησης ρε παιδια...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 18, 2011, 18:47:12 pm
Δεν θελω να μπαχαλεψω το τοπικ και οπως προειπα μου αρεσε το σεμιναριο και θα το παρακολουθησω οσο περισσοτερο μπορω.. Αλλα μου φαινεται λαθος που αυριο ενω ολη η χωρα θα ειναι νεκρη, τα παντα κλειστα (μεχρι και τα καταστηματα) και ολοι στους δρομους το σεμιναριο θα γινει κανονικα... Περα του οτι πολλοι θα δυσκολευτουν να κατεβουν τιθεται και θεμα ευθιξιας.. Εγω τουλαχιστον γι αυτο τον λογο δεν θα κατεβω..

Εχεις δικιο σε αυτο που λες αλλα χθες ο Αντωνης Χρυσοπουλος ρωτησε πριν την εναρξη της δευτερης ωρας αν θελουμε να γινει η παρουσιαση την τεταρτη η να την αναβαλλουμε για την παρασκευη και η συντριπτικη πλειοψηφια απαντησε οτι θελει τεταρτη. Ηδη τα σεμιναρια πηγανε μια βδομαδα πιο πισω και καθε βδομαδα που θα γινεται μια πορεια η καταληψη η απεργια κτλ δεν μπορουμε να το αναβαλλουμε. Ξερω ακουγεται σε πολλους ασχημο αυτο που λεω αλλα στη σχολη δε προσφερονται συχνα τετοιες ευκαιριες και πρεπει να γινουν καποιοι συμβιβασμοι για το περας αυτης της δραστηριοτητας. Δεν μπαχαλευεις το τοπικ αντιθετως καλα κανεις και εκφραζεσαι. Οσοι εχουν την ιδια αποψη με σενα μπορουν να την πουν εδω η να τη στειλουν στο μειλ και θα προσπαθησουμε να κανουμε οτι καλυτερο μπορουμε.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: The Web on October 18, 2011, 20:28:43 pm
Οσον αφορα, τη φασαρια, ειμαι 99% σιγουρος οτι θα γινει όπως στα μαθήματα, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες πολυς κόσμος και μετά μένουν όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται.. θα υπάρχουν και οι εργασιες οποτε φαντάζομαι οποιος δεν τις δουλέψει θα δυσκολεύεται να παρακολουθήσει μετά από κάποιο σημειο. Κυριως όμως ειναι η περιρρέουσα σαπιλα η οποια θα κρατήσει τον κόσμο σπιτι του, μιας και βγαινουν και οι διαφάνειες στο ιντερνετ...   :)

Για την απεργια , για να μην ειμαστε αδικοι , η ωρα που γινεται το σεμινάριο δεν συγκρουεται με καμια πορεια ή διαμαρτυρια (απο οσο γνωριζω)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pepper ann on October 18, 2011, 21:14:32 pm
Κάθε πότε θα μπαίνουν εργασίες;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: The Stig on October 18, 2011, 22:12:44 pm
Για την απεργια , για να μην ειμαστε αδικοι , η ωρα που γινεται το σεμινάριο δεν συγκρουεται με καμια πορεια ή διαμαρτυρια (απο οσο γνωριζω)

Η απεργία είναι 48ώρη, άρα το σεμινάριο πέφτει πάνω της.

Οσοι εχουν την ιδια αποψη με σενα μπορουν να την πουν εδω η να τη στειλουν στο μειλ και θα προσπαθησουμε να κανουμε οτι καλυτερο μπορουμε.

Νταξ, δεν νομίζω τα σεμινάρια να πήγαιναν πολύ πίσω για μία διάλεξη. Ούτε ο χρόνος μας πιέζει όπως γίνεται με το εξάμηνο, και υπάρχουν μέρες να γίνουν. Θα μπορούσε πχ να γίνει παρασκευή η επόμενη διάλεξη. Και εγώ συμφωνώ με τον adianohtos...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on October 18, 2011, 23:56:58 pm
Σχετικά με τη διάλεξη την Τετάρτη, και γενικά, νομίζω πως το σκεπτικό είναι οτι είμαστε (εμείς και εσείς) άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο και βρίσκονται για να μιλήσουν και να συζητήσουν γι' αυτό. Δεν είναι οτι εμείς, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο, δεν κάνουμε απεργία. Μα δεν εργαζόμαστε in the first place. Σχετικά με τη μετακίνηση, ελπίζουμε πως οι περισσότεροι πράγματι θα μπορέσετε να έρθετε. Θα γίνει προσπάθεια να ανεβούν τα βίντεο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γι' αυτούς που δεν θα τα καταφέρουν.

Οι εργασίες δεν θα έχουν σταθερό διάστημα που θα βγαίνουν, θα εξαρτάται από την ύλη. Η πρώτη θα είναι αύριο!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: vag on October 19, 2011, 02:11:13 am
Οσοι εχουν την ιδια αποψη με σενα μπορουν να την πουν εδω

to lew edw


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ValmadiaN on October 19, 2011, 09:14:23 am
Έχει κάποιο πρόβλημα το site των σεμιναρίων ή το δικό μου pc τα έχει παίξει;

Όταν προσπαθώ να μπω στο http://t.co/zYWO0bzt για να δω τις διαφάνειες της
πρώτης διάλεξης με γυρνάει πίσω στο webseminars.ee.auth.gr !

Επίσης δεν μπορώ να μπω στις διαλέξεις , τη βιβλιογραφία και τα οργανωτικά.

 :-[ :-[


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: arashi on October 19, 2011, 09:20:01 am
Οντως κατι δεν παει καλα, θα το φτιαξουν τα παιδια μολις το παρουν χαμπαρι


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ValmadiaN on October 19, 2011, 09:24:23 am
θενκς φορ γιορ ανσα!  :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Sunshine on October 19, 2011, 10:10:26 am
ο ιντερνετ explorer φταίει.. με firefox δουλεύει. Οπότε μέχρι να φτιαχτεί το workaround είναι μπείτε με firefox! :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: arashi on October 19, 2011, 10:11:11 am
ο ιντερνετ explorer φταίει.. με firefox δουλεύει. Οπότε μέχρι να φτιαχτεί το workaround είναι μπείτε με firefox! :)

Εντελως πληροφοριακα μπαινω απο ff με linux


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Sunshine on October 19, 2011, 10:15:15 am
ο ιντερνετ explorer φταίει.. με firefox δουλεύει. Οπότε μέχρι να φτιαχτεί το workaround είναι μπείτε με firefox! :)

Εντελως πληροφοριακα μπαινω απο ff με linux

Τι να σου πώ.. Εγώ απο windows με firefox δουλεύει και με internet explorer δεν δουλεύει οπότε φαντάστηκα..


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 19, 2011, 10:17:13 am
με chrome μπαίνω, είναι οκ και μπορώ να κατεβάσω τις διαφάνειες από το http://webseminars.ee.auth.gr/#lectures (http://webseminars.ee.auth.gr/#lectures).


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on October 19, 2011, 10:56:41 am
woops... να τι παθαίνεις όταν δε δοκιμάζεις τις αλλαγές παντού... sorry about that!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Μπίλυ ο τρομερός on October 19, 2011, 11:28:24 am
Δεν ξέρω αν φταίει ο υπολογιστής μου, αλλά κάθε φορά που ανοίγω το site (http://webseminars.ee.auth.gr/) σας....o browser βαράει κόκκινο στην χρήση CPU, μόνο σε μένα γίνεται αυτό;

Υ.Γ. μήπως φταίνε τα συννεφάκια απο πίσω που κουνιούνται;;;  :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on October 19, 2011, 11:29:31 am
τι browser χρησιμοποιείς;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Μπίλυ ο τρομερός on October 19, 2011, 11:30:50 am
mozilla firefox 6.0.2 on mac OS X 10.7.2  :-[

edit: σε safari δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα, θα δοκιμάσω και σε chrome  >:(


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on October 19, 2011, 11:36:44 am
Δοκίμασε να βάλεις τον 7. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε css3 animations, τα οποία αν και υποστηρίζονται σε browsers λίγο παλιότερους, έχουν αρκετά άσχημες επιδόσεις. Είναι γενικά αντικείμενο προς βελτιστοποίηση από τους κατασκευαστές... Επίσης, λογικά θα είσαι οκ και με Chrome.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nil on October 19, 2011, 11:52:01 am
ο Firefox 7 σε Mac εξακολουθεί να έχει άσχημες επιδόσεις σε css3 anim.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nikos912000 on October 19, 2011, 13:36:39 pm
Παιδιά μήπως η κατάσταση σήμερα στο Πολυτεχνείο θα μυρίζει λίγο μπαρούτi με τις απεργίες την ώρα που θα γίνει το σεμινάριο;  :o Καλά όταν ρωτήσατε είπαμε ότι δεν υπήρχει πρόβλημα αλλά ίσως οι περισσότεροι δεν σκέφτηκαν αυτό!(ότι θα ναι ψιλοεπικίνδυνα δηλαδή μιας και είμαστε κοντά στην είσοδο! :-X)...Ρωτάω πιο πολύ γιατί δεν έχω ξαναπάει απογευματάκι στο Πολυτεχνείο παρόμοιες μέρες...Μακάρι πάντως να μην υπάρξει πρόβλημα!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: d0do on October 19, 2011, 16:27:57 pm
Θα γινει σημερα το απογευμα το σεμιναριο?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on October 19, 2011, 16:29:04 pm
Ναι, θα γίνει.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: d0do on October 19, 2011, 16:29:39 pm
Οκ. Ευχαριστω πολυ.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 19, 2011, 17:49:15 pm
το σημερινο σεμιναριο θα γινει στο μικρο αμφιθεατρο της αρχιτεκτονικης (πρωτη πτερυγα υπογειο τερμα βαθος)!!!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: il capitano on October 19, 2011, 17:52:09 pm
Στο θεατράκι λες? Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο απ' το μικρο αμφιθέατρο πάντως :/


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 19, 2011, 19:18:11 pm
Ναι. Λιγο αργα το ποσταρω ε?  ::)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on October 19, 2011, 20:35:04 pm
μπορει καποιος να εξηγησει εκεινο για την απολυτη και σχετικη διευθυνση ιστοσελιδας; (τωρα που το θυμηθηκα :P )


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Eru lluvatar on October 19, 2011, 20:36:49 pm
Την άλλη φορά κρατείστε λίγο τα προσχήματα για Αpple-MS και ΙΕ-FF  :P ::)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 19, 2011, 21:23:42 pm
Σας ευχαριστούμε για δεύτερη συνεχή φορά για την παρουσία σας στη σημερινή διάλεξη! Ζητούμε συγνώμη για την απρόοπτη αλλαγή του μέρους και την άβολη κατάσταση που επικρατούσε στο χώρο. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να μην τεθούν τέτοια ζητήματα. Σας περιμένουμε τη Δευτέρα 24/10 στις 19.00 στο αμφιθέατρο Παναγιωτόπουλος (ή έστω στο μικρό από κάτω  :P) για τη παρουσίαση προχωρημένων θεμάτων στην html. Να υπενθυμίσω ότι η σήμερα δόθηκε το θέμα της πρώτης εργασίας, η παράδοση της οποίας είναι μέχρι τις 30/10. Σύντομα θα ανέβουν οι παρουσιάσεις και τα βίντεο.

Την άλλη φορά κρατείστε λίγο τα προσχήματα για Αpple-MS και ΙΕ-FF  :P ::)

Θα κοπούν αυτά στο μοντάζ  :P :P :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 19, 2011, 21:31:13 pm
μπορει καποιος να εξηγησει εκεινο για την απολυτη και σχετικη διευθυνση ιστοσελιδας; (τωρα που το θυμηθηκα :P )

Παράδειγμα απόλυτων διευθύνσεων:

HREF  =  “http://home.netscape.com/index.html"

Στην απόλυτη διεύθυνση δίνουμε την πλήρη ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία θέλουμε να συνδεθούμε (όπως ακριβώς δίνουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση μίας ιστοσελίδας στην οποία θέλουμε να συνδεθούμε στο browser).

Παράδειγμα σχετικών διευθύνσεων:

HREF= "documents/help.html”

Στη σχετική διεύθυνση δίνουμε το μονοπάτι όπου βρίσκεται η σελίδα στην οποία θέλουμε να συνδεθούμε, σε σχέση με το σημείο όπου βρίσκεται η σελίδα στην οποία δημιουργούμε τον υπερσύνδεσμο.

Ελπίζω να σε κάλυψα. Τα παραδείγματα είναι λίγο τυχαία και σάπια  :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: rspappas on October 19, 2011, 21:42:31 pm
μπορει καποιος να εξηγησει εκεινο για την απολυτη και σχετικη διευθυνση ιστοσελιδας; (τωρα που το θυμηθηκα :P )

ας πουμε οτι η σελιδα σου ειναι η index.html, η οποια βρισκεται μεσα στο C:/webpage/index.html

αν στον κωδικα αναφερεσαι σε ενα αλλο αντικειμενο (πχ. puppy.jpg μεσα στο φακελο webpage) τοτε ειτε το αναφερεις με την απολυτη του διευθυνση (C:/webpage/puppy.jpg), ειτε με την σχετικη "puppy.jpg", το οποιο βασικα σημαινει οτι το puppy.jpg θα παει να το ψαξει στον ιδιο φακελο/directory οπου ειναι και το index.html. αν καταλαβα καλα, γενικα ενδεικνυται ο δευτερος τροπος.


Σχετικα αναγνωσματα:
http://www.webdiner.com/webadv/begin/paths.htm
http://www.coffeecup.com/help/articles/absolute-vs-relative-pathslinks/
http://www.motive.co.nz/glossary/linking.php


εδιτ: με προλαβε και η christinette


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Issle on October 20, 2011, 05:22:28 am
αν στον κωδικα αναφερεσαι σε ενα αλλο αντικειμενο (πχ. puppy.jpg μεσα στο φακελο webpage) τοτε ειτε το αναφερεις με την απολυτη του διευθυνση (C:/webpage/puppy.jpg), ειτε με την σχετικη "puppy.jpg", το οποιο βασικα σημαινει οτι το puppy.jpg θα παει να το ψαξει στον ιδιο φακελο/directory οπου ειναι και το index.html. αν καταλαβα καλα, γενικα ενδεικνυται ο δευτερος τροπος.


Κανονικά χρησιμοποιείς το relative path ( js/jQuery.js  , images/logo.jpg ) για λόγους φορητότητας ( και όχι μόνο ). Δηλαδή αν την σελίδα την αναπτύσσεις στο pc σου που τρέχει windows και έχεις ένα path C:/images/logo.jpg , όταν ανεβάσεις την σελίδα σε έναν web server  που τρέχει linux, θα έχεις πρόβλημα ( δεν θα βρίσκει την εικόνα ) ( Η ακόμα χειρότερα δεν θα έχεις καν πρόσβαση στο C:/ , παρά μόνο σε ένα συγκεκριμένο directory που σου δίνει ο web hosting provider. ).


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 20, 2011, 09:50:25 am
Οι διαφάνειες της δεύτερης διάλεξης, καθώς και η πρώτη εργασία έχουν ανακοινωθεί στο site http://webseminars.ee.auth.gr/ (http://webseminars.ee.auth.gr/).


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Issle on October 20, 2011, 10:37:28 am
Όταν λέμε ότι οι πίνακες χρησιμοποιούνται μόνο για δεδομένα πίνακα τι ακριβώς εννοούμε?
ποια στοιχεία ορίζουμε ως δεδομένα πίνακα?
μπορούμε να βάλουμε εικόνες στον πίνακα?

Απλά δεν χρησιμοποιείς πίνακα για layout. Παλιά , πολύ παλιά χρησιμοποιούσαν πίνακα για να κάνουν το layout του site, δηλαδή έκαναν πχ έναν πίνακα 2χ2 που μέσα είχε logo/header/menu/content. Πλέον χρησιμοποιούν divs με float (αυτά θα σας τα πουν στο μάθημα για CSS ).


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Mistoklas on October 20, 2011, 10:43:17 am
Ποτε θα ανεβουν τα βιντεακια των δεαλεξεων?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 20, 2011, 11:21:38 am
Ποτε θα ανεβουν τα βιντεακια των δεαλεξεων?


τα βιντεάκια πιστεύω ότι θα ανέβουν μέχρι την παρασκευή (τουλάχιστον το πρώτο σίγουρα).


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ΚΗΜΜΥ on October 20, 2011, 21:50:58 pm
https://www.youtube.com/watch?v=5vtH9IT09T8


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 20, 2011, 21:52:38 pm
sunshine εισαι αλανι ρε! γαματη δουλεια με το βιντεο!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ΚΗΜΜΥ on October 20, 2011, 22:06:22 pm
sunshine εισαι αλανι ρε! γαματη δουλεια με το βιντεο!

+10


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Time_Tripper on October 21, 2011, 19:23:43 pm
Άντε θέλουμε το βίντεο της δεύτερης διάλεξης, σβέλτα σβέλτα! 8)) :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 24, 2011, 21:40:26 pm
Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας διάλεξη που έγινε από τον Στέλιο Μόσχογλου (html intermediate)!  :)  Ελπίζουμε όλα αυτά να φαίνονται ενδιαφέροντα. Περιμένουμε τις απόψεις σας στο info@webseminars.ee.auth.gr. Η επόμενη διάλεξη θα δοθεί πάλι από τον Στέλιο (css intermediate) τη Δευτέρα 31/10. Υπενθυμίζω πως η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρώτης εργασίας είναι στις 30/10. Το βίντεο της δεύτερης διάλεξης θα ανέβει σήμερα το βράδυ, το πολύ μέχρι αύριο.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: sarovios on October 25, 2011, 10:04:53 am
αντι του notepad++ τι προτεινεται για mac;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: b@ki on October 25, 2011, 10:18:57 am
αντι του notepad++ τι προτεινεται για mac;
textmate


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: NXSnow on October 25, 2011, 22:09:13 pm
αντι του notepad++ τι προτεινεται για mac;

Εγώ χρησιμοποιώ Vim σε linux και σε win οποτε λογικα θα εχει και για mac. Επίσεις το emacs εχω ακουσει οτι ειναι πολυ καλο (αλλα δεν εχω βρει το χρονο να το δοκιμασω).


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: sakisD on October 26, 2011, 13:56:57 pm
Σήμερα θα γίνει διάλεξη?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Bazinga on October 26, 2011, 14:02:18 pm
οχι.τη δευτερα κανονικα.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: sakisD on October 26, 2011, 14:44:30 pm
Ευχαριστώ! ;)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 26, 2011, 18:32:18 pm
Μη στέλνετε τις εργασίες σας χωρίς να κάνετε validation πρώτα. Όσο γαμάτες και να είναι θεωρούνται μη έγκυρες και μετά θα πρέπει να μπείτε στον κόπο να της ξαναστείλετε.

ΥΓ. ευχαριστώ όποιον έστειλε την εργασία με τα καλλιστεία! Με έκανε να σκάσω από τα γέλια! (btw φαντάζομαι ποιος από το φόρουμ μπορεί να είναι και για να μην έχει "άγχος" η εργασία του θεωρείται δεκτή)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Issle on October 27, 2011, 09:42:53 am
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/html/validation.html
http://meiert.com/en/blog/20070309/valid-css-and-similar-claims-are-unprofessional/

Για όσους ενδιαφέρονται για το debate: Validation is pretty useless, μιας που έχετε προβλήματα με τον html stupidator.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Luffy on October 27, 2011, 13:37:27 pm
Υπαρχει θεμα με το λινκ για το validation της css?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: il capitano on October 27, 2011, 13:38:37 pm
Υπάρχει... γράψε στο google: CSS Validator και πάνε στο 1ο αποτέλεσμα!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Luffy on October 27, 2011, 13:41:08 pm
φχαριστω.. ^hat^


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 27, 2011, 14:40:59 pm
Υπαρχει θεμα με το λινκ για το validation της css?

σε ευχαριστούμε για την παρατήρηση θα το αναφέρω στον Στέλιο αν μπορέσει να αλλάξει τις διαφάνειες...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: parsifal on October 27, 2011, 15:44:21 pm
Καλησπέρα παιδιά.

Παρακολουθώ με τον αδερφό μου το σεμινάριο εξ αποστάσεως. Απευθυνόμενος στους οργανωτές του σεμιναρίου, θα ήθελα να κάνω μία παράκληση σχετικά με τις ερωτήσεις που δέχεται ο εκάστοτε ομιλητής από άτομα που παρευρίσκονται στο αμφιθέατρο. Ίσως θα ηταν σκόπιμο ο ομιλητής να επαναλαμβάνει την ερώτηση στο μικρόφωνο, ώστε αυτή να καταγράφεται καθαρά στο video και να καταλαβαίνουμε σε τί ακριβώς δίνεται απάντηση.

Ευχαριστώ!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Save Earth on October 27, 2011, 16:36:26 pm
+1, γιατί κι εμείς που βρισκόμαστε μέσα δεν ακούμε τις ερωτήσεις


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: mostel on October 27, 2011, 17:01:22 pm
Καλησπέρα παιδιά.

Παρακολουθώ με τον αδερφό μου το σεμινάριο εξ αποστάσεως. Απευθυνόμενος στους οργανωτές του σεμιναρίου, θα ήθελα να κάνω μία παράκληση σχετικά με τις ερωτήσεις που δέχεται ο εκάστοτε ομιλητής από άτομα που παρευρίσκονται στο αμφιθέατρο. Ίσως θα ηταν σκόπιμο ο ομιλητής να επαναλαμβάνει την ερώτηση στο μικρόφωνο, ώστε αυτή να καταγράφεται καθαρά στο video και να καταλαβαίνουμε σε τί ακριβώς δίνεται απάντηση.

Ευχαριστώ!

Καλησπέρα,
Έχετε δίκιο παιδιά. Από την επόμενη θα επαναλαμβάνουμε όλες τις ερωτήσεις στο μικρόφωνο.

Take care,
Στέλιος


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: mostel on October 27, 2011, 17:14:29 pm
Για όσους ενδιαφέρονται για το debate: Validation is pretty useless, μιας που έχετε προβλήματα με τον html stupidator.

Validation is pretty useful. Ένας αρχάριος programmer, πρέπει αρχικά να εξασκηθεί να γράφει valid κώδικα. Το να γράφεις <div class=foo> μπορεί να παίξει, δεν σημαίνει πως είναι και σωστό όμως. Το ανέφερα και μέσα στο αμφιθέατρο. Ο κώδικας πρέπει να έχει μια συνάφεια, να είναι συγκεκριμένος και να ακολουθεί τα πρότυπα που ορίζονται από την XHTML 1.0 strict. Εφόσον αποκτήσεις εμπειρία, ο validator πλέον δεν χρειάζεται τόσο πολύ όσο στην αρχή. Για αρχή, είναι πολύ σημαντικός στην αξιολόγηση της προσπάθειάς σου και να δεις το κατά πόσο αποκλείνει ή όχι. Το να γράφεις καθαρό και κατανοητό, σωστά δομημένο κώδικα είναι η φιλοσοφία που θέλουμε να περάσουμε μέσα από αυτό το εγχείρημα.

Το δεύτερο link που δίνεις είναι άσχετο με αυτό που υποστηρίζεις. Λέει ότι "the intention’s certainly great – we need to sensitize so much more –". Αναφέρει απλώς να μη βάζουμε τα images ότι είναι valid (τα claims, δηλαδή) στη σελίδα μας. Συμφωνώ κι εγώ σε αυτό. Ίσως είναι too much να τα βάζεις, αλλά δεν έγινε και τίποτα αν τα βάλεις.

Φιλικά,
Στέλιος


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Silvo the Beautiful on October 27, 2011, 20:41:53 pm
Εχασα γενικα 2 μαθηματα... Θα ειμαι σε θεση να παρακολουθησω απο δευτερα? Αν και κακως ειχε γινει το μαθημα την τεταρτη!!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: N3ikoN on October 27, 2011, 22:01:26 pm
Εχασα γενικα 2 μαθηματα... Θα ειμαι σε θεση να παρακολουθησω απο δευτερα? Αν και κακως ειχε γινει το μαθημα την τεταρτη!!

ναι


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Issle on October 27, 2011, 23:07:37 pm
Για όσους ενδιαφέρονται για το debate: Validation is pretty useless, μιας που έχετε προβλήματα με τον html stupidator.

Validation is pretty useful. Ένας αρχάριος programmer, πρέπει αρχικά να εξασκηθεί να γράφει valid κώδικα. Το να γράφεις <div class=foo> μπορεί να παίξει, δεν σημαίνει πως είναι και σωστό όμως. Το ανέφερα και μέσα στο αμφιθέατρο. Ο κώδικας πρέπει να έχει μια συνάφεια, να είναι συγκεκριμένος και να ακολουθεί τα πρότυπα που ορίζονται από την XHTML 1.0 strict. Εφόσον αποκτήσεις εμπειρία, ο validator πλέον δεν χρειάζεται τόσο πολύ όσο στην αρχή. Για αρχή, είναι πολύ σημαντικός στην αξιολόγηση της προσπάθειάς σου και να δεις το κατά πόσο αποκλείνει ή όχι. Το να γράφεις καθαρό και κατανοητό, σωστά δομημένο κώδικα είναι η φιλοσοφία που θέλουμε να περάσουμε μέσα από αυτό το εγχείρημα.

Το δεύτερο link που δίνεις είναι άσχετο με αυτό που υποστηρίζεις. Λέει ότι "the intention’s certainly great – we need to sensitize so much more –". Αναφέρει απλώς να μη βάζουμε τα images ότι είναι valid (τα claims, δηλαδή) στη σελίδα μας. Συμφωνώ κι εγώ σε αυτό. Ίσως είναι too much να τα βάζεις, αλλά δεν έγινε και τίποτα αν τα βάλεις.

Φιλικά,
Στέλιος


Δεν έχω παρακολουθήσει τις διαλέξεις, οπότε συγχωράμε αν δεν γνωρίζω τι συμβαίνει μέσα.  :) Εκτός αν κάτι έχει αλλάξει τελευταία και δεν το έχω μάθει, η λογική πάνω στην οποία βασίζω την παραπάνω άποψη είναι οτι οι vendors προπορεύονται του W3C Reccomendation ( πχ chrome webkit css3 ) ή απλά ακολουθούν δική τους γραμμή ... ( Microsoft ! ). Κοινώς όσοι γράφουν browsers , γράφουν ταυτόχρονα και τα W3C Reccomendations στα ******** τους  :D

Και μετά κάνουμε το ίδιο και εμείς, γιατί απλά το CSS3 πχ τα σπάει  ;) Έχει γίνει πολύ συζήτηση για αυτό στο net, αρκετοί προτείνουν ο CSS Validator να αγνοεί τα vendor specific extensions ώστε να μην παρουσιάζει σφάλματα ( δεν ξέρω αν έγινε αυτό ακόμα ). Περιληπτικά αυτό που θέλω να πω είναι οτι κουμάντο συνήθως κάνει αυτός που έχει το μερίδιο του λέοντος στην αγορά. Οι προγραμματιστές έχουν τον validator στην ίδια εκτίμηση που έχουν και την UML :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: il capitano on October 28, 2011, 15:42:56 pm
Όλες οι απορίες για τις εργασίες του σεμιναρίου μεταφέρθηκαν εδώ (https://www.thmmy.gr/smf/index.php?topic=48552.0).

Παρακαλείσθε να συνεχίσετε εκεί την σχετική συζήτηση


Εκ του συντονισμού


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Niobe on October 29, 2011, 19:35:05 pm
Η επομενη φορα ειναι δευτερα ??? Αν δεν παραδωσω εργασια γραφω με 6 το φλεβαρη ??  :D :D :D

(σοβαρα οι εργασιες ειναι προαιρετικες για εκμαθηση ??- επειδη δεν εχω παρακολουθησει το ολο θεμα)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 29, 2011, 19:41:39 pm
Η επόμενη διάλεξη είναι Δευτέρα 31/10 στις 19.00 με θέμα css intermediate και θα γίνει από τον Στέλιο Μόσχογλου.

Οι εργασίες γίνονται καταρχάς για τη δική σας εξοικείωση με τα θέματα που πραγματευόμαστε. Επιπλέον όσοι παραδώσουν όλες τις εργασίες και είναι έγκυρες, θα λάβουν μια πιστοποίηση παρακολούθησης του σεμιναρίου.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on October 29, 2011, 20:06:42 pm
Η επόμενη διάλεξη είναι Δευτέρα 31/10 στις 19.00 με θέμα css intermediate και θα γίνει από τον Στέλιο Μόσχογλου.

Οι εργασίες γίνονται καταρχάς για τη δική σας εξοικείωση με τα θέματα που πραγματευόμαστε. Επιπλέον όσοι παραδώσουν όλες τις εργασίες και είναι έγκυρες, θα λάβουν μια πιστοποίηση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

εγκυρες = validator passed ? or εγκυρες =works fine  ?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on October 29, 2011, 20:09:07 pm
Η επόμενη διάλεξη είναι Δευτέρα 31/10 στις 19.00 με θέμα css intermediate και θα γίνει από τον Στέλιο Μόσχογλου.

Οι εργασίες γίνονται καταρχάς για τη δική σας εξοικείωση με τα θέματα που πραγματευόμαστε. Επιπλέον όσοι παραδώσουν όλες τις εργασίες και είναι έγκυρες, θα λάβουν μια πιστοποίηση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

εγκυρες = validator passed ? or εγκυρες =works fine  ?

στην παραπάνω πρόταση means works fine που προϋποθέτει το έγκυρο validation. Δικό μου λάθος. Έπρεπε να γράψω αποδεκτές και όχι έγκυρες. Ευχαριστώ για την παρατήρηση.  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Ευχαριστο Διαλειμμα on November 01, 2011, 18:30:36 pm
Οι διαφάνειες από τη χθεσινή παρουσίαση πότε θα ανέβουν;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 01, 2011, 18:35:48 pm
Οι διαφάνειες από τη χθεσινή παρουσίαση πότε θα ανέβουν;

μεχρι αυριο θα εχουν ανεβει φανταζομαι.

Την Τεταρτη 2/11 στις 19.00 θα πραγματοποιηθει η 5η διαλεξη με θεμα advanced ζητηματα στην html. Επισης ο Στελιος θα δωσει την εκφωνηση της επομενης εργασιας.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pepper ann on November 01, 2011, 20:57:09 pm
ξέρουμε μέχρι πότε είναι η προθεσμία για την 2η εργασία?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 01, 2011, 21:00:49 pm
μάλλον μέχρι κυριακή αλλά για σιγουριά θα σας πει ο Στελάρας ( :P ) αύριο.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pepper ann on November 01, 2011, 21:01:26 pm
σε ευχαριστώ :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pap-x on November 01, 2011, 23:25:54 pm
Ελπίζω να μην εννοείς την Κυριακή 6/11 γιατί είναι πολύ νωρίς.. :(


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on November 01, 2011, 23:28:15 pm
Ελπίζω να μην εννοείς την Κυριακή 6/11 γιατί είναι πολύ νωρίς.. :(

αυτην εννοει γιατι ειχε πει πως θα στενεψει η προθεσμια (ο στελιος στο σεμιναριο)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pap-x on November 01, 2011, 23:50:00 pm
Ναι αλλά τα παιδιά που παρακολουθούν online θα έχουν το πολύ 2 μέρες για να την κάνουν (αν ανέβει το video την Παρασκευή). Δεν είναι λίγο extreme?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on November 02, 2011, 00:01:06 am
Σε αυτό έχει δίκιο o pap-x. Επίσης, να κάνω μια πρόταση; Μιας και δεν έχουνε ανέβει οι διαφάνειες της χτεσινής διάλεξης ακόμα και πολλά από όσα ειπώθηκαν σαν απαντήσεις κτλ ειπώθηκαν μόνο μες στην αίθουσα και η αποδελτίωση του βίντεο είναι κάπως δύσκολη, θα μπορούσε ίσως κάποιος να εμπλουτίσει τις διαφάνειες που είναι να ανέβουν με αυτές τις λύσεις|απαντήσεις;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pepper ann on November 02, 2011, 00:12:38 am
Σε αυτό έχει δίκιο o pap-x. Επίσης, να κάνω μια πρόταση; Μιας και δεν έχουνε ανέβει οι διαφάνειες της χτεσινής διάλεξης ακόμα και πολλά από όσα ειπώθηκαν σαν απαντήσεις κτλ ειπώθηκαν μόνο μες στην αίθουσα και η αποδελτίωση του βίντεο είναι κάπως δύσκολη, θα μπορούσε ίσως κάποιος να εμπλουτίσει τις διαφάνειες που είναι να ανέβουν με αυτές τις λύσεις|απαντήσεις;
γουόου
έπρεπε να ψάξω στο γκουγκλ για να δω τι σημαίνει.
ψαγμένο.

εντιτ.συμφωνώ κ γω.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on November 02, 2011, 00:13:14 am
 :D


κατα βάθος μόνο ποζεριές είμαι.  ;D ;D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 02, 2011, 00:14:15 am
Σε αυτό έχει δίκιο o pap-x. Επίσης, να κάνω μια πρόταση; Μιας και δεν έχουνε ανέβει οι διαφάνειες της χτεσινής διάλεξης ακόμα και πολλά από όσα ειπώθηκαν σαν απαντήσεις κτλ ειπώθηκαν μόνο μες στην αίθουσα και η αποδελτίωση του βίντεο είναι κάπως δύσκολη, θα μπορούσε ίσως κάποιος να εμπλουτίσει τις διαφάνειες που είναι να ανέβουν με αυτές τις λύσεις|απαντήσεις;

Το είχα αναφέρει αυτό σχετικά με τις απαντήσεις σε μια συνάντηση της ομαδας. Δεν ξέρω αν θα γίνει γιατί ο ομιλητής είναι απασχολημένος και με τη σύνταξη/επιμέλεια των διαφανειών και με την προετοιμασία της ομιλίας του συν τα μέιλ με απορίες/παράπονα που πρέπει να απαντάει. Οπότε είναι κομματάκι δύσκολο. Αν δεν τις έχει ανεβάσει τις λύσεις θα προσπαθήσουμε ή εγώ ή κάποιο άλλο από τα μέλη να ποστάρουμε καποιες από τις απαντήσεις εδώ. Ένα μικρό σπόιλερ για να μην αγχώνεστε. Στην επόμενη εργασία δεν θα γράψετε εξ ολοκλήρου εσείς τον κώδικα αλλά ένα συγκεκριμένο μέρος του.  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on November 02, 2011, 00:16:08 am
Ναι ρε παιδί μου,δεν έλεγα αποκλειστικά ο Στέλιος να κάνει αυτή την δουλειά, αλλά όποιος την κάνει, καλό είναι να την ποστάρει κιόλας. Danke schön für die Antwort, meine liebliche.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 02, 2011, 00:19:41 am
μιλάμε πάντα για τα παραδείγματα που υπήρχαν στις διαφάνειες ε? (για να ξέρω αν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος  :P )


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on November 02, 2011, 00:29:02 am
ωωω ναι, αυτά που απαντήθηκαν και μες στο αμφιθέατρο.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: sarovios on November 04, 2011, 00:16:24 am
τα βιντεο της 4ης και 5ης διαλεξης ποτε θα ανεβουν;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 04, 2011, 00:17:22 am
Πιθανότατα αύριο το πρωί


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: sarovios on November 04, 2011, 00:21:55 am
οκ thx  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Bazinga on November 04, 2011, 14:59:47 pm
τελικά η παράδοση της εργασίας πότε θα είναι?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: rspappas on November 04, 2011, 16:21:07 pm
την τεταρτη ειχε πει μεχρι την κυριακη.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: inspired on November 04, 2011, 23:09:18 pm
Η δεύτερη εργασία θα έχει προθεσμία μέχρι την Τετάρτη 9/11. Σύντομα θα λάβετε email με οδηγίες για την υποβολή.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 05, 2011, 11:57:48 am
Τα video της 4ης και 5ης διάλεξης έχουν ανέβει στο youtube και μπορείτε να τα βρείτε μέσω της σελίδας

http://webseminars.ee.auth.gr/# (http://webseminars.ee.auth.gr/#)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: papatasoylis on November 05, 2011, 12:32:56 pm
Τι εννοει στην δευτερη εργασια οταν λέει: Η παράδοση της εργασίας ΔΕΝ θα γίνει με αποστολή email, όπως η πρώτη

Θα σας αποσταλούν οδηγίες σχετικά με την παράδοση στο email που έχετε δηλώσει.

Aυτο το email που έχουμε δηλώσει στν πρώτη εργασία εννοει?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: johnnysp on November 05, 2011, 12:38:04 pm
+1


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 05, 2011, 12:46:19 pm
Τι εννοει στην δευτερη εργασια οταν λέει: Η παράδοση της εργασίας ΔΕΝ θα γίνει με αποστολή email, όπως η πρώτη

Θα σας αποσταλούν οδηγίες σχετικά με την παράδοση στο email που έχετε δηλώσει.

Aυτο το email που έχουμε δηλώσει στν πρώτη εργασία εννοει?

ο Θεοδόσης και ο Αντώνης (γιατί κάποιος άλλος από την ομάδα αμφιβάλλω αν θα μπορούσε  :P ) δουλεύουν αυτές τις μέρες μια "πλατφόρμα" αυτόματης διόρθωσης των εργασιών. Θα σας ενημερώσουμε στο μέιλ της πρώτης εργασίας σχετικά με τις οδηγίες υποβολής της εργασίας. Μην επαναπαυόσαστε όμως. "Όταν μου έρθει το μέιλ τότε θα αρχίσω την εργασία". Καλό είναι να την κάνετε και να την ολοκληρώσετε ανεξάρτητα από το πότε θα ενημερωθείτε για την υποβολή της.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ScytheB on November 05, 2011, 13:46:34 pm
Quote
email με οδηγίες για την υποβολή

Για να αργεί τόσο, με τόση μυστικότητα , θα είναι του τύπου :
Πηγαίνετε στο 28ο χλμ Αθηνών-Θεσσαλονίκης,  με χρήση GPS βρείτε τις συντεταγμένες 40.2124235, 21.2235325 , σταθείτε στον μεγάλο μάυρο κύκλο και πληκτρολογήστε το 2362 στο keypad κάτω απο την τρίτη κόκκινη πέτρα δεξιά. Μετά εισέλθετε στο άνοιγμα και κατεβείτε τα σκαλιά έως τον ανελκυστήρα. Τοποθετείστε τον αριστερό σας οφθαλμό στην ειδική υποδοχή και μετά..........


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ΚΗΜΜΥ on November 05, 2011, 13:51:31 pm
ο Θεοδόσης και ο Αντώνης δουλεύουν αυτές τις μέρες μια "πλατφόρμα" αυτόματης διόρθωσης των εργασιών.

TI δεν καταλαβες?
Περιμενε λιγο και θα σου ερθουν οδηγιες για να την ανεβασεις απ'οπου γουσταρεις.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ScytheB on November 05, 2011, 13:56:33 pm
Έλα μωρέ, χαβαλέ κάνω...  :P

Υπομονή έχω, και φυσικά σέβομαι την προσπάθεια των παιδιών, απλά σήμερα είχα όρεξη  :D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 05, 2011, 19:21:54 pm
ScytheB :o !!! βρήκες το μυστικό μας πέρασμα! τώρα πρέπει να το αλλάξουμε...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: soso on November 07, 2011, 00:02:23 am
Ξέρει κανείς πως μορφοποιείς την πρώτη λέξη μιας παραγράφου?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 07, 2011, 00:06:28 am
Δε μπορείς να μορφοποιήσεις την πρώτη λέξη μιας παραγράφου. Τουλάχιστον όχι με αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: sofigami on November 07, 2011, 00:09:56 am
Ευρέθη το τρικ..

εδιτ: "Κατάσταση: Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στον Server. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά."
Πάνω στη ρέντα με γείωσε..


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 07, 2011, 16:05:55 pm
Για σημερα εκτακτως η διαλεξη θα ξεκινησει στις 19.30 αντι για 19.00 . Θα μιλησουμε για εξειδικευμενα θεματα της css. Σας περιμενουμε!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: anchelon on November 07, 2011, 17:27:16 pm
Please help!!
    Έχουμε ένα div με id "aada".Πως μπορούμε να μορφοποιήσουμε ένα element p ή a χωρίς αυτό να έχει κλάση ή id??


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: anchelon on November 07, 2011, 17:29:24 pm
Τα p,a μέσα στο div με το συγκεκριμένο id εννοείται.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 07, 2011, 17:31:37 pm
Αν το element p είναι μέσα στο element div με το id τότε γράφεις:
div#aada p
Στην HTML αυτό θα επέλεγε:

Code:
<body>
    <p></p>
    <div>
        <p></p>
    </div>
    <div id="aada">
        <p></p> <!-- Αυτό! -->
    </div>
</body>


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: anchelon on November 07, 2011, 17:34:01 pm
Αν το element p είναι μέσα στο element div με το id τότε γράφεις:
div#aada p
Στην HTML αυτό θα επέλεγε:

Code:
<body>
    <p></p>
    <div>
        <p></p>
    </div>
    <div id="aada">
        <p></p> <!-- Αυτό! -->
    </div>
</body>

Τέλεια! Το είχα σκεφτεί ότι το έλεμεντ θα μπορούσε να μπει δίπλα απλα δν ήμουν σιγουρη.Ευχαριστώ πολύ!!! :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: d0do on November 08, 2011, 22:13:05 pm
Γεια. Προσπαθω να ανεβασω τη δευτερη εργασια και λαμβανω το εξης error:

( ! ) Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\wamp\www\index.php on line 53
Call Stack
#   Time   Memory   Function   Location
1   0.0007   419320   {main}( )   ..\index.php:0

Ξερει κανενας τι παιζει? Κανω κατι λαθος εγω?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 08, 2011, 22:37:07 pm
Δεν κάνεις κάτι λάθος, απλώς στέλνετε πολλοί μαζί... Δοκίμασε ξανά.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Issle on November 08, 2011, 23:46:47 pm
Quote
C:\wamp\www\index.php

 :o ΑΠΑΠΑ !!!!! Ντροπή !!!  ;D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on November 09, 2011, 00:00:36 am
Quote
C:\wamp\www\index.php

 :o ΑΠΑΠΑ !!!!! Ντροπή !!!  ;D

 ;D ;D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: λήθη on November 10, 2011, 15:35:24 pm
παιδια μια επισημανση..στο http://webseminars.ee.auth.gr/#lectures για να πας στις τελευταιες παρουσιασεις πρεπει να κανεις scroll μια ωρα..η μηπως μονο εγω το παθαινω..?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on November 10, 2011, 15:40:17 pm
όχι, δυστυχώς και εγώ το παθαίνω αυτό..και δεν πάει και με κανένα άλλο τρόπο κάτω :/


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pap-x on November 10, 2011, 21:28:45 pm
παιδια μια επισημανση..στο http://webseminars.ee.auth.gr/#lectures για να πας στις τελευταιες παρουσιασεις πρεπει να κανεις scroll μια ωρα..η μηπως μονο εγω το παθαινω..?

Μπορείς να του συμπεριφερθείς σαν touch screen. Δηλαδή κράτα πατημένο το ποντίκι και κατέβασέ το απότομα. Θα φτάσει αμέσως στο τέλος.

Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Είπε ο Αντώνης ότι βρισκόμαστε στην μέση των παρουσιάσεων. Στα bullets στην αρχή έχει 17 θέματα και έχουμε καλύψει τα 3 πρώτα μέχρι τώρα. Τα άλλα 14 θα τα καλύψουμε στα επόμενα 7 μαθήματα?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pepper ann on November 10, 2011, 21:49:18 pm
ρε παιδιά.
κάθε βδομάδα θα έχουμε εργασία?
 :???:


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 10, 2011, 21:59:06 pm

Μπορείς να του συμπεριφερθείς σαν touch screen. Δηλαδή κράτα πατημένο το ποντίκι και κατέβασέ το απότομα. Θα φτάσει αμέσως στο τέλος.

Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Είπε ο Αντώνης ότι βρισκόμαστε στην μέση των παρουσιάσεων. Στα bullets στην αρχή έχει 17 θέματα και έχουμε καλύψει τα 3 πρώτα μέχρι τώρα. Τα άλλα 14 θα τα καλύψουμε στα επόμενα 7 μαθήματα?

καποια απο τα bullets που αναφερονται περιλαμβανονται σε μια διαλεξη. ας πουμε την επομενη φορα θα κανουμε τα εισαγωγικα της php και μετα το στησιμο σερβερ. 2 σε 1 νοικοκυρεμενα!  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 10, 2011, 22:11:02 pm
Quote
C:\wamp\www\index.php

 :o ΑΠΑΠΑ !!!!! Ντροπή !!!  ;D

Χρησιμοποιούμε 1 σύστημα windows και 1 linux :-)

Λήθη, Νάσια, καλύτερα τώρα;

pepperann: όχι απαραίτητα κάθε εβδομάδα...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: λήθη on November 10, 2011, 22:26:31 pm
Quote
C:\wamp\www\index.php

 :o ΑΠΑΠΑ !!!!! Ντροπή !!!  ;D

Χρησιμοποιούμε 1 σύστημα windows και 1 linux :-)

Λήθη, Νάσια, καλύτερα τώρα;

pepperann: όχι απαραίτητα κάθε εβδομάδα...

nope, akoma to idio


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 10, 2011, 22:48:52 pm
Ανοίγουν στην τελευταία παρουσίαση/εργασία.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Ευχαριστο Διαλειμμα on November 10, 2011, 23:48:17 pm
Ανοίγουν στην τελευταία παρουσίαση/εργασία.

Δεν ισχύει. Τουλάχιστον όχι στο δικό μου υπολογιστή.

ctrl+F5 και δούλεψε... Ευχαριστούμε για τη διευκόλυνση!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pepper ann on November 10, 2011, 23:52:40 pm
Ανοίγουν στην τελευταία παρουσίαση/εργασία.
πω.
μπράβο ρε τεντ.χρειαζόταν :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: soso on November 12, 2011, 21:44:52 pm
Το Dashboard σίγουρα δέχετε .rar?? Γιατί πάω να το ανεβάσω και μου βγάζει

Quote
Κατάσταση: Εντοπίστηκε λάθος δομή της σελίδας. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις οδηγίες.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 12, 2011, 21:48:55 pm
Δέχεται, ναι. ρίξε μια ματιά στις οδηγίες της εργασίας :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: soso on November 13, 2011, 20:41:39 pm
Δέχεται, ναι. ρίξε μια ματιά στις οδηγίες της εργασίας :)

Αχ, βρε αγόρι μου. Τις διάβασα τις οδηγίες. Αλλά και σήμερα πάω να το ανεβάσω και δεν αναβαίνει. μου βγάζει το ίδιο πρόβλημα. Να το στείλω σε σένα μέσω e-mail να μου πεις τι φταίει και δεν ανεβαίνει?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 13, 2011, 21:41:22 pm
Ναι, στείλε μου


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Panosh on November 14, 2011, 23:33:24 pm
Θα έχει εργασία την Τετάρτη; (αν επιτρέπεται το spoiling :P)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 15, 2011, 10:42:58 am
Δε θα βάλουμε εργασία την Τετάρτη, θα έχετε ρεπό το ΣΚ :D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Panosh on November 15, 2011, 11:09:42 am
Δε θα βάλουμε εργασία την Τετάρτη, θα έχετε ρεπό το ΣΚ :D
Nice.  8))


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: anchelon on November 15, 2011, 15:16:39 pm
Δε θα βάλουμε εργασία την Τετάρτη, θα έχετε ρεπό το ΣΚ :D
Πάλι καλά με σώζετε!!! :) :) :D :D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on November 15, 2011, 15:18:28 pm
Δε θα βάλουμε εργασία την Τετάρτη, θα έχετε ρεπό το ΣΚ :D
Πάλι καλά με σώζετε!!! :) :) :D :D

θα αποδοσεις 100% στη c++  :D :D ;D ;D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: aleeeee on November 15, 2011, 18:40:22 pm
Και τώρα, με τα καινούρια δεδομένα, αν έχουμε κατάληψη θα γίνει κανονικά το σεμινάριο;;;;;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: adianohtos on November 15, 2011, 19:45:39 pm
Τα σεμινάρια είναι ανεξάρτητα της σχολής και των αποφάσεων της, οπότε δεν νομίζω να μην γίνουν...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: 4Dcube on November 15, 2011, 21:01:06 pm
βασικά, είναι στην ευχέρεια των καταληψιών αν τ'αφήσουν


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Tracy_McGrady on November 15, 2011, 21:26:13 pm
Είχε ρωτήσει παλαιότερα ένα παιδί σε περίπτωση κατάληψης τι γίνεται και του απάντησαν ότι είναι ανεξάρτητο το σεμινάριο από τη σχολή μας...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 15, 2011, 21:34:24 pm
Είχε ρωτήσει παλαιότερα ένα παιδί σε περίπτωση κατάληψης τι γίνεται και του απάντησαν ότι είναι ανεξάρτητο το σεμινάριο από τη σχολή μας...

ισχύει αυτό που λες γιατί τα σεμινάρια γίνονται στο χώρο της κοσμητείας. Τώρα αν αύριο έρθουν και αποκλείσουν το φουαγιέ, κλέψουν τον προτζέκτορα του αντώνη, σπάσουν το μακ του γιάννη κτλ ναι τότε προφανώς δε θα γίνει.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 15, 2011, 22:22:51 pm
Η διάλεξη θα γίνει κανονικά αύριο. :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pap-x on November 15, 2011, 23:34:22 pm
Με τι θέμα?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 16, 2011, 10:41:47 am
Θα μας μιλήσει ο Αντώνης για PHP, κάποια βασικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τελεστές, μεταβλητές, συναρτήσεις, δομές επιλογής, επαναληπτικές δομές, χειρισμός φορμών με PHP κ.α.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: λήθη on November 16, 2011, 13:48:10 pm
mia mikri boi9eia

http://instacss.com/


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 16, 2011, 14:43:58 pm
Η σημερινή διάλεξη αναβάλλεται λόγω 17/11 (και επεισοδίων στο χώρο του πολυτεχνείου). Επόμενο ραντεβού τη Δευτέρα 21/11.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: λήθη on November 16, 2011, 14:51:38 pm
wtf? τι επεισοδια?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 16, 2011, 14:57:45 pm
έσπασαν πράγματα στο κυλικείο, καρέκλες, τραπέζια, τζάμια κλπ... κι ακόμα είναι μέρα :p


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christineL on November 24, 2011, 17:49:32 pm
Ξέρουμε ποτε θα μπουν τα βιντεακια της δευτερας και τεταρτης?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 24, 2011, 18:31:36 pm
Ξέρουμε ποτε θα μπουν τα βιντεακια της δευτερας και τεταρτης?

χθες το παιδι που τραβουσε βιντεο δεν ηταν εκει και τραβηξε ο κημμυ (οποτε μην περιμενετε πολλα για την ποιοτητα της ληψης  :P) και σήμερα πήρε ο θάνος την κάμερα οπότε ενδέχεται της τετάρτης λίιιιιιγο να καθυστερήσει. Όταν εννοώ λίγο εννοώ μην το περιμένεις αύριο.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ΚΗΜΜΥ on November 24, 2011, 18:36:22 pm
Tσο και λο!

Απλα στα πρωτα λεπτα της δευτερης ωρας η θα γυρισετε λιγο το κεφαλι η την οθονη!

:D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ΚΗΜΜΥ on November 26, 2011, 00:57:01 am
Το βιντεο εχει αποψη._


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 26, 2011, 01:47:17 am
πως τα κατάφερες; :p


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ValmadiaN on November 28, 2011, 02:27:12 am
Έχω την εντύπωση ότι το κουμπί έξοδος δε δουλεύει στο dashboard.
Ή μήπως έχω μόνο εγώ το πρόβλημα...;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 28, 2011, 02:56:24 am
works for me. μπορείς να εξηγήσεις λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: dual on November 28, 2011, 16:09:29 pm
ενω βγαζει κανονικα το χερακι,  το κουμπι εξοδος απλα δεν πατιεται..


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 28, 2011, 18:16:11 pm
Τι browser και λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιείς;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: dual on November 29, 2011, 16:06:31 pm
firefox 8.0   win7


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 29, 2011, 16:38:12 pm
fixed, thanks for the report :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: anchelon on November 29, 2011, 17:24:36 pm
Πόσες εργασίες συνολικά θα πρέπει να δωθούν? ::)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: 4Dcube on November 29, 2011, 20:52:03 pm
το pdf της 10ης παρουσίασης είναι ίδιο με της 9ης


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on November 29, 2011, 22:39:11 pm
απο περιεργεια κυριως..ο αριθμος των σταλθεντων της 2ης εργασιας ειναι μεγαλυτερος/πολυ μεγαλυτερος/ισος απο αυτον της 4ης ; (οσων εχουν ερθει μεχρι τωρα δλδ)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 29, 2011, 23:18:03 pm
το pdf της 10ης παρουσίασης είναι ίδιο με της 9ης

problem solved. ευχαριστουμε κυβε για την παρατηρηση!  :)


απο περιεργεια κυριως..ο αριθμος των σταλθεντων της 2ης εργασιας ειναι μεγαλυτερος/πολυ μεγαλυτερος/ισος απο αυτον της 4ης ; (οσων εχουν ερθει μεχρι τωρα δλδ)

για στατιστικα στοιχεια απευθυνθειτε στον κ.Χρυσοπουλο και πεστε του να τα κανει illustrated!  :D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: d0do on November 30, 2011, 01:14:46 am
Γεια, μολις εκανα εγκατασταση το lamp-server σε xubuntu και δεν μπορω να κανω επικολληση η να κανω νεο αρχειο στο /var/www.
Τι κανω λαθος?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Chester on November 30, 2011, 08:45:18 am
Στην περίπτωση που η μία από τις 4 μέχρι τώρα εργασίες που έχουμε στείλει δεν έχει γίνει αποδεκτή (π.χ η δεύτερη), αυτό επηρεάζει κάτι ή μετράτε και την προσπάθεια;  :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: christinette on November 30, 2011, 10:22:06 am
Στην περίπτωση που η μία από τις 4 μέχρι τώρα εργασίες που έχουμε στείλει δεν έχει γίνει αποδεκτή (π.χ η δεύτερη), αυτό επηρεάζει κάτι ή μετράτε και την προσπάθεια;  :P

όπως είπε ο Αντώνης ή ο Θεοδόσης (δεν θυμάμαι καλά) στην παρουσίαση για την αυτοκριτική της πρώτης εργασίας έχετε την ευκαιρία να "κοπείτε" σε μία μόνο εργασία αρκεί οι υπόλοιπες να είναι σωστές. Όταν λέω ευκαιρία εννοώ για να πάρετε την πιστοποίηση αλλιώς το σεμινάριο μπορείτε να το παρακολουθείτε κανονικά.  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: d0do on November 30, 2011, 10:42:19 am
καμια ιδεα για τον server σε xubuntu?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: maya_the_bee on November 30, 2011, 10:59:23 am
Παράταση..πλσ.. :(


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: alekos on November 30, 2011, 11:02:22 am
Γεια, μολις εκανα εγκατασταση το lamp-server σε xubuntu και δεν μπορω να κανω επικολληση η να κανω νεο αρχειο στο /var/www.
Τι κανω λαθος?
Κοίτα τα διακαιώματα του φακέλου. Πολύ πιθανό να πρέπει να είσαι root για να γράψεις μέσα.
Τότε με τερματικό πήγαινε στο directory και δώσε chmod 777 <path του φακέλου>.
Λίγο μπακαλίστικη επιλογή το 777 λύση αλλά για να δουλέψει στα γρήγορα αρκεί.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: d0do on November 30, 2011, 11:06:06 am
Γεια, μολις εκανα εγκατασταση το lamp-server σε xubuntu και δεν μπορω να κανω επικολληση η να κανω νεο αρχειο στο /var/www.
Τι κανω λαθος?
Κοίτα τα διακαιώματα του φακέλου. Πολύ πιθανό να πρέπει να είσαι root για να γράψεις μέσα.
Τότε με τερματικό πήγαινε στο directory και δώσε chmod 777 <path του φακέλου>.
Λίγο μπακαλίστικη επιλογή το 777 λύση αλλά για να δουλέψει στα γρήγορα αρκεί.
Ευχαριστω για την βοηθεια!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: codyssea on November 30, 2011, 12:58:39 pm
Οι διαφάνειες 9 και 10 είναι ακόμα ίδιες...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Chester on November 30, 2011, 14:06:45 pm

όπως είπε ο Αντώνης ή ο Θεοδόσης (δεν θυμάμαι καλά) στην παρουσίαση για την αυτοκριτική της πρώτης εργασίας έχετε την ευκαιρία να "κοπείτε" σε μία μόνο εργασία αρκεί οι υπόλοιπες να είναι σωστές. Όταν λέω ευκαιρία εννοώ για να πάρετε την πιστοποίηση αλλιώς το σεμινάριο μπορείτε να το παρακολουθείτε κανονικά.  :)

Μακάρι. Ευχαριστώ!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 30, 2011, 14:11:28 pm
δοκίμασες να τις κατεβάσεις ξανά από το server;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on November 30, 2011, 14:38:49 pm

όπως είπε ο Αντώνης ή ο Θεοδόσης (δεν θυμάμαι καλά) στην παρουσίαση για την αυτοκριτική της πρώτης εργασίας έχετε την ευκαιρία να "κοπείτε" σε μία μόνο εργασία αρκεί οι υπόλοιπες να είναι σωστές. Όταν λέω ευκαιρία εννοώ για να πάρετε την πιστοποίηση αλλιώς το σεμινάριο μπορείτε να το παρακολουθείτε κανονικά.  :)

Μακάρι. Ευχαριστώ!

κοπειτε = δε παραδιδω εργασια; η προαιρετικη ηταν μεσα στις υποψηφιες για την "ευκαιρια"; δηλαδη αμα δεν εχω παει την προαιρετικη μπορω να παραλειψω εργασια;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 30, 2011, 14:40:28 pm
ναι, μπορείς.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on November 30, 2011, 14:54:48 pm
ναι, μπορείς.

tnx man


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Eragon on November 30, 2011, 15:59:31 pm
το pdf της τελευταιας διαλεξης δεν κατεβαινει


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on November 30, 2011, 17:15:49 pm
+1 ισχύει


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 30, 2011, 17:43:32 pm
φυσικά και δεν κατεβαίνει, αφού το έγραψες λάθος, βιαστικέ Θεοδόση :p fixed, sorry...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on November 30, 2011, 17:44:18 pm
έεεελα μωρέ, άνθρωποι είμαστε! Θενξ Θεοδόση που το διόρθωσες!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 30, 2011, 23:30:38 pm
Μια που μιλάμε για MySQL, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το παρακάτω query:

SELECT COUNT( * ) AS howmany
FROM submission
WHERE assignmentid =4
GROUP BY userid
ORDER BY howmany DESC
LIMIT 0 , 20

Ποιός μπορεί να καταλάβει τι κάνει;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Burlitsa on November 30, 2011, 23:34:27 pm
den me vazei to sistima... 3erete ti paizei? to kanei k se allous?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 30, 2011, 23:39:33 pm
ποιό είναι το id σου;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: provataki on November 30, 2011, 23:40:48 pm
Μια που μιλάμε για MySQL, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το παρακάτω query:

SELECT COUNT( * ) AS howmany
FROM submission
WHERE assignmentid =4
GROUP BY userid
ORDER BY howmany DESC
LIMIT 0 , 20

Ποιός μπορεί να καταλάβει τι κάνει;

τη ζωή ευκολότερη;

τι κερδίζω;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on November 30, 2011, 23:45:39 pm
Όχι, δε νομίζω πως κάνει τη ζωή ευκολότερη. Συγκεκριμένα μετράει το πόσο δύσκολη είναι :p


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: provataki on December 01, 2011, 02:08:33 am
Όχι, δε νομίζω πως κάνει τη ζωή ευκολότερη. Συγκεκριμένα μετράει το πόσο δύσκολη είναι :p

εμείς λέμε πως η μέτρηση της δυσκολίας προσφέρει ως μέτρο ένα εργαλείο διευκόλυνσης.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 01, 2011, 11:52:04 am
κανεις το query;;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on December 01, 2011, 12:21:06 pm
Από τον πίνακα assignment (δηλαδή οι εργασίες μας) συγκεκριμένα από το 4ο assignment, με βάση το user id που μας έχει δώσει το σύστημα, θα επιστρέφει τον συνολικό αριθμό  εγγραφών σε κάθε πεδίο(όσες εργασιες έχουμε κάνει) από τα τελευταία 20 άτομα (φθίνουσα σειρά κατά τον παραπάνω συνολικό αριθμό) όπου αντί για όνομα, θα εμφανίζεται "howmany".. I think.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 01, 2011, 14:17:12 pm
you are correct! :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: inspired on December 03, 2011, 15:14:54 pm
διαλεξη 12, διαφανεια η/και βιντεακι??


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pepper ann on December 03, 2011, 15:32:41 pm
διαλεξη 12, διαφανεια η/και βιντεακι??
+1


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 03, 2011, 15:35:21 pm
22 πίθηκοι, 7 αντιλόπες και 1 ουρακοτάγκος εργάζονται πυρετωδώς μετρώντας τα bits για να συμπιέσουν το βίντεο και να μετατρέψουν τις διαφάνειες ώστε να τα έχουμε έτοιμες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: inspired on December 03, 2011, 16:01:52 pm
faster, FASTER! ^knuppel^
 ;D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 04, 2011, 16:06:46 pm
Monkeys did it! Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στη σελίδα του σεμιναρίου.

Mark, αυτό σημαίνει οτι το $res είναι boolean, δηλαδή οτι η mysql_query() επέστρεψε false αντί για το αποτέλεσμα της select. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους:

1) Δεν υπάρχει η βάση δεδομένων που επέλεξες.
2) Δεν υπάρχει ο πίνακας game ή το πεδίο storage.
3) Το ερώτημά σου έχει συντακτικό λάθος (Σε κάποια άλλη περίπτωση, αυτό που στέλνεις είναι σωστό. )

Για να δεις τι από τα παραπάνω ισχύει μπορείς να κάνεις το εξής:

$res = mysql_query( $sql );
if( $res === false ){
    echo mysql_error();
}


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pepe on December 04, 2011, 17:38:39 pm
22 πίθηκοι, 7 αντιλόπες και 1 ουρακοτάγκος εργάζονται πυρετωδώς μετρώντας τα bits για να συμπιέσουν το βίντεο και να μετατρέψουν τις διαφάνειες ώστε να τα έχουμε έτοιμες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα :)
Πώς τα πάει το ζωικό βασίλειο;  ::)
Οι διαφάνειες ανέβηκαν, έχουμε ελπίδες να έχουμε έτοιμο ΚΑΙ το βίντεο σήμερα; Κυριακή γαρ, είναι ίσως η μόνη ευκαιρία να ασχοληθούμε...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: kickass on December 04, 2011, 19:04:45 pm
Πρεπει να τα καταφεραν!!! Νομίζω ανέβηκε..  ;)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: The Stig on December 05, 2011, 17:05:01 pm
Ποιο είναι το θέμα της σημερινής διάλεξης?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on December 05, 2011, 17:13:29 pm
05/12
Σήμερα στις 7 θα δούμε πιο προχωρημένα πράγματα σε MySQL, καθώς και πραγματικά παραδείγματα σχεδίασης. Σας περιμένουμε!

 :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 05, 2011, 17:22:48 pm
Θα πούμε μερικά ακόμη πράγματα σε MySQL και μετά θα κάνουμε παραδείγματα πραγματικών εφαρμογών. Νομίζω πως η σημερινή διάλεξη θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και χρήσιμη :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: The Stig on December 05, 2011, 17:42:40 pm
Ευχαριστώ! Ένα λεπτό πριν γράψω, κοίταξα τη σελίδα και δεν είχαν κάνει update!!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Pascuale on December 06, 2011, 00:32:17 am
Παιδια θυμαστε πως αλλάζαμε κωδικό στο mySql console? Η έστω πως κανω reset τους κωδικούς???
Προσπαθώ να μπώ απο τον Wamp στο phpmyadmin και βγαζει:
"Forbidden

You don't have permission to access /phpmyadmin/ on this server"

Έβαλα στο config.inc.php τον κωδικό μου αλλά πάλι τπτ...

Ξέρω οτι σε κάποιο βίντεο είναι σίγουρα, αλλά ψάχνω και δεν το βρίσκω!!! :D
Ευχαριστώ
 :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: banis on December 06, 2011, 00:50:23 am
Για να κάνεις αλλαγή password ...

1) Πας Wamp ----> MySQL ----> MySQL Console

2) Μόλις ανοίξει η κοσνόλα γράφεις τον παρακάτω κώδικα ...

mysql>update user
------> set password = PASSWORD ( ' βαζεις το password που θες ' )
------> where user = ' root '
------> ;

3) mysql> FLUSH PRIVILEGES;
4)exit

και τελείωσες ... λογικά την επόμενη φορά που θα πας να ξανανοίξεις τη βάση θα πρέπει να πληκτρολογήσεις το σωστό password για να μπεις ... 


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Pascuale on December 06, 2011, 01:07:25 am
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση bani. Το δοκίμασα, αλλά μάλλον δεν φταίει αυτο γιατί ακόμα το ίδιο μου βγάζει.
Δε ξέρω θα το ψάξω και ελπίζω να την παλέψω... (αν και έχω το προαίσθημα ότι είναι κάτι χαζό και απλό και μου σπάει τα νεύρα!! >:()
Πάντως ευχαριστώ :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: kickass on December 06, 2011, 02:47:28 am
Pascuale εχω το ιδιο πρόβλημα.. Λεω να δοκιμασω uninstall τον wamp και ξανα απο την αρχη.. Αν βγάλεις ακρη πλιζ ενημέρωσε...  ;)

Επίσης στο team, αν γίνεται ανεβάστε σύντομα το βιντεο για να βοηθηθουμε με τα παραδειγματα που κάνατε, εμεις που δεν μπορεσαμε να παρεβρεθουμε σημερα...  ^beg^   :D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: banis on December 06, 2011, 14:02:11 pm
Δοκιμάστε να συνδεθείτε ως http://127.0.0.1/phpmyadmin ... αντί για http://localhost/phpmyadmin ...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Tracy_McGrady on December 06, 2011, 14:15:54 pm
Pascuale εχω το ιδιο πρόβλημα.. Λεω να δοκιμασω uninstall τον wamp και ξανα απο την αρχη.. Αν βγάλεις ακρη πλιζ ενημέρωσε...  ;)

Επίσης στο team, αν γίνεται ανεβάστε σύντομα το βιντεο για να βοηθηθουμε με τα παραδειγματα που κάνατε, εμεις που δεν μπορεσαμε να παρεβρεθουμε σημερα...  ^beg^   :D
Πάνε απο τον wamp και άνοιξε το phpmyadmin γιατί μπορεί να χρησιμοποιείς άλλον browser δηλ. Mozilla αντί του browser που το ανοίγεις!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Chester on December 06, 2011, 14:37:53 pm
Επειδή το πρόγραμμα της εξεταστικής έχει βγει και επειδή θέλοντας και μη σε αυτή τη σχολή που είμαστε πρέπει να έχεις μία αρίστη προετοιμασία ώστε να καταφέρεις να ανταπεξέλθεις στην εξεταστική, έχω μία(δύο) σημαντικές απορίες που καλό θα ήταν οι αρμόδιοι των Σεμιναρίων να με/μας διαφωτίσουν.

  • Μέχρι πότε αναμένεται να συνεχιστούν οι διαλέξεις/σεμινάρια;
Edit
  • Παρομοίως και για τις εργασίες πόσες ακόμα.


Ξέρω, τα σεμινάρια είναι προσωπική επιλογή του καθενός και αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μπορεί απλά να μην συνεχίσει.  Απλά μία ενημέρωση ώστε να οργανώσουμε και εμείς τον χρόνο μας πιστεύω θα βοηθούσε σημαντικά.

Ευχαριστώ.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on December 06, 2011, 15:17:39 pm
Επειδή το πρόγραμμα της εξεταστικής έχει βγει και επειδή θέλοντας και μη σε αυτή τη σχολή που είμαστε πρέπει να έχεις μία αρίστη προετοιμασία ώστε να καταφέρεις να ανταπεξέλθεις στην εξεταστική, έχω μία(δύο) σημαντικές απορίες που καλό θα ήταν οι αρμόδιοι των Σεμιναρίων να με/μας διαφωτίσουν.

  • Μέχρι πότε αναμένεται να συνεχιστούν οι διαλέξεις/σεμινάρια;
  • Παρομοίως και για τις εργασίες.[/li]
Ξέρω, τα σεμινάρια είναι προσωπική επιλογή του καθενός και αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μπορεί απλά να μην συνεχίσει.  Απλά μία ενημέρωση ώστε να οργανώσουμε και εμείς τον χρόνο μας πιστεύω θα βοηθούσε σημαντικά.

Ευχαριστώ.

ποσες ακομα;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 06, 2011, 19:07:24 pm
Το αρχικό πλάνο ήταν να τελειώσουμε τις διαλέξεις 18/1. Ωστόσο αφού η εξεταστική θα αρχίσει Ιανουάριο φέτος, αυτό μάλλον θα αλλάξει. Αυτές τις μέρες θα επαναπροσδιορίσουμε την ύλη και τις διαλέξεις και θα σας ενημερώσουμε. Σχετικά με τις εργασίες, δε θα είναι πολλές ακόμα... (μια ή δύο θα έλεγα, χωρίς να είναι σίγουρο).


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: soso on December 06, 2011, 19:35:33 pm
Ερώτηση: Υπάρχει κανένα πρόγραμμα που να μου βγάζει τα συντακτικά λάθη στην PHP? Γιατί ενώ ο validator με συγχαίρει, o Dashboard δεν δέχεται την εργασία μου.  :'(


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 06, 2011, 19:40:43 pm
ναι. ο Apache :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Chester on December 07, 2011, 00:31:54 am
Το αρχικό πλάνο ήταν να τελειώσουμε τις διαλέξεις 18/1. Ωστόσο αφού η εξεταστική θα αρχίσει Ιανουάριο φέτος, αυτό μάλλον θα αλλάξει. Αυτές τις μέρες θα επαναπροσδιορίσουμε την ύλη και τις διαλέξεις και θα σας ενημερώσουμε. Σχετικά με τις εργασίες, δε θα είναι πολλές ακόμα... (μια ή δύο θα έλεγα, χωρίς να είναι σίγουρο).


Ευχαριστώ πολυ  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 07, 2011, 03:36:04 am
soso, έχω αλλάξει το dashboard ώστε να σας εμφανίζει τα μηνύματα. Ωστόσο όταν θα πρέπει να φτιάξετε δικές σας σελίδες δεν θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο με το dashboard... Ο στόχος είναι να φτιάχνετε την εργασία σας στον apache που έχετε στήσει μαζί με το wamp, και αφού τη δοκιμάσετε εκεί να τη στείλετε σε εμάς.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pepe on December 07, 2011, 09:45:59 am
Θεοδόση, μπορείς να ανεβάσεις το βίντεο που είχατε δείξει σε μια διάλεξη που έδειχνε για το "φακέλωμα"-φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων που κάνει ο γοογλης;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: katerina1 on December 07, 2011, 12:30:48 pm
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση bani. Το δοκίμασα, αλλά μάλλον δεν φταίει αυτο γιατί ακόμα το ίδιο μου βγάζει.
Δε ξέρω θα το ψάξω και ελπίζω να την παλέψω... (αν και έχω το προαίσθημα ότι είναι κάτι χαζό και απλό και μου σπάει τα νεύρα!! >:()
Πάντως ευχαριστώ :)

Εκεί που λέει ότι δεν επιτρέπεται η σύνδεση έχει δίπλα ένα ερωτηματικό που γράφει "τεκμηρίωση".Αν το πατήσεις θα βγάλει τη σελίδα για να κάνεις login,βάλε σωστά το password και θα μπεί.Εγώ το δοκίμασα τυχαία κ έγινε.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Pascuale on December 07, 2011, 14:47:43 pm
@banis
Φίλε bani σωστός, ευχαριστώ ξανα! Το κολπάκι με το URL αντι του localhost πετυχε... :D
Απλα θα ήθελα να μάθω και το πως σου ηρθε η ιδέα, ή τι διαφορά έχουν αυτα τα δύο.
Παντως ευχαριστω, καλή συνέχεια!


Title: deleted
Post by: BOBoMASTORAS on December 07, 2011, 15:23:56 pm
deleted


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Δικαστής Μύρτιλος on December 08, 2011, 13:51:30 pm
Όταν λέει να επιλέξουμε τον τίτλο και την βαθμολογία των παιχνιδιών που είναι διαθέσιμα (στο 6)
εννοεί αυτά με  available = 1 στο storage => Αυτά που είναι είτε σε "Hard Disk" ή "PC Master";


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on December 09, 2011, 00:51:22 am
μαθαμε τιποτα για την υλη; επειδη ειπατε κατι για αλλαγη  ::)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: aggeliki on December 11, 2011, 16:37:17 pm
ξέρει κανείς να μου πει τι μπορεί να σημαίνει αυτό:
mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource
γιατι το mysql_num_rows το χρησιμοποιήσα και σε άλλο ερώτημα και δεν είχε κανένα πρόβλημα


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Mistoklas on December 11, 2011, 18:07:45 pm
ξέρει κανείς να μου πει τι μπορεί να σημαίνει αυτό:
mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource
γιατι το mysql_num_rows το χρησιμοποιήσα και σε άλλο ερώτημα και δεν είχε κανένα πρόβλημα

resource είναι η έξοδος- επιστρεφόμενη τιμή του mysql_query όταν κάνεις select.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: aggeliki on December 11, 2011, 18:44:32 pm
απλά την πρώτη φορά που χρησιμοποιώ το mysql_num_rows δεν έχει πρόβλημα ενώ τη δεύτερη φορά μου εμφανίζει αυτό το μνμ στο dashboard και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Mistoklas on December 11, 2011, 19:15:30 pm
αν μπορείς διευκρίνισε λίγο περισσότερο.ίσως λίγος κώδικας θα βοηθούσε να καταλάβουμε
και μεις κ να βρούμε το λάθος.   


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: aggeliki on December 11, 2011, 21:22:59 pm
$count=mysql_num_rows($a1);
   for($i=0; $i<$count; ++$i)
   {
   $row = mysql_fetch_array($a1);
                ......}
οπου a1 είναι ειναι το $a1= mysql_query που περιέχει μέσα το ερώτημα
την πρώτη φορά που το χρησιμοποιώ ολα οκ αλλά από τη δεύτερη φορά και μετά μου βγάζει το μνμ που έγραψα πιο πάνω.


Title: deleted
Post by: BOBoMASTORAS on December 13, 2011, 17:36:50 pm
deleted


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: adianohtos on December 14, 2011, 01:44:57 am
Ειναι γνωστο ποτε τελειωνουν τα σεμιναρια και ποσες εργασιες ακομα θα ανατεθουν στον λαο;;  :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Yiaketiyiak on December 14, 2011, 15:58:42 pm
Νομίζω ότι τα έχω μπλέξει λίγο με το demo blog των σεμιναρίων. Καταρχήν δε χρειάζεται να κάνουμε κάποια βάση για να τρέξει? Και ποια θα είναι αυτή?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on December 14, 2011, 17:23:30 pm
Ειναι γνωστο ποτε τελειωνουν τα σεμιναρια και ποσες εργασιες ακομα θα ανατεθουν στον λαο;;  :P

https://www.thmmy.gr/smf/index.php?topic=47229.msg840231#msg840231


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: johnny_d on December 14, 2011, 17:25:36 pm
Νομίζω ότι τα έχω μπλέξει λίγο με το demo blog των σεμιναρίων. Καταρχήν δε χρειάζεται να κάνουμε κάποια βάση για να τρέξει? Και ποια θα είναι αυτή?
H βάση που θα δημιουργήσεις θα έχει το όνομα shoutbox. Επιπλέον, πρέπει να δημιουργήσεις ένα χρήστη σύμφωνα με τα στοιχεία στο db.php για πρόσβαση στη βάση.
Έπειτα στο dbschema.txt εμφανίζονται πληροφορίες για τους πίνακες της βάσης που πρέπει να φτιάξεις.

Να προσέξεις οι πίνακες να έχουν τα ίδια ονόματα στα πεδία όπως δίνονται για να δουλέψει ο κώδικας των αρχείων που έκαναν τα παιδιά!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: il capitano on December 14, 2011, 22:43:37 pm
Και που λέτε κατέβασα τις διαφάνειες της Δευτέρας, και δεν μπορώ να πάω στην σελίδα 2 (ούτε την 3, ούτε την 4 κ.ο.κ.) δοκίμασα enter, click, scroll down, space, escape, backspace... τίποτε...

Το ίδιο και στην on-line version...

Με crome και ff...


Οκ, ήθελε το -> ή το  |         
                               \/


Πωτς γκενεν ατο? (αχ παλιά καλά μου pdfs)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Yiaketiyiak on December 15, 2011, 00:48:20 am
Νομίζω ότι τα έχω μπλέξει λίγο με το demo blog των σεμιναρίων. Καταρχήν δε χρειάζεται να κάνουμε κάποια βάση για να τρέξει? Και ποια θα είναι αυτή?
H βάση που θα δημιουργήσεις θα έχει το όνομα shoutbox. Επιπλέον, πρέπει να δημιουργήσεις ένα χρήστη σύμφωνα με τα στοιχεία στο db.php για πρόσβαση στη βάση.
Έπειτα στο dbschema.txt εμφανίζονται πληροφορίες για τους πίνακες της βάσης που πρέπει να φτιάξεις.

Να προσέξεις οι πίνακες να έχουν τα ίδια ονόματα στα πεδία όπως δίνονται για να δουλέψει ο κώδικας των αρχείων που έκαναν τα παιδιά!

Δε λέω για το demo του shoutbox. Για το demo  του blog λέω στη 14η παρουσίαση (θέματα δομής). Δεν έχει κάποιο σχήμα για τη βάση ώστε να τη φτιάξω...   :-\


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pentium4 on December 15, 2011, 00:55:57 am
Επίσης τι γίνεται με τις διαφάνειες του javascript? Στο online έχει μόνο την πρώτη διαφάνεια, ενώ στο download έχει την πρώτη σελίδα και τους κώδικες. Τα έβαλα στον server αλλά πάλι την πρώτη σελίδα μόνο βγάζει. Τι πρέπει να κάνω?

πατησες το κατω βελακι; στο download απλα ανοιξα την σελιδα και ημουν οκ


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Joseph D. on December 15, 2011, 16:56:37 pm
Το site είναι down. Μπορείτε να το διορθώσετε;

Ή τουλάχιστον να ανεβάσει κάποιος την εκφώνηση της εργασίας MySQL;

EDIT: ΟΚ, μάλλον διορθώθηκε.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Yiaketiyiak on December 16, 2011, 15:32:28 pm
Τελικά ποια είναι η βάση δεδομένων για το demo : blog με δομή MVC της 14ης παρουσίασης (θέματα δομής)? Δεν υπάρχει κάποιο σχήμα για να κατασκευάσουμε τη βάση. Ξέρει κάποιος τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 16, 2011, 20:23:07 pm
sorry, την ανέβασα τη βάση, κατεβάστε πάλι το blog.rar.

Σχετικά με τις διαλέξεις και τις εργασίες, θα κάνουμε ακόμη 5 διαλέξεις (3 μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και 2 μετά τα Χριστούγεννα) και θα υπάρχει μια ακόμη εργασία για τα Χριστούγεννα.

Την Τετάρτη που μας έρχεται θα έχουμε δύο προσκεκλημένους ομιλητές. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: http://webseminars.ee.auth.gr/#lectures-19 ή και εδώ: https://www.facebook.com/events/309646999067845/


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on December 16, 2011, 20:35:15 pm
Αχ αχ 2 γαμάτες διαλέξεις που θα χάσω  :-[  Τί να κάνουμε..


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pap-x on December 18, 2011, 11:43:24 am
Παίζει να προλάβετε να ανεβάσετε τα βίντεο σήμερα? Για να μπορέσουμε να έρθουμε αύριο αυτοί που λείπαμε.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 18, 2011, 11:50:32 am
Δεν είμαι σίγουρος αν θα προλάβουν να ανέβουν τα βίντεο. Σε κάθε περίπτωση, ρίχνοντας μια ματιά στις διαφάνειες της Δευτέρας και της Τετάρτης νομίζω θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις 3 επόμενες διαλέξεις αυτής της εβδομάδας χωρίς πρόβλημα.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: il capitano on December 20, 2011, 14:31:41 pm
Γενικά μπορεί κάποιος απ' το team να μου εξηγήσει σε 5-10 γραμμές (όχι κώδικα, κανονικές :P) το σκεπτικό με το οποίο μπήκε η τελευταία εργασία? Γιατί εγώ το θεωρώ λίγο-πολύ άκυρο να ζητηθεί κάτι τέτοιο...


(Ναι είμαι και 'γω απ' αυτούς που λατρεύουν τα πράματα που μπορεί να κάνει ένα CMS)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: athen on December 20, 2011, 19:07:52 pm
σημερα δεν υποτιθεται οτι ειχε διαλεξη??


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ΚΗΜΜΥ on December 20, 2011, 20:01:13 pm
σημερα δεν υποτιθεται οτι ειχε διαλεξη??


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ScytheB on December 20, 2011, 21:05:44 pm
Guys??? Γιατί ανεβάσατε πρώτα το video με την Jquery και οχι την Javascript;;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: soso on December 21, 2011, 11:08:02 am
η προθεσμία παράδοσης της τελευταίας εργασίας πότε είναι?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: adianohtos on December 21, 2011, 11:29:20 am
Μεχρι τις 25/12 λεει στο site...!! Ποτε ανεβηκε ρε παιδια; Δεν ειναι λιγο νωρις;!   :???:


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Chester on December 21, 2011, 11:34:10 am
Λάθος κάνεις. Μέχρι τις 25/12 λέει πρέπει να βρεις ομάδα να φτιάξεις και να δηλώσεις. Για την προθεσμία δεν υπάρχει κάτι νεότερο φαντάζομαι.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 21, 2011, 11:46:12 am
Μέχρι 25 θα πρέπει να δηλώσετε ομάδες. μέχρι τις 8/1/2012 είναι η προθεσμία της εργασίας


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: adianohtos on December 21, 2011, 11:48:19 am
Αααα οκ τοτε, σορι κιολας  :P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ΚΗΜΜΥ on December 22, 2011, 01:42:20 am
Τελικα τι εγινε χθες?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Δικαστής Μύρτιλος on December 22, 2011, 11:32:45 am
Για όποιον σκέφτεται hosting από GoDaddy:
http://www.businessinsider.com/godaddy-ceo-videotapes-himself-killing-an-elephant-2011-3


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: PanosGo on December 22, 2011, 12:39:35 pm
στο μέιλ για την δήλωση της ομάδας λέει ότι στέλνεις ένα για κάθε ομάδα... προφανώς σε αυτό το μέιλ στέλνεις τα id και τα ονόματα των μελών; ή πρέπει να στείλεις όνομα και e-mail γενικότερα της ομάδας;;; ρωτάω για διευκρίνιση και μόνο γιατί με μπέρδεψε έτσι όπως το γράφει...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 22, 2011, 14:04:03 pm
Τα δικά σας ονόματα και email, η ομάδα δε χρειάζεται να έχει αυτά τα στοιχεία. (βέβαια αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποιο όνομα για την ομάδα ή την εφαρμογή σας)

Την Τρίτη δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε την αναπλήρωση που θέλαμε, αλλά σας είχαμε ενημερώσει από τη Δευτέρα. Ελπίζω να μη δημιουργήθηκε κάποιο μπέρδεμα...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ΚΗΜΜΥ on December 22, 2011, 14:41:43 pm
Mπορουσε να βγει και μια ανοικοινωση στο σαιτ/φορουμ/φβ/τουιτερ... ;)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Chester on December 22, 2011, 18:42:19 pm
Σε περιπτωση που δεν θα βρισκομαστε εδω στις διακοπες αλλα σε κάποιο μερος που δεν θα εχουμε προσβαση στο ιντερνετ (αρα αδυναμια συνεργασιας με καποιο αλλο αγνωστο ατομο απο το φορουμ, διοτι δεν εχουμε καποιον γνωστο στα σεμιναρια), τοτε τι κάνουμε; Υπαρχει η δυνατοτητα να ασχοληθει καποιος μονος του;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 23, 2011, 02:00:15 am
Ναι. στείλε mail με τα δικά σου στοιχεία και πες μας οτι δε θέλεις να μπεις σε κάποια ομάδα


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 23, 2011, 02:23:01 am
Όσοι δεν έχετε βρει ομάδα για την τελευταία εργασία μπορείτε να μας στείλετε τα στοιχεία σας και θα σας βοηθήσουμε εμείς. Αν θέλετε για κάποιο λόγο να κάνετε ομάδες μικρότερες των τριών εξηγήστε μας γιατί.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: johnny_d on December 23, 2011, 16:43:24 pm
Δεν μπορώ να μπω στο webseminars.ee.auth.gr..Είναι down? Μπορείτε να το διορθώσετε?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 23, 2011, 17:04:56 pm
Έχουμε ένα μη προγραμματισμένο downtime λόγω hardware failure (κάηκε κάποιο UPS). Θα επανέλθουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Lampros on December 24, 2011, 16:42:57 pm
Για να ανεβάσω την εφαρμογή μου κανονικά στο δίκτυο τι πρέπει να κάνω?
Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το hosting?Πρέπει να πληρώσω?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: plagakis on December 24, 2011, 23:09:07 pm
Φαντάζομαι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το users.auth.gr/username που έχουμε, έτσι δεν είναι; Τώρα, για μετέπειτα hosting, βλέπουμε...


Title: deleted
Post by: BOBoMASTORAS on December 24, 2011, 23:51:37 pm
deleted


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 25, 2011, 00:27:02 am
Το αριστοτέλειο νομίζω πως παρέχει χώρο για PHP και MySQL αλλά δεν το έχω ψάξει ποτέ. Θα προσπαθήσω να ρίξω μια ματιά, αλλά αν ξέρει κάποιος πως και που ας μας πει.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ValmadiaN on December 25, 2011, 11:38:25 am
Να κάνω κι εγώ μια ερωτησούλα;
Όταν σας στείλουμε το μέιλ για την δήλωση της ομάδας ,
να περιμένουμε κάποια απάντηση για επιβεβαίωση της εγγραφής
ή όχι ;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 25, 2011, 11:54:20 am
αν σας απαντήσουμε κάτι δεν πήγε καλά :p


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nohponex on December 25, 2011, 12:46:19 pm
Το αριστοτέλειο νομίζω πως παρέχει χώρο για PHP και MySQL αλλά δεν το έχω ψάξει ποτέ. Θα προσπαθήσω να ρίξω μια ματιά, αλλά αν ξέρει κάποιος πως και που ας μας πει.

Υπάρχει η υπηρεσία "Δυναμικός ιστοχώρος" στις προσωπικές σελίδες και σου δίνουν ένα subdomain username.webpages.auth.gr
μετά από αίτηση στο https://accounts.auth.gr/home/personalWebPages.php


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: ValmadiaN on December 25, 2011, 13:24:52 pm
αν σας απαντήσουμε κάτι δεν πήγε καλά :p

Τότε χαίρομαι που δεν έχετε απαντήσει !!!  :D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Joseph D. on December 25, 2011, 15:27:16 pm
αν σας απαντήσουμε κάτι δεν πήγε καλά :p

Τότε χαίρομαι που δεν έχετε απαντήσει !!!  :D

Μη σώσετε και μας απαντήσετε! ;D


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: rspappas on December 26, 2011, 21:37:23 pm
Το αριστοτέλειο νομίζω πως παρέχει χώρο για PHP και MySQL αλλά δεν το έχω ψάξει ποτέ. Θα προσπαθήσω να ρίξω μια ματιά, αλλά αν ξέρει κάποιος πως και που ας μας πει.

Υπάρχει η υπηρεσία "Δυναμικός ιστοχώρος" στις προσωπικές σελίδες και σου δίνουν ένα subdomain username.webpages.auth.gr
μετά από αίτηση στο https://accounts.auth.gr/home/personalWebPages.php

εκανα αιτηση, ειχε μια ερωτηση που δεν καταλαβα (τι λογισμικο θα εγκαταστησω στο plesk)

περιμενω απαντηση. λογικα ενεκα των γιορτων, θα αργησει


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: plagakis on December 27, 2011, 16:17:21 pm
Λογισμικό φαντάζομαι εννοεί υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου (βλ. joomla) οπότε εγώ εκεί απάντησα τίποτε. Έκανα και γω αίτηση, αλλά είμαι σε φάση pending. Ελπίζω να μην κάνει κανένα αιώνα.  >:(


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 27, 2011, 16:19:18 pm
Μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάπτυξη σε κάποιον τοπικό server (στον υπολογιστή σας πχ) και όταν εγκριθεί ο λογαριασμός σας να μεταφερθείτε εκεί, για να μη χάσετε χρόνο σ' αυτό.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: plagakis on December 27, 2011, 16:23:28 pm
Ισχύει αλλά αλλιώς είναι να το βλέπεις online!  :D

btw να περιμένουμε δυσκολίες σε εξαγωγή-εισαγωγή βάσης κλπ όταν θα είναι να το μεταφέρουμε?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 27, 2011, 16:31:40 pm
Δεν ξέρω πως ακριβώς δουλεύουν στο plesk. Αλλά μέσω phpMyAdmin μπορείς αρκετά εύκολα να μεταφέρεις μια βάση...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pap-x on December 28, 2011, 12:07:33 pm
Κάποιες απορίες:

1. Αφού η HTML αφορά περιεγχόμενο, τότε γιατί στα περισσότερα demo της HTML5 βλέπουμε fancy γραφικά και εφφέ ενώ κάτι τέτοιο θα έπρεπε να έχει να κάνει με CSS ή JS? (δεν μπόρεσα να έρθω στην τελευταία παρουσίαση)

2. Γιατί πολύ συχνά σε μεγάλα projects βλέπω ότι χρησιμοποιούνται επιπλέον γλώσσες όπως Ruby, Python και Java? Τι θα μπορούσα να κάνω χρησιμοποιώντας αυτές τις γλώσσες που δεν μπορώ να κάνω με τις υπάρχουσες (php, js)? Πως γίνεται η ενσωμάτωση?

Ευχαριστώ πολύ όποιον επιχειρήσει να απαντήσει!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Issle on December 28, 2011, 12:38:19 pm
H php σκέτη δεν έχει τις επιδόσεις της java ή της C++ γιατί δεν είναι compiled αλλά script. Πέραν αυτού προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες π.χ. για να επικοινωνήσουν δυο χρήστες στην php τα δεδομένα πρέπει να πάνε στη βάση αφού το κάθε script τρέχει ξεχωριστά για κάθε χρήστη ενώ στη java μπορείς να έχεις ένα proccess threaded που εξυπηρετεί πολλούς χρήστες ταυτόχρονα και να κρατάς δεδομένα στη ram. Νομίζω κάτι τέτοιο έχει και η php με ορισμένα extensions.


Title: deleted
Post by: BOBoMASTORAS on December 28, 2011, 14:15:13 pm
deleted


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 28, 2011, 14:31:23 pm
pap-x,
1) Πολύ καλή η παρατήρησή σου. Η HTML5 μας δίνει μόνο το περιβάλλον (canvas, audio, video) για να αναπτύξουμε τέτοιες εφαρμογές, ενώ τα πιο απαιτητικά πράγματα σε γραφικά γίνονται με JavaScript, μέσω του WebGL. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε τη WebGL είναι επειδή μας παρέχει επιτάχινση γραφικών μέσω της κάρτας γραφικών, και άρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και πιο σύνθετα πράγματα. Η JavaScript είναι ο συνδετικός κρίκος, που είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση, την αναπαράσταση, την κίνηση κλπ των στοιχείων.

2) Οι γλώσσες που αναφέρεις (Ruby (on rails), Python, Java) χρησιμοποιούνται ουσιαστικά αντί για την PHP. Κάθε γλώσσα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Οι πρώτες δυο, καθώς και η PHP είναι scripting γλώσσες, δηλαδή δε γίνονται compile αλλά interpret.

Η PHP είναι η πιο δοκιμασμένη από αυτές, στον τομέα του web development, και χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των εφαρμογών. Ενδεικτικά, το facebook χρησιμοποιεί PHP για τη σελίδα που βλέπουμε. Σε ορισμένες πιο απαιτητικές εφαρμογές, όπως η πρόβλεψη του περιεχομένου που ενδιαφέρει κάποιο χρήστη, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και άλλες γλώσσες (όπως C ή C++) καθώς η PHP δεν προορίζεται για αλγοριθμικές εφαρμογές, και δεν έχει τόσο καλή διαχείριση μνήμης και CPU.

Σε ότι αφορά το cloud, η χρήση της PHP είναι πολύ εύκολη, και ειδικά σε έτοιμα clouds όπως αυτό της rackspace ή της amazon δε χρειάζεται καμια επιπλέον προσπάθεια από τον προγραμματιστή.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Issle on December 28, 2011, 15:35:36 pm
Quote
Ενώ στη java ο apache tomcat (ο ίδιος πιο βαρύς από τον απλό apache) κάνει διαρκώς επικοινωνία με την virtual machine της java η οποία είναι σε διαφορετικό process.

Δεν έχω ασχοληθεί με tomcat αλλά η λογική δε λέει οτι η βέλτιστη λύση είναι ο tomcat να είναι μία Java Application που τρέχει πάνω σε JVM και επικοινωνεί με τους browsers με nio sockets ?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Eru lluvatar on December 28, 2011, 15:44:44 pm
pap-x,
1) Πολύ καλή η παρατήρησή σου. Η HTML5 μας δίνει μόνο το περιβάλλον (canvas, audio, video) για να αναπτύξουμε τέτοιες εφαρμογές, ενώ τα πιο απαιτητικά πράγματα σε γραφικά γίνονται με JavaScript, μέσω του WebGL. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε τη WebGL είναι επειδή μας παρέχει επιτάχινση γραφικών μέσω της κάρτας γραφικών, και άρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και πιο σύνθετα πράγματα. Η JavaScript είναι ο συνδετικός κρίκος, που είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση, την αναπαράσταση, την κίνηση κλπ των στοιχείων.
Πιο απαιτητικά ιντερνετικά γραφικά από τα βίντεο που τώρα τρέχουν σε flash? :???:
Ένα παράδειγμα μπορείς να δώσεις?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on December 28, 2011, 15:47:46 pm
Το παιχνίδι με το οποίο έχω εθιστεί τις τελευταίες μέρες: https://skid.gamagio.com/play/


Title: deleted
Post by: BOBoMASTORAS on December 28, 2011, 18:42:03 pm
deleted


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: mark333 on January 02, 2012, 20:31:36 pm
Δεν μπορώ να βρώ έναν σοβαρό ΔΩΡΕΑΝ  ΕΝΤΕΛΩΣ web host. Και θέλω να είναι εντελώς δωρεάν. Κάποια πρόταση...?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: λήθη on January 02, 2012, 20:38:33 pm
dyndns και hostαρε το στο σπιτι σου


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Joseph D. on January 03, 2012, 20:50:12 pm
Τελικά η προθεσμία είναι πράγματι 8 Γενάρη 2012;
Νομίζω κι άλλος κόσμος είχε αναφέρει ότι δεν πολυβολεύει να έχουμε μόνο την περίοδο των γιορτών για να κάνουμε την εργασία.

Ελπίζω να πάρει κάποια παράταση. :-\


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: sofigami on January 03, 2012, 22:31:37 pm
Τελικά η προθεσμία είναι πράγματι 8 Γενάρη 2012;
Νομίζω κι άλλος κόσμος είχε αναφέρει ότι δεν πολυβολεύει να έχουμε μόνο την περίοδο των γιορτών για να κάνουμε την εργασία.

Ελπίζω να πάρει κάποια παράταση. :-\

Κι άλλος κόσμος ελπίζει, αν ακούν τα παιδιά..


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: The Stig on January 04, 2012, 01:40:39 am
Τελικά η προθεσμία είναι πράγματι 8 Γενάρη 2012;
Νομίζω κι άλλος κόσμος είχε αναφέρει ότι δεν πολυβολεύει να έχουμε μόνο την περίοδο των γιορτών για να κάνουμε την εργασία.

Ελπίζω να πάρει κάποια παράταση. :-\

+1


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Maverick on January 04, 2012, 02:17:30 am
+1


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: sarovios on January 04, 2012, 11:12:04 am
+1


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Wanderer on January 04, 2012, 12:26:33 pm
Για δωρεάν webhost που να υποστηρίζει όσα χρειάζεστε, νομίζω αυτό σας υπερκαλύπτει: http://www.000webhost.com ;)

Αν και προσωπικά το είχα χρησιμοποιήσει για να κάνω κάτι πάρα πολύ απλό, μου φάνηκε αρκετά αξιοπρεπές -και ούτε καν διαφημίσεις δεν σε υποχρεώνει να'χεις.

(edit: συγγνώμη αν το αναφέρω λίγο καθυστερημένα, αλλά δεν παρακολουθούσα τακτικά το τόπικ)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Lampros on January 04, 2012, 18:57:37 pm
Πρέπει να πάρει σίγουρα παράταση γιατί ακόμη δεν έχει ανέβει ούτε το βίντεο τις 17ης παρουσίασης


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pepper ann on January 05, 2012, 10:26:44 am
Ξέρουμε πόσες παρουσιάσεις έχουμε ακόμα;
:)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: TED on January 05, 2012, 16:02:31 pm
Μετά από το αίτημα αρκετών, η προθεσμία της τελευταίας εργασίας μεταφέρεται στις 23/1. Όσοι χρειάζονται τη βεβαίωση άμεσα ας επικοινωνήσουν μαζί μας.

pepper ann, 2 παρουσιάσεις ακόμα


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pepper ann on January 05, 2012, 16:10:45 pm

pepper ann, 2 παρουσιάσεις ακόμα
ευχαριστώ πολύ :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: nasia!! on January 16, 2012, 11:33:19 am
Εχμ, αν μπορούσατε να ανεβάσετε τις διαφάνειες από την τελευταία διάλεξη για την ασφάλεια..  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Panosh on January 16, 2012, 12:02:57 pm
Μπορει καποιος να πει αν οι διαλεξεις τελειωσαν/ αν θα γινει σημερα διαλεξη;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: mark333 on January 17, 2012, 15:42:58 pm
Κάποια σημάδια ζωής.....??? Anybody.....???


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: dora on January 22, 2012, 16:41:38 pm
Να κανω μια ερωτηση, εχουμε τελειωσει την σελιδα και προσπαθουμε να την ανεβασουμε στο  http://www.000webhost.com αλλα οταν παμε να δημιουργησουμε λογαριασμο βγαζει τα λαθοι που υπαρχουν στην εικονα
http://img545.imageshack.us/img545/6803/capturerzf.png
 Τη βαση την δημιουργησαμε οπως στο παραδειγμα του blog και εγινε ελεγχος της μεσω του phpmyadmin. Τι φταιει?? Μια βοηθεια και ληγει αυριο η προθεσμια!!!


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Joseph D. on January 22, 2012, 17:41:45 pm
Να κανω μια ερωτηση, εχουμε τελειωσει την σελιδα και προσπαθουμε να την ανεβασουμε στο  http://www.000webhost.com αλλα οταν παμε να δημιουργησουμε λογαριασμο βγαζει τα λαθοι που υπαρχουν στην εικονα
http://img545.imageshack.us/img545/6803/capturerzf.png
 Τη βαση την δημιουργησαμε οπως στο παραδειγμα του blog και εγινε ελεγχος της μεσω του phpmyadmin. Τι φταιει?? Μια βοηθεια και ληγει αυριο η προθεσμια!!!

Εκεί που κάνετε mysql_connect βγάλτε ως στοιχεία τα localhost, root και λοιπά ψιψιψόνια και βάλτε αυτά που σας δίνονται από το site. Τα γράφει κάπου εκεί στο SQL Management νομίζω, όπου φτιάξατε τη database.


Και να κάνω με τη σειρά μου μια ερώτηση αν και δεν είμαι σίγουρος αν ήδη απαντήθηκε. Το αν η εργασία που έχουμε στείλει qualify-άρει θα το μάθουμε κάπως; Θα μας σταλεί mail επιβεβαίωσης;


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: dora on January 22, 2012, 18:13:28 pm
Το καναμε αυτο και παλι δεν μας εκανε την συνδεση με την βαση. Μηπως φταινε τα δικαιωματα που ειναι ορισμενα για την βαση?? Εαν ναι πως αλλαζουν αυτα??


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: L on January 22, 2012, 19:56:21 pm
Quote from: Joseph D. link=topic=47229.msg848635#msg848635
  Το αν η εργασία που έχουμε στείλει qualify-άρει θα το μάθουμε κάπως; Θα μας σταλεί mail επιβεβαίωσης;
+1


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: lostakias on January 23, 2012, 02:02:13 am
Το καναμε αυτο και παλι δεν μας εκανε την συνδεση με την βαση. Μηπως φταινε τα δικαιωματα που ειναι ορισμενα για την βαση?? Εαν ναι πως αλλαζουν αυτα??

Κι εμείς έχουμε το ίδιο ακριβώς πρόβλημα,καθώς προσπαθούμε να την ανεβάσουμε στο host-ed.net που είναι επίσης δωρεάν.Μας βγάζει ακριβώς τα ίδια μηνύματα με τα δικά σου.Μέσω του control panel που προσφέρει το site έχω ανεβάσει όλα τα αρχεία της εργασίας,έχω φτιάξει την βάση,έναν χρήστη με όλα τα δικαιώματα πάνω στην βάση κι έχω βάλει τα αντίστοιχα στοιχεία στην mysql_connect.Στο wamp μας τρέχει κανονικότατα,αλλά εδώ τίποτα.Πιστεύω ότι ίσως πρέπει να τροποποιήσουμε το αρχείο config.inc.php-όπως κάναμε και στις προηγούμενες εργασίες-αλλά δεν ξέρω πως να αποκτήσω πρόσβαση σ'αυτό το αρχείο για το phpMyAdmin που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο site,διότι δεν είναι αποθηκευμένοι οι φάκελοί του στον υπολογιστή μου όπως συμβαίνει με το wamp...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Lampros on January 23, 2012, 12:38:44 pm
Πως μπορώ να δω στο 000webhost.com τι όνομα και password πρέπει να βάλω στη βάση δεδομένων?
Ξέρει κανείς?Ψάχνω πάρα πολύ ώρα και δεν το βρίσκω.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: provataki on January 23, 2012, 12:40:59 pm
Πως μπορώ να δω στο 000webhost.com τι όνομα και password πρέπει να βάλω στη βάση δεδομένων?
Ξέρει κανείς?Ψάχνω πάρα πολύ ώρα και δεν το βρίσκω.

στα στελνει στο mail σου.

αν θυμάμαι καλά, εσύ επιλέγεις τον κωδικό κιόλας.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Wanderer on January 23, 2012, 13:06:44 pm
στα στελνει στο mail σου.

αν θυμάμαι καλά, εσύ επιλέγεις τον κωδικό κιόλας.
+1 τον γράφει στο mail ποιός είναι... δεν τον επιλέγεις εξ'αρχής, αυτός που σου στέλνει είναι λίγο random από ό,τι θυμάμαι (και το username για τη βάση δεδομένων αν δεν απατώμαι)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Lampros on January 23, 2012, 13:07:56 pm
Άλλαξα το hostname αλλά ακόμη μου βγάζει

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'a4332681'@'localhost' (using password: NO) in /home/a4332681/public_html/TelikhErgasia/index.php on line 27

και

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/a4332681/public_html/TelikhErgasia/index.php on line 27

τι γίνεται?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Lampros on January 23, 2012, 13:32:15 pm
Πρέπει να αλλάξω και username και password πέρα απο το hostname?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Bazinga on January 23, 2012, 14:05:51 pm
Quote from: Joseph D. link=topic=47229.msg848635#msg848635
  Το αν η εργασία που έχουμε στείλει qualify-άρει θα το μάθουμε κάπως; Θα μας σταλεί mail επιβεβαίωσης;
+1

κάποιος από τα παιδιά του σεμιναρίου?περιμένουμε κάτι σαν οκ?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: dora on January 23, 2012, 14:46:02 pm
Θα δημιουργησεις την βαση μεσα απο ττην σελιδα, αφου δημιουργησεις την βαση τη σ βγαλει μια σελιδα που σ λεει οτι σε 1 λεπτα θα γινει η δημιουργια της και σ δινει ονομα server, username και password. Τα στοιχεια αυτα τα βαζεις στο αρχειο που κανεις την συνδεση με την βαση. Τελος πας και κανεις copy-paste τις εντολες για την δημιουργια της βασης μεσα στο mysql manager ( αν θυμαμαι καλα ) και ξανα ανεβασε τα αρχεια για σιγουρια.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Lampros on January 23, 2012, 14:59:00 pm
Θα δημιουργησεις την βαση μεσα απο ττην σελιδα, αφου δημιουργησεις την βαση τη σ βγαλει μια σελιδα που σ λεει οτι σε 1 λεπτα θα γινει η δημιουργια της και σ δινει ονομα server, username και password. Τα στοιχεια αυτα τα βαζεις στο αρχειο που κανεις την συνδεση με την βαση. Τελος πας και κανεις copy-paste τις εντολες για την δημιουργια της βασης μεσα στο mysql manager ( αν θυμαμαι καλα ) και ξανα ανεβασε τα αρχεια για σιγουρια.

Δεν κατάλαβα το τελευταίο κομμάτι...

Δημιουργείς την βάση ξανά στη σελίδα του webhost?Το κόπι-παστε γιατί το κάνεις τότε?


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: dora on January 23, 2012, 15:03:59 pm
δημιουργεις την βαση σαν ονομα και μετα μεσω του mysqlmanager κανεις copy-paste τις εντολες απο την βαση που ειχες κανει στο localhost. Αυτο προυποθετει να εχεις κανει την βαση export απο το localhost και να την εχεις διαμορφωσει λιγο οπως ειναι η βαση του παραδειγματος για το blog στην 14η συνεδρια αν θυμαμαι καλα.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Lampros on January 23, 2012, 15:25:37 pm
Θενκς για τα παραπάνω..

Χρειάζεται όμως και κάτι άλλο?γιατί ακόμη δε μπορεί να συνδεθεί με την βάση...

Αλλιώς πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να έχω κάνει λάθος


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: lostakias on January 23, 2012, 17:19:57 pm
Το καναμε αυτο και παλι δεν μας εκανε την συνδεση με την βαση. Μηπως φταινε τα δικαιωματα που ειναι ορισμενα για την βαση?? Εαν ναι πως αλλαζουν αυτα??

Κι εμείς έχουμε το ίδιο ακριβώς πρόβλημα,καθώς προσπαθούμε να την ανεβάσουμε στο host-ed.net που είναι επίσης δωρεάν.Μας βγάζει ακριβώς τα ίδια μηνύματα με τα δικά σου.Μέσω του control panel που προσφέρει το site έχω ανεβάσει όλα τα αρχεία της εργασίας,έχω φτιάξει την βάση,έναν χρήστη με όλα τα δικαιώματα πάνω στην βάση κι έχω βάλει τα αντίστοιχα στοιχεία στην mysql_connect.Στο wamp μας τρέχει κανονικότατα,αλλά εδώ τίποτα.Πιστεύω ότι ίσως πρέπει να τροποποιήσουμε το αρχείο config.inc.php-όπως κάναμε και στις προηγούμενες εργασίες-αλλά δεν ξέρω πως να αποκτήσω πρόσβαση σ'αυτό το αρχείο για το phpMyAdmin που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο site,διότι δεν είναι αποθηκευμένοι οι φάκελοί του στον υπολογιστή μου όπως συμβαίνει με το wamp...

Τελικά άλλαξα site και έκανα λογαριασμό στο http://www.000webhost.com και λύθηκε το θέμα με την πρόσβαση κατευθείαν.Με το που έφτιαξα την βάση και τον χρήστη και έβαλα τα αντίστοιχα στοιχεία στο mysql_connect...έτρεξε!Το μόνο πρόβλημα που μένει τώρα άλυτο είναι ότι όταν πάει να φορτώσει ένα από τα αρχεία με τα οποία κάνω εγγραφή στην βάση(doregister.php),βγάζει λευκή σελίδα και σταματά εκεί:-P...αλλά σε σχέση με πριν,καλά είμαστε...:-P


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: lostakias on January 23, 2012, 21:30:35 pm
Το καναμε αυτο και παλι δεν μας εκανε την συνδεση με την βαση. Μηπως φταινε τα δικαιωματα που ειναι ορισμενα για την βαση?? Εαν ναι πως αλλαζουν αυτα??

Κι εμείς έχουμε το ίδιο ακριβώς πρόβλημα,καθώς προσπαθούμε να την ανεβάσουμε στο host-ed.net που είναι επίσης δωρεάν.Μας βγάζει ακριβώς τα ίδια μηνύματα με τα δικά σου.Μέσω του control panel που προσφέρει το site έχω ανεβάσει όλα τα αρχεία της εργασίας,έχω φτιάξει την βάση,έναν χρήστη με όλα τα δικαιώματα πάνω στην βάση κι έχω βάλει τα αντίστοιχα στοιχεία στην mysql_connect.Στο wamp μας τρέχει κανονικότατα,αλλά εδώ τίποτα.Πιστεύω ότι ίσως πρέπει να τροποποιήσουμε το αρχείο config.inc.php-όπως κάναμε και στις προηγούμενες εργασίες-αλλά δεν ξέρω πως να αποκτήσω πρόσβαση σ'αυτό το αρχείο για το phpMyAdmin που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο site,διότι δεν είναι αποθηκευμένοι οι φάκελοί του στον υπολογιστή μου όπως συμβαίνει με το wamp...



Τελικά άλλαξα site και έκανα λογαριασμό στο http://www.000webhost.com και λύθηκε το θέμα με την πρόσβαση κατευθείαν.Με το που έφτιαξα την βάση και τον χρήστη και έβαλα τα αντίστοιχα στοιχεία στο mysql_connect...έτρεξε!Το μόνο πρόβλημα που μένει τώρα άλυτο είναι ότι όταν πάει να φορτώσει ένα από τα αρχεία με τα οποία κάνω εγγραφή στην βάση(doregister.php),βγάζει λευκή σελίδα και σταματά εκεί:-P...αλλά σε σχέση με πριν,καλά είμαστε...:-P

Εντάξει λύθηκε κι αυτό το πρόβλημα τελικά.Έπρεπε να σβήσω τα σχόλια που είχα βάλει στην δεύτερη γραμμή.Ενώ και πολλά άλλα αρχεία έχουν τέτοια σχόλια,μόνο για το doregister μου εμφάνιζε πρόβλημα.  Ό,τι να 'ναι δηλαδή...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Lampros on January 23, 2012, 22:14:26 pm
Μπράβο ρε σύ lostakia   ^caffine^ χάρη σε σένα και ενώ έψαχνα κι εγώ για τυχόν σχόλια που είχα, βρήκα το αληθινό πρόβλημα της δικιάς μου εργασίας ^peace^...είχα ξεχάσει να κλείσω ένα div


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: lostakias on January 23, 2012, 22:42:40 pm
Χαχα! Χαίρομαι που βοήθησα  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: L on February 03, 2012, 23:09:10 pm
Υπάρχει περίπτωση το Μάρτιο να γίνει τίποτα για Mobile εφαρμογές;  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: L on March 06, 2012, 22:01:38 pm
Ρε παιδιά βγάλτε καμία ανακοίνωση... Είπατε στις 18/2 ότι θα ενημερωνόμασταν εκείνη την εβδομάδα και έχουν περάσει πάνω από 15 μέρες..  :(

(sorry για το double post)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: pap-x on March 10, 2012, 22:11:02 pm
Ιδέα: Θα μπορούσατε να δημοσιεύσετε όλες τις εργασίες που κάναμε στο τέλος για να δούμε την δουλειά των συμφοιτητών μας. 1-2 που είδα ήταν πολύ αξιοπρεπείς.


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: L on March 18, 2012, 19:04:07 pm
Ιδέα: Θα μπορούσατε να δημοσιεύσετε όλες τις εργασίες που κάναμε στο τέλος για να δούμε την δουλειά των συμφοιτητών μας. 1-2 που είδα ήταν πολύ αξιοπρεπείς.

+1

Και κάτι ακόμα.. Αν και είναι κάπως αργά  :P παίζει να ανέβει η τελευταία διάλεξη;;  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: lostakias on April 22, 2012, 17:47:17 pm
+1
Ναι,θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν ανέβαινε έστω καμιά διαφάνεια με την τελευταία διάλεξη,για να ξέρουμε τι ειπώθηκε...


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: inspired on June 05, 2012, 11:57:22 am
ενα μικρο tease απο εργασια (γινεται δουλεια ακομη)  :)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: mark333 on June 07, 2012, 20:50:30 pm
Παιδιά αμα θέλετε ανεβάστε τις εργασίες να δουμε όλοι τι δουλεία έγινε.  ;)


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: Nickgian on October 18, 2018, 20:50:53 pm
Είμαι πρωτοετής φοιτητής με ενδιαφέρει η ανάπτυξη mobile apps πως μπορώ να συμμετάσχω;;;  ::)
sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) 


Title: Re: Ανοιχτά Σεμινάρια Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών
Post by: rspappas on October 19, 2018, 13:27:51 pm
δυστυχως, αυτο ηταν μια σειρα σεμιναριων που εγιναν το 2011.