THMMY.gr

Μαθήματα Βασικού Κύκλου => Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι => Topic started by: Alexkasgr on October 16, 2005, 11:42:57 am



Title: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Alexkasgr on October 16, 2005, 11:42:57 am
Επειδή, όπως όλοι έχουμε διαπιστώσει, το βιβλίο Ασκήσεων των Κυκλωμάτων περιέχει πολλά (αριθμητικά κυρίως) λάθη, κάνω εδώ μια προσπάθεια να τα καταγράψω, παρότι είχα βρει περισσότερα όταν διάβαζα και δεν τα σημείωσα.
Όποιος έχει βρει και άλλα, καλείται να τα προσθέσει έτσι ώστε η λίστα να σταλεί στον κ. Μάργαρη και να διορθωθούν στην επόμενη έκδοση, όπως ο ίδιος είχε ζητήσει.
(Ελπίζω μόνο να μην έχω κάνει εγώ λάθη!  :))

1)   Σελ. 2, σχήμα 1.7-2(β): Η φορά του ρεύματος i5(t) δεν είναι συζευγμένη (ωστόσο δεν επηρεάζεται η λύση της άσκησης).
2)   Σελ. 4, 5, σχήματα: Το ρεύμα i5(t) έχει ληφθεί και πάλι λάθος στα σχήματα (σύμπτωση??). Η άσκηση λύνεται με βάση το σωστό σχήμα και δεν υπάρχουν άλλα λάθη.
3)   Σελ. 14, σχέση 6: είναι v(t)=20*106t V (έχει παραληφθεί το t). Λάθος είναι όλη η σχέση 8 για την ενέργεια και το διάγραμμα 2.9-5 που προκύπτει βάσει αυτής.
4)   Σελ. 50, σχήμα 3.5-14(η,θ): Η αντίσταση είναι 1.82Ω αντί 2.44Ω (λάθος στην παράλληλη συνδεσμολογία) και τέλος η τάση είναι 32.72 αντί 43.87.
5)   Σελ. 73, σχέση 1:  iL(t)=iR(t)=i(t) (= αντί + στη σχέση).
6)   Σελ. 74, Εφαρμογή: Ιm=14.14/2.54=5.57Α, το οποίο αντικαθίσταται και στην τελευταία σχέση της σελίδας.
7)   Σελ. 77, σχέση 1: ίδιο λάθος με το 5).
8)   Σελ. 80, πρόβλημα 5.7-5: Σε όλες τις σχέσεις για το Χ4 να αντικατασταθεί το 5 με 4 και το -53ο με το +53ο, στο δε τελικό αποτέλεσμα να γραφεί 4ej(314t-127o) .
9)   Σελ. 81, σχέση 6: Χ1 = 0.707 – j1.707 και Χ2 = 1.848 < -67.5ο .
10)   Σελ. 103, σχέση 2: VL = I/jCω = Ι/Cω < -90ο (στο δέυτερο μέλος σβήνουμε το j).
11)   Σελ. 153, σχέσεις 3, 4: Έχει παραληφθεί το R2 από τον επιμεριστικό πολλαπλασιασμό με το R3 στη σχέση 2. Τελικά είναι Lx=R3C1R2.
12)   Σελ. 159, σχήμα 8.3-13(α): Τα j3 και j4 πρέπει να αλλάξουν αμοιβαία θέσεις και η άσκηση λύνεται κανονικά.
13)   Σελ. 195, σχέσεις 5, 6: Προκύπτει RTH = 1.52Ω και iSC = -7.37A. Αντίστοιχα διορθώνονται και οι τιμές στο σχήμα 9.7-12 που ακολουθεί.
14)   Σελ. 198, σχέση 1: J = 0.683 < -30ο . Όλα τα αποτελέσματα της άσκησης επηρεάζονται μετά από αυτό το λάθος.
15)   Σελ. 204, σχέση 2: ΖΤΗ =1.414 < -8.14ο . Και το ISC προκύπτει λάθος μετά από αυτό.
16)   Σελ. 232, σχέσεις 6, 8: Όπου υπάρχει Μ13 ή Μ31, το πρόσημο πριν από αυτό πρέπει να γίνει – αντί +.
17)   Σελ. 253, σχέση 5: Voc = 7.07Vs < 45ο (Λάθος αντικατάσταση του L11).
18)   Σελ. 310, σχέση 16: Ο πίνακας σύνθετων αντιστάσεων πρέπει να πολλαπλασιαστεί με τον πίνακα ρευμάτων [Ι1 Ι2].
19)   Σελ. 315: Z3 = 1Ω. Επίσης να διορθωθεί και στο σχήμα η τιμή της αντίστασης.
20)   Σελ. 319, σχέση 2: Τα B και C μέσα στον πίνακα θέλουν ένα -.
21)   Σελ. 321, σχέσεις 7, 9: Η 7 είναι λάθος, αφού πρέπει να προκύψει από τη κατά μέλη διαίρεση των 6 και 4. Αντίστοιχα επηρεάζεται και η 9.
22)   Σελ. 332, σχέσεις 1 και 2: Τα στοιχεία Ζ3 και Ζ3΄ θέλουν ένα -.
23)   Σελ. 347: Στα τελικά αποτελέσματα οι τιμές των R3 και R4 έχουν γραφεί ανάποδα.
24)   Σελ. 391, σχέσεις 11 και 12: <wL>=(1/2)*L*IL2=0.032 J και <wC>=0.032 J.

Τελικά, κρίνοντας βάσει του όγκου του βιβλίου και των πράξεων που περιέχει, ο αριθμός των λαθών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, ούτε και τόσο καθοριστικός για την κατανόηση των ασκήσεων.

Edit: Παρέλειψα να αναφέρω ότι αυτά είναι τα λάθη από τα Κεφάλαια 1-16 (Α'Τόμος) με εξαίρεση τα κεφάλαια 7, 15 και 16 στα οποία δεν είχα σημειώσει λάθη.


Title: Re: Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Appelsinpiken on August 08, 2006, 11:55:47 am
Έχω εντοπίσει κάποια λάθη στο βιβλίο ασκήσεων των κυκλωμάτων Ι, μόνο που δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστά...
Όποιος θέλει ας κάνει έναν κόπο να δει αν έχω δίκαιο:
1. άσκηση 8.8 βρίσκω αποτέλεσμα R2=C3*R4/C1 και C2=C1*R3/R4
2. άσκηση 8.11 βρίσκω Ε1=0,5Vs, E2= (-0.25+j0.25)*Vs και E3=(0.25-j0.25)
3. άσκηση 8.12 βρίσκω τα j1,e2 με αντίθετα πρόσημα
4. στο βιβλίο θεωρίας στη σελίδα 260 στο παραδ. 9-2.3 Vo=2V
5. στο βιβλίο θεωρίας σελ.263 παραδ.9.2-5(πρέπει να έχει λάθος πράξεις)
6. άσκηση 9.12 βρίσκω Rth=1.52Ω...
7. άσκηση 9.14 νομίζω πως υπάρχουν λάθη στις πράξεις
8. άσκηση 9.20 βρίσκω λάθος το Isc...

Τέλος, η απορία της ημέρας:
Στην άσκηση 9.19 που είναι συνδυασμός 9ου και 7ου κεφαλαίου,χρειάζεται να αποδείξω τη σχέση που ισχύει για τους κλάδους με ωμική συμπεριφορά ή τη χρησιμοποιώ κατευθείαν?


Title: Re: Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Kargas on August 12, 2007, 17:38:06 pm
όλες οι ασκήσεις βρίσκονται διορθωμένες σε αυτήν την σελίδα

http://genesis.ee.auth.gr/margaris/greek/courses/electric_circuits_i/index_exercises_i.htm (http://genesis.ee.auth.gr/margaris/greek/courses/electric_circuits_i/index_exercises_i.htm)


Title: Re: Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Ariel on August 22, 2007, 22:27:14 pm
παιδιά , επειδή στο λινκ που έδωσε ο Kargas  παραπάνω, δεν υπάρχουν οι λύσεις του 3, μπορεί κάποιος να ελέγξει το σχήμα 3.13 (στ) στη σελίδα 49 του βιβλίου ασκήσεων?Νομίζω οτι η αντίσταση δεν πρέπει να είναι 4 αλλά 3 Ω.
Είναι όντως τυπογραφικό ή κάνω εγώ λάθος?
Ευχαριστώ


Title: Re: Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ampoulog on August 22, 2007, 22:32:19 pm
Πολύ καλή δουλειά παιδιά .
Τόσο καιρώ νόμιζα ότι δεν ξέρω να λύνω ασκήσεις .
Τελικά το λάθος δεν ήταν δικό μου .
Ευχαριστώ!!!!!!!!!!!!


Title: Re: Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: daydreamer on March 03, 2008, 19:53:04 pm
Πολύ καλή δουλειά παιδιά .
Τόσο καιρώ νόμιζα ότι δεν ξέρω να λύνω ασκήσεις .
Τελικά το λάθος δεν ήταν δικό μου .
Ευχαριστώ!!!!!!!!!!!!

Θα ήθελα να ρωτήσω αν η έκδοση του βιβλίου των ασκήσεων που μοιράζεται τώρα έχει διορθωμένα τα λάθη που αναφέρονται σ' αυτό το θέμα ή όχι.

Επίσης αν κάποιος είχε πάρει το βιβλίο πριν το 2004 δικαιούται να πάρει δωρεάν τη νέα έκδοση (2004);


Title: Re: Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ampoulog on March 03, 2008, 20:39:32 pm
Πολύ καλή δουλειά παιδιά .
Τόσο καιρώ νόμιζα ότι δεν ξέρω να λύνω ασκήσεις .
Τελικά το λάθος δεν ήταν δικό μου .
Ευχαριστώ!!!!!!!!!!!!

Θα ήθελα να ρωτήσω αν η έκδοση του βιβλίου των ασκήσεων που μοιράζεται τώρα έχει διορθωμένα τα λάθη που αναφέρονται σ' αυτό το θέμα ή όχι.

Επίσης αν κάποιος είχε πάρει το βιβλίο πριν το 2004 δικαιούται να πάρει δωρεάν τη νέα έκδοση (2004);
Αυτή που μοιραζόταν πέρυσι δεν είχε διορθωμένα τα λάθη .
Για να το ελέγξεις μπορείς να κοιτάξεις την ημερομηνία έκδοσης του βιβλίου (αν υπάρχει) η να κάνεις μία απλή σύγκριση .
Προσωπικά δεν περιμένω να έχουν γίνει διορθώσεις .
Κρίνοντας τουλάχιστον από άλλα μαθήματα συνήθως περιοριζόμαστε σε παροράματα για να διορθώσουμε τα λάθη .



Title: Re: Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Mikros_Nikolas on March 03, 2008, 20:47:10 pm
Ναι... καθόμαστε σε κανένα ψηλό βουνό και αφουγκραζόμαστε τα λάθη.. :P
Παροράματα είναι και όχι πανοράματα!
(πλάκα κάνω ε!)

Πάντως πολύ καλή δουλειά, αν και θα έπρεπε να υπάρχουν τα παροράματα σε κάποιο φυλλάδιο, σε άλλα βιβλία υπάρχουν...


Title: Re: Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ampoulog on March 03, 2008, 20:53:20 pm
Ναι... καθόμαστε σε κανένα ψηλό βουνό και αφουγκραζόμαστε τα λάθη.. :P
Παροράματα είναι και όχι πανοράματα!
(πλάκα κάνω ε!)

Πάντως πολύ καλή δουλειά, αν και θα έπρεπε να υπάρχουν τα παροράματα σε κάποιο φυλλάδιο, σε άλλα βιβλία υπάρχουν...
Δίκιο έχεις , έτρωγα κάτι τριγωνάκια και είχα <<κολήσει >> ;D ;D


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: sarovios on June 10, 2008, 20:28:40 pm
Μπορει καποιος να κοιταξει το προβλημα 3.1 σελ 32.Στο σχημα λεει ανοιχτο κυκλωμα ομως μηδενιζει το v.Ειναι λαθος η δεν εχω καταλαβει κατι σωστα?


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: lynx on June 13, 2008, 21:11:08 pm
Μπορει καποιος να κοιταξει το προβλημα 3.1 σελ 32.Στο σχημα λεει ανοιχτο κυκλωμα ομως μηδενιζει το v.Ειναι λαθος η δεν εχω καταλαβει κατι σωστα?

το i είναι μηδενισμένο (άξονας των y => i=0)


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ion on June 14, 2008, 14:34:00 pm
Ε πείτε μου ρε παιδιά γιατί και στα "διορθωμένα" λάθος μου φαίνεται

Ασκ 9.10 εξίσωση νο 8! λάθος δν είναι το πρόσημο του -jωC4Vs7???


Και μία ερώτηση στην εξίσωση 4, γιατί δν περιλαμβάνει το Is1?

Έχω απελπιστεί γιατί με την θεωρία δν μπορω να λύσω ασκήσεις οπότε
"διαβάζω" τις ασκήσεις...
Δηλαδή τι?αφού καθε άσκηση έχει και τη δική της ιδιοτροπία


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ^^DaRk_HunTeR on June 14, 2008, 16:08:38 pm
αυτη η ασκηση λυνεται με Μετατοπιση πηγων σε 5 σειρες!!!
μην πεδευσαι με τον τροπο που το εχει λυσει στο βιβλιο των ασκησεων....
no point at all


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: glika on June 15, 2008, 13:36:36 pm
να ρωτησω κατι... η 9.23 αφου ειναι Vs=2^1/2Vσυνωt δεν επρεπε ο πυκνωτης να ειναι -j/ω στην συχνοτητα? εχει λαθος?


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ^^DaRk_HunTeR on June 15, 2008, 13:45:38 pm
ναι εχεις δικιο
απο οτι καταλαβα εγω παντως
παιρνει αυθαιρετα V=1 ω=1
αλλα εχει και αλλο λαθος η ασκηση(λογικα θα το αναφερατε πιο πανω)
αντι 2(j1-j2) δεν βαζει το 2 για δικους του λογους :P


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: glika on June 15, 2008, 13:58:15 pm
ναι οντως... κατι αλλο.. και η 9.10 ετσι οπως την λυνει το βιβλιο λαθος δεν ειναι? η εχει καποιο λογο που δεν βαζει το Ιs1  στην εξισωση 4?


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ion on June 15, 2008, 14:41:23 pm
ναι βασικά και μενα αυτή είναι η τεράστια απορία μου!

?

ΓΙΑΤΙ ΔΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΨΑΧΝΟΜΑΣΤΕ
ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΒΛΑΚΕΣ?

ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΣΟΥΝ 3-4 ΜΕΡΕΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ??


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: stergiosjo on June 15, 2008, 18:35:17 pm
δεν παιζει να χει και καμια σωστη ασκηση αυτο το βιβλιο!!!!!!!! μου χει σπασει τα νευρα >:(


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Πιστολέρο on June 15, 2008, 18:57:17 pm
σορι για το  ^off-topic^ αλλα στο βιβλίο της θεωρίας στη σελ264 εκεί που λέει -Ζ2J1+Z2J2+V4X=VS3     δεν έπρεπε να ήταν "-V4X"  ??? 


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ion on June 15, 2008, 20:15:14 pm
εδιτ : συμφωνώ με την γλύκα από κάτω


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: glika on June 15, 2008, 20:41:15 pm
εγω νομιζω οτι αυτη η σχεση εχει λαθος στο Vs3... επρεπε να ηταν -Vs3... το πρωτο μελος ειναι σωστο... ετσι νομιζω τουλαχιστον...


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: solli144 on September 02, 2008, 20:35:25 pm
σελ 216          ΖΤΗ=VOCISC

αυτό εδώ φάρσα είναι?   :o


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: solli144 on September 06, 2008, 20:37:52 pm
Πρόλογος βιβλίου ασκήσεων :
Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί μια από τις δικές μου προσπάθειες ανεύρεσης υποκατάστατων του ιδανικού.
                                                                                                    Νίκος Ι. Μάργαρης

Δεν πρόκειτε για αστείο. Μπορεί να το δει ο καθένας.


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: testiculos on September 06, 2008, 21:19:25 pm
Πρόλογος βιβλίου ασκήσεων :
Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί μια από τις δικές μου προσπάθειες ανεύρεσης υποκατάστατων του ιδανικού.
                                                                                                    Νίκος Ι. Μάργαρης

Δεν πρόκειτε για αστείο. Μπορεί να το δει ο καθένας.

+1
πιο ωραίος είναι όμως ο πρόλογος της δεύτερης έκδοσης...

    "Με ιδιαίτερα μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε οτι οι Φροντιστηριακές Ασκήσεις βοήθησαν σημαντικά τους φοιτητές μας. Αυτό αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στην εξαιρετική επίδοσή τους στις εξετάσεις(βλ Ιούνιος 08----->13/180) η οποία είναι πρωτοφανής.Γι αυτό τον λόγο αποφασίσαμε να προβούμε στην δεύτερη έκδοση του βιβλίου.[...]




Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: AgentCain on September 06, 2008, 21:27:41 pm
Έχουν αποκατασταθεί τα παροράματα που εντοπίστηκαν στη 1η έκδοση

Αν στις 3 ασκήσεις που κάνεις βρίσκεις και από 1 λάθος, εσείς οι παλιοί, πώς ήταν η 1η έκδοση άραγε?


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ~GiA~ on September 06, 2008, 22:11:27 pm
ναι οντως... κατι αλλο.. και η 9.10 ετσι οπως την λυνει το βιβλιο λαθος δεν ειναι? η εχει καποιο λογο που δεν βαζει το Ιs1  στην εξισωση 4?

ρε σεις αφου η εξισωση του 4ου κομβου ειναι γρ εξαρτημενη απο τις αλλες 3 ειναι το αθροισμα των αλλων 3 δεν θα ειχε νοημα να την επαιρνε κανονικα μαλλον το κανει αυτο ετσι για να βρει το Is1x και αν παρουμε αντοιστοιχα το ιδιο για την Is1χ με την 1η εξισωση απαλειφεται!!

παιζει να ειναι κατι απο αλγεβρα αργοτερα μποορει να το ψαξω περισσοτερο


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: solli144 on September 07, 2008, 13:47:38 pm
Όντως στην πρώτη έκδοση τα λάθη πρέπει να ήταν περισσότερα από τα σωστά χωρίς καμία υπερβολή


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: naranja verde on September 07, 2008, 20:14:15 pm
Ρε παιδιά, στην άσκηση 5.15 σελίδα 89 πως στο καλό βγάζει αυτο το νουμερο για όρισμα??

Είναι {L60o+Ltan-1(100/450) }.
E αυτό το πραγματάκι μας βγάζει 72.κάτι μοίρες..αυτος τις -107,47 που τις βρίσκει?????????????


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: AgentCain on September 07, 2008, 20:22:10 pm
Ρε παιδιά, στην άσκηση 5.15 σελίδα 89 πως στο καλό βγάζει αυτο το νουμερο για όρισμα??

Είναι {L60o+Ltan-1(100/450) }.
E αυτό το πραγματάκι μας βγάζει 72.κάτι μοίρες..αυτος τις -107,47 που τις βρίσκει?????????????


Αυτός το βρήκε λάθος και συ σωστά


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: naranja verde on September 07, 2008, 20:27:59 pm
Ουφ δεν αποτρελάθηκα δλδ ακόμα!!!

Επίσης θαυμάστε άλλες δημιουργίες στην άσκηση 6.1 σελίδα 94 πάνω-πάνω...
Προφανώς μάλλον το παρακάτω θελει να πει ο ποιητής:
Υeq=I/V=(50L-60o)/(150L-30o)=1/3L-30o

Αλλά ας μη γινόμαστε κακοι...ένα μηδενικούλι του έφυγε του ανθρώπου ε και σιγά πήγαν όπως να ναι όλα τα νούμερα παρακάτω....Απλά αν το κάναμε εμείς αυτο θα βρισκόμασταν κρεμασμένοι απο το λευκό πύργο και φυσικά όλη η άσκηση θα βαθμολογούνταν με ένα πανέμορφο κουλουράκι...(σικάλεως)


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Ariel on September 08, 2008, 11:06:18 am
Αλλά ας μη γινόμαστε κακοι...ένα μηδενικούλι του έφυγε του ανθρώπου ε και σιγά πήγαν όπως να ναι όλα τα νούμερα παρακάτω....Απλά αν το κάναμε εμείς αυτο θα βρισκόμασταν κρεμασμένοι απο το λευκό πύργο και φυσικά όλη η άσκηση θα βαθμολογούνταν με ένα πανέμορφο κουλουράκι...(σικάλεως)
Σωστόοοος !!!  8) 8)
Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση..σελ. 95, σχέση 6 τι αποτέλεσμα βρίσκετε καλά μου συμφορουμιτάκια?
Και επίσης μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει με τι μαγικά λύνεται το περίφημο θέμα του Μάργαρη με τις πολλές πηγές που πέφτει τα τελευταία 2 χρόνια και σφάζει κόσμο??? (αναλυτικά όμως ... )

edit : ή ας υποδείξει μια παρεμφερή άσκηση στο βιβλίο ασκήσεων..

Ευχαριστώ ! :)


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: naranja verde on September 08, 2008, 12:28:59 pm
Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση..σελ. 95, σχέση 6 τι αποτέλεσμα βρίσκετε καλά μου συμφορουμιτάκια?

Βασικά ίσως να είμαι λίγο ζαλισμένη από το ξενύχτι αλλά νομίζω ότι πάλι έβαλε ένα παραπανίσιο μηδενικό! ;D
Αφου μας λέει ω=200rad/s στη σχέση 6 βάζει 2000!Βέβαια για ένα 10-1 μιλάμε να κάνει διαφορά στο αποτέλεσμα αλλα ας ρίξουμε λίγη λάσπη για να βγουν τα άχτια!



Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: the graduate on June 04, 2009, 20:42:23 pm
Ρε παιδιά ωραία με τα παροράματα των ασκήσεων,ξέρει όμως κανείς αν υπάρχουν και πού παροράματα του βιβλίου της θεωρίας? και μη μου πείτε πως δεν έχει λάθη γιατί το άκουσα και αυτό :D


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ΡΕΣΑΛΤΟ on June 04, 2009, 21:01:58 pm
λειπει η σελιδα 92.


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Merlin on June 04, 2009, 21:02:06 pm
Ο ψαγμένος ηλεκτρολόγος δεν χρειάζεται να του δώσουν παροράματα.Τα βρίσκει μόνος του(αστειάκι...)


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Merlin on June 04, 2009, 21:02:54 pm
λειπει η σελιδα 92.
Μπα,απλά είναι κενή :D


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: vasso on June 28, 2009, 15:31:59 pm
sto link stin prwti selida den einai dior8wmenes oi askiseis... tha epanelthw me lista apo lathi (eite tou vivlioy eite dika m :P ) gia na ta sugkrinoume... EE De ginetai auto to prama!!


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: kontos_1122 on September 07, 2009, 19:56:02 pm
ok tha perimenoume...


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Μπίλυ ο τρομερός on May 27, 2010, 11:23:38 am
Ρε παιδιά, οι σωστές ασκήσεις ακόμα δεν έχουν βγει πουθενά;;;
Κανένα βιβλίο με όλα τα παροράματα δεν σκοπεύουν να βγάλουν εεε;;; πολλά ζητάω μάλλον;;;;  :D :D :D


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: makhs on June 16, 2010, 00:28:32 am
εδω ειναι  οι ασκησεις! http://genesis.ee.auth.gr/margaris/greek/courses/electric_circuits_i/index_exercises_i.htm


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Μπίλυ ο τρομερός on June 17, 2010, 13:00:34 pm
Αυτές είναι ίδιες με αυτές του βιβλίου, δεν είναι οι διορθωμένες (http://www.pic4ever.com/images/confused0078.gif)


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: makhs on June 17, 2010, 13:51:27 pm
τοτε ας προσευχηθουμε ολοι στο θεο..  :D :D :D


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ant on June 17, 2010, 14:30:53 pm
Ρε παιδιά, οι σωστές ασκήσεις ακόμα δεν έχουν βγει πουθενά;;;
Κανένα βιβλίο με όλα τα παροράματα δεν σκοπεύουν να βγάλουν εεε;;; πολλά ζητάω μάλλον;;;;  :D :D :D

στην καινουργια εκδοση δε διορθωθηκε ο,τι επρεπε να διορθωθει?


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: il capitano on June 17, 2010, 14:36:39 pm
Δεν βγηκε ακομα νεα εκδοση για τα βιβλια των ασκησεων!


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: kbelouis on June 17, 2010, 19:56:38 pm
η ασκηση σελ.164 8.13, η μεθοδος των κομβων ειναι σωστη;


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: il capitano on June 17, 2010, 20:08:36 pm
yeap


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: il capitano on June 17, 2010, 20:25:47 pm
Το βιβλιο εξηγει πολυ καλα πως βρισκεις τις εξισωσεις κομβων σε ενα κυκλωμα... Χωρις σχηματα κλπ προφανως δεν μπορω (και φανταζομαι και κανενας αλλος) να το εξηγησω...

Και παρακαλω, να προσπαθειτε να κανετε ερωτησεις που δεν απαντωνται ξεκαθαρα στο βιβλιο, και στο αντιστοιχο τοπικ!!!!


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: oustas on June 17, 2010, 20:48:57 pm
Το σχήμα υπάρχει στην σελίδα 163 . Οι εξισώσεις των βρόχων μου βγαίνουν όπως του βιβλίου αλλά στις εξισώσεις των κόμβων έχω πρόβλημα  .


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: il capitano on June 17, 2010, 20:53:52 pm
Σωστες ειναι.... θυμησου οτι για δυο αντιστασεις σε σειρα ειναι Geq=G1G2/(G1+G2)


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: oustas on June 17, 2010, 21:02:58 pm
Σωστός.


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: makhs on June 18, 2010, 02:27:07 am
τι σημαινει το σημα σε σχημα ρομβου?? :D :D


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Αιμιλία η φτερωτή χελώνα on June 18, 2010, 02:36:37 am
τι εννοεις?
για που μιλας?


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: makhs on June 18, 2010, 02:38:50 am
ειναι ενα συμβολο σε σχημα ρομβου και αντικαθιστα την πηγη τασης ή ρευματος, τι ακριβως ειναι αυτο??


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Αιμιλία η φτερωτή χελώνα on June 18, 2010, 02:46:22 am
εξαρτημενη πηγη τασης
ή
εξαρτημενη πηγη ρευματος.
καλα, αμα δε ξερεις αυτο, που πας ξεβρακωτος στα αγγουρια;;; :D :D :D :D :D


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: makhs on June 18, 2010, 02:49:29 am
απλα ηθελα να εξακριβωσω..


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: makhs on June 18, 2010, 03:09:36 am
   ") |" τι ειδος πυκνωτη ειναι αυτο??


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Αιμιλία η φτερωτή χελώνα on June 18, 2010, 03:22:30 am
αυτο παλι που ειναι? ^ex_shocked^


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: makhs on June 18, 2010, 03:24:03 am
στα θεματα του 2003 το 3ο θεμα.. δεν μλλον πυκνωτης ειναι αλλα δνε ξερω.. :???: :???: :???:


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: Αιμιλία η φτερωτή χελώνα on June 18, 2010, 03:28:48 am
εγω δε βλεπω κανενα τετοιο πραμα :o


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: makhs on June 18, 2010, 03:31:54 am
δε ξερω μαλλον εχει λαθος το pdf μου.. τι αν πω.. παντως τυφλος δεν ειμαι...!! :D :D :D :D


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: nikitas350 on August 14, 2010, 14:07:02 pm
Στό πρόβλημα 9.10 [σελίδα 196] το Ε4 είναι 0 αφού έχει εκεί την γείωση. Αρα όλη η άσκηση έτσι όπως την λύνει είναι παράλογη δεδομένου και ότι στο τέλος βγάζει Ε4 ≠ 0.     Επιπλέον οι αντιστάσεις R2 και R6 μπορούν να διαγραφούν επειδή είναι παράληλες στις πηγές τάσεις.


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: magic.ece on August 14, 2010, 15:51:13 pm
Με βάση τη λογική ναι λάθος είναι....Αλλά με αυτές τις τροποποιημένες μεθόδους ανάλυσης που κανείς δεν μας εξήγησε,ποιός ξέρει;;; :???:


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: thanoszep on August 20, 2011, 15:03:36 pm
Τελικα οι ασκησεις στο link http://genesis.ee.auth.gr/margaris/greek/courses/electric_circuits_i/index_exercises_i.htm
ειναι ολες σωστες η απλα εχουν λιγοτερα λαθη απ οτι στο βιβλιο?


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ForestBlack on August 21, 2011, 18:17:24 pm
μαλλον το 2ο

βρηκα κιολας λαθος απο το 1ο κεφαλαιο. Στην ασκηση 4 βγαζει ι5=-4 ενω ειναι ι5=4 καθολου ενθαρυντικο ξεκινημα για διορθωμενες ασκησεις............




Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ForestBlack on August 24, 2011, 13:07:07 pm
Quote
παιδιά , επειδή στο λινκ που έδωσε ο Kargas  παραπάνω, δεν υπάρχουν οι λύσεις του 3, μπορεί κάποιος να ελέγξει το σχήμα 3.13 (στ) στη σελίδα 49 του βιβλίου ασκήσεων?Νομίζω οτι η αντίσταση δεν πρέπει να είναι 4 αλλά 3 Ω.
Είναι όντως τυπογραφικό ή κάνω εγώ λάθος?
Ευχαριστώ

τυπογραφικο ειναι γιατι την ενταση την υπολογιζει σωστα μετα.

4 χρονια μετα...


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ForestBlack on August 28, 2011, 19:19:36 pm
στην σελιδα 150 στην ασκηση 2 βρισκω αλλες τιμες για τα ρευματα των κλαδων
j1=2.4 j2=3.5 ..


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: ForestBlack on September 09, 2011, 11:50:33 am
το site του Μάργαρη είναι όντως πεσμένο η έχει ο browser μου πρόβλημα?


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: mAn-_0lis on September 09, 2011, 13:22:19 pm
το site του Μάργαρη είναι όντως πεσμένο η έχει ο browser μου πρόβλημα?

Πεσμένο πρέπει να είναι...


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: solid.aqua on June 16, 2013, 17:14:38 pm
Κάνοντας timelapse 8 χρόνων απο τότε που ξεκίνησε το thread, πρέπει να συμφωνήσω οτι η άσκηση 9.10 είναι ακόμα λυμένη λάθος. Το κόβω όλη η λύση να είναι κοπι πέιστ απο καμια άλλη άσκηση καταλάθος, γιατί με το υπάρχον σχήμα βγάζει τάσεις στις γειώσεις και ακολουθεί εντελώς παράλογο τρόπο λύσης. Καλά που υπάρχουμε κι εμείς δηλαδή;


Title: Re: [Κυκλώματα Ι] Λάθη βιβλίου ασκήσεων (Α' Τόμου)
Post by: billbarrett on September 05, 2013, 01:47:12 am
υπαρχει κανά (ενεργό) λινκ με παροράματα του βιβλίου ασκήσεων (δεύτερη έκδοση)   ?   :( :( :(